Tüm HekimlerOp. Dr. Ömer Avlanmış

Doğum Tarihi:

01.01.1977

Yabancı Dil:

İngilizce

Uzmanlık Alanı:

Genel Cerrahi

Eğitim:

1993 - 2000 - Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
1997 - 2002 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Eğitimi

Deneyim:

2001 - 2008 - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2008 - 2009 - Silvan Devlet Hastanesi
2009 - Devam Ediyor - Erdem Hastahanesi

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

World J Gastroenterol. 2008 June 14;14 (22):3504–10 18567078, Endorectal Ultrasonography Versus Phased-array Magnetic Resonance Imaging for Preoperative Staging of Rectal Cancer.
 
Turkiye Klinikleri J Medical Science 2006, 26:265–271, The Role Of Magnetic Resonance Cholangiopancreatography
 
X. Turkish National Convention of Colorectal Surgery, Low Anteriyor Rezeksiyondan Sonra Koruyucu Ileostomi Yapılmış Hastalarda Anastomoz Yetmezliği
 
Çağdaş Cerrahi Dergisi / Nisan 2005, Intraabdominal Organ Yaralanması Gelişen Penetran Travnalarda Morbidite ve Mortaliteye Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi 19(2):71–76.200