Tüm HekimlerOp. Dr. Abdurrahman Özgür

Doğum Tarihi:

10.08.1975

Yabancı Dil:

İngilizce

Uzmanlık Alanı:

Üroloji

Eğitim:

1992 - 1998 - İsanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji İhtisası

Deneyim:

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Hastanesi
Özel Anadolu Sağlık Merkezi affiliated with Johns Hopkins Medicine
Çorlu Asker Hastanesi, Üroloji Kliniği
Hospitalium Group Çamlıca Hastanesi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Özel Pendik Bölge Hastanesi

Mesleki Üyelikler:

Türk Üroloji Derneği
Üroonkoloji Derneği
Endoüroloji Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker, Levent N. Türkeri. Cervical lymph node enlargement on the right side as the initial manifestation of metastatic prostate cancer. Archivos Espanoles De Urologia, 56(7); Seccion İnternacional, 2003

Abdurrahman Özgür, Tufan Tarcan, Ferruh Şimşek, R. Ahıskalı. An unusual tumor of the spermatic cord: Myositis Ossificans. Archivos Espanoles De Urologia, 56(9); Seccion İnternacional, 2003

Abdurrahman Özgür, Alper Şişmanoğlu, Cenk Yazıcı, Emine Coşar, Devrim Tezen, Yalçın İlker. Intravesical stone formation on intrauterine contraceptive device. International Urology and Nephrology (incorporating GERI), 36(3):345-348, September 2004

Abdurrahman Özgür, Fatih Önol, Levent Türkeri. Important preoperative prognostic factors for extracapsular extension, seminal vesicle invasion and lymph node involvement in cases with radical retropubic prostatectomy. International Urology and Nephrology (incorporating GERI), 36(3):369-373, September 2004

Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker N. Extracorporeal shock wave lithotripsy of renal pelvis stones with PCK stonelith lithotripter. International Urology and Nephrology (incorporating GERI) (37(1):9-11, 2005

Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür, Cenk Yazıcı. Treatment of stones using holmium: YAG laser. International Urology and Nephrology (incorporating GERI) (37(1):31-34, Mar 2005

Fikret Fatih Önol, A. Özgür, L. N. Türkeri. Is the positive biopsy core percent really predictive of non-organ confined prostate carcinoma?. Arch. Esp. Urol, 58(3): 269-276, 2005

Turkeri LN, Temiz Y, Özgür A, Onol FF. A new approach for the surgery of large renal masses: abdominal wall flap incision. Urol Int, 76(4): 296-300, 2006

Abdurrahman Özgür, Fikret Fatih Önol, Feriha Ercan, Tufan Tarcan. Prophylactic role of oral L-Arginine on histological and contractile changes in a rat chronic bladder injury model. Urol Int, 81(3): 347-352, 2008 (Epub 2008 Oct. 16)

Levent Türkeri, Abdurrahman Özgür. Mesane kanserlerinin doğal seyri, tümör belirleyicilerin tanı ve tedavi sonrası prognostik değeri. Aktüel Tıp Dergisi, Üroloji Özel Sayı/1, 7(7); 45-52, 2002

Abdurrahman Özgür, Tufan Tarcan, Levent Türkeri, Çiğdem Ataizi Çelikel. Genitourinary tuberculosis manifesting as acute epididymo-orchitis: A report of two cases. Marmara Medical Journal, 15(2); 119-121, 2002

Abdurrahman Özgür, Fatih F. Önol, Levent N. Türkeri. Radikal retropubik prostatektomi yapılan hastalarda kapsül dışı yayılım, seminal vezikül tutulumu ve lenf nodu pozitifliği için önemli preoperatif faktörler. Türk Üroloji Dergisi, 29(2); 133-137, 2003

Abdurrahman Özgür, Yalçın İlker, Ferruh Şimşek. İki yıllık “double J stent” olgusu. Üroloji Bülteni

Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. Üriner sistem taşlarının tedavisinde üreteroskopi ve lazer kullanımı. Galenos aylık tıp dergisi, 90:57-62, 2004

Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. Enfeksiyon taşları. Türkiye Klinikleri Journal of Urology, 1:1;25-27, 2004.

Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. İntrakorporeal Litotriptörler. Türkiye Klinikleri Journal of Urology, 1:1;68-72, 2004.

Abdurrahman Özgür, Levent N. Türkeri. Çok merkezli prospektif çalışma sonuçlarına göre BPH’ da kombinasyon tedavisinin yeri. Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.1:1; 71-74, 2005.

Yalçın İlker, Abdurrahman Özgür. BPH tedavisinde “Minimal İnvaziv” yöntemler (Prostatik stentler, enjeksiyon tedavileri, TUNA, TUMT, HIFU) Türkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences.1:1; 75-81, 2005.

Abdurrahman Ozgür, Levent Türkeri. Tartışmalı Olgu. Türk Üroloji Dergisi: 31 (1): 55-56, 2005