Tüm HekimlerUzm. Dr. Mehmet Eryılmaz

Doğum Tarihi:

01.10.1980

Yabancı Dil:

İngilizce

Uzmanlık Alanı:

Nöroloji

Eğitim:

 • 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2003
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D / 2011

Deneyim:

 • 2018 - Halen Çamlıca Erdem Hastahanesi
 • Hekimler Cerrahi Tıp Merkezi
 • Türk Kızılayı Kartal Tıp Merkezi
 • Çankırı Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Mesleki İlgi Alanları:

 • Baş ağrısı, migren
 • Baş dönmesi, vertigo
 • Bayılma, epilepsi 
 • Bel, boyun ve sırt ağrıları 
 • Felç, güçsüzlük, inme, svo
 • Sinir hasarları, uyuşma ve EMG
 • Hareket bozuklukları, titreme, parkinson
 • Unutkanlık, demans
 • Uyku bozuklukları
 • Yüz felci ve diğer nörolojik hastalıklar

 

Mesleki Üyelikler:

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Nörorehabilitasyon Çalışma Grubu

Seçilmiş Yayınlar:

A. YAYINLAR
 
I. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler
 
a- SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 
1. Koçer A., Eryılmaz M., Beleda A., Duruyen H., Dikici S., "Nasal Septum Deviation Is Not A Cause Of Migraine Or Tension Headache ", International Neuropsychiatric Disease Journal, vol.3, pp.95-99, 2015 (Link)
2. Koçer A, Yaman A, Niftaliyev E, Dürüyen H, Eryılmaz M, Koçer E. “Assessment of platelet indices in patients with neurodegenerative diseases: mean platelet volume was increased in patients with Parkinson's disease.” Current Gerontology and Geriatrics Research. Volume 2013, Article ID 986254, 5 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2013/986254  Epub 2013 Dec 8. (Research Article)
3. Eryilmaz M, Koçer A, Kocaman G, Dikici S. “Two-Point Discrimination In Diabetic Patients.” J Diabetes. 2013 Apr 8. doi: 10.1111/1753-0407.12055. [Epub ahead of print]
4. Okuyucu S, Kocer A, Eryilmaz M, Kocaman G. “Thioctacid is effective for neuropathy symptoms and hyperglycemia control without pronounced electromyographic changes.” Neurosciences. 17, 384-6 (2012). 
5. Koçer A, Eryılmaz M, Tutkan H, Ercan N, Küçükbayrak Z. “Higher P-wave dispersion in migraine patients with higher number of attacks”. The Scientific World Journal, doi:10.1100/2012/791460, (2012). (Clinical Study) (A grubu)
6. Koçer A, Eryılmaz M, Özdem Ş, Karataş A. “Lateral torticollis: Report of a case complicated by Horner’s syndrome.” Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. 57, 369-70, (2011). (case report). (C grubu) 
7. Koçer E, Koçer A, Değirmenci Y, Eryılmaz M. “Long-term depression is a stroke risk factor.” Acta Neuropsych, DOI: 10.1111/j.1601-5215.2011.00573.x (2011). (C grubu)
8. Koçer A, Değirmenci Y, Yüksel H, Eryılmaz M. “Episodic tonic pupil with aneurysm located on the same side.” Neuroscience, 13, 182-183, (2008).  (clinical notes) (B grubu)
 
b- Scopus, Index Copernikus, Medline, E.Medica/EMBASE, Chemical Abstract Services, Bionline International Dergilerinde Yayımlanan Makaleler
 9. Koçer E, Koçer A, Yaman M, Eryılmaz M, Özdem Ş, Börü Ü. “Multipl Skleroz Olgularında Yaşam Kalitesi: Fiziksel Özürlülük ve Depresyonun Etkisi?.” Journal of Mood Disorders 2011;1(2):63-7. (orginal papers)
10. Çubuk, R., Koçer, A., Tasalı, N., Çubuk, A., Eryılmaz, M., Özdem, Ş., Türk Börü, Ü. “Multipl Sklerozda Fokal Lezyonların Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi.” Konuralp Tıp Dergisi, 2, 1-5 (2010). (araştırma)
11. Koçer, E., Yanık, M.E., Eryılmaz, M., Koçer, A., Aliağaoğlu, C. “Neurofibromatozis And Attention Deficit”. Düzce Medical Journal, 12, 94-97 (2010). (case report)
12. Koçer, A., Atakay, S., Eryılmaz, M., Dikici, S. “inme sonrası gelişen ilaca dirençli jeneralize nöbetlerde gabapentin: olgu sunumu”. Düzce üniversitesi tıp fakültesi dergisi, 3, 34-37 (2007). (case report)
 
II.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler
 
1. (Orijinal Çalışma) Koçer, A.,  Koçer, E., Beyaz, B., Eryılmaz, M., Özdem, Ş. “Demans hastalarında bellek testi: mutlaka yapılmalı.” Tıp Araştırmaları Dergisi, 9, 45-49 (2011).  (araştırma- orginal papers)
2. Erden, M., Önder, E., Doğan, S., Güngör, A., Celbek, G., Coşkun, H., Yazgan, Ö., Eryılmaz, M. “An Unusual Mortal and Unpredicted Complication of Colonoscopy: Severe Subrachnoid Haemorrhage:Case Report”. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol., 18(1),  51-4 (2011). (case report)
 
B. BİLDİRİLER
 
I. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
1. Eryılmaz M, Koçer A, Kocaman G, Dikici S, Özdem Ş. “Two-point discrimination in comparison to nevre conduction studies in diabetes patients.” XXth World Congress of Neurology, Marrakesh, Morocco, 2011.
2. Koçer E, Koçer A, Eryılmaz M, Özdem Ş, Ercan N. “Prevalence of depression amongst patients attending in a memory dysfunction outpatient clinic.” 14th Congress of EFNS, European Journal of Neurology,17,  93, P1056, Geneva, Switzerland, 2010.
3. Koçer A, Eryılmaz M, Tutkan H, Ercan N. Küçükbayrak Z. “Higher P-wave dispersion in migraine patients with a higher number of attacks.” 14th Congress of EFNS, European Journal of Neurology,17, 257, P1463, Geneva, Switzerland, 2010.
4. Koçer A, Koçer E, Domaç FM, Özdem Ş, Eryılmaz M. “Benton test results in patients with vertebrobasilar insufficiency.” 14th Congress of EFNS, European Journal of Neurology,17, 481, P2362, Geneva, Switzerland, 2010. 
5. Koçer, A., Çubuk, R., Tasalı, N., Eryılmaz, M., Çubuk, A. “The evaluation of focal lesions with diffusion MRI in multiple sclerosis attack.” 13th Congress of EFNS, European Journal of Neurology, 16, P(2490), Florance, Italy, 2009. 
6. Koçer A, Okuyucu S, Eryilmaz M. “The evaluation of sensory symptoms and nerve conduction studies of diabetic  polyneuropathy after use of alfa-lipoic acid.” 13th Congress of EFNS, European Journal of Neurology, 16, P(2490), Florance, Italy, 2009. 
7. Yazici S, Baki AE, Canan F, Eryilmaz M, Ataoglu S, Ataoglu A. “Detection of cognitive impairment in posmenopausal women with osteoporosis.” 5th world congress of the international society of physical and rehabilitation medicine,577, P(1042), june 13-17, 2009 istanbul, Turkey.
 
II. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
a- Sözlü Bildiriler
1. Koçer, A., Eryılmaz, M., Yaman, H., Belada, A., Kocaman, G., Dikici, S. ″Septum deviasyonu olan olgularda migren veya diğer baş ağrılarının sıklığının araştırılması″. 46.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, SB(10), Antalya,16, 2010. 
2. Koçer, A.,  Karataş, A., Eryılmaz, M., Akgül, M. ″Omuz elevasyonunun eşlik ettiği tortikollis ve Horner sendromu″. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, SB(61), 15, 57, Antalya, 2009. 
 
b- Poster Bildirileri
3. Dikici, S., Koçer, A., Eryılmaz, M., Albayrak, H. “Kıllı dil (Olgu sunumu).” Türk Geriatri 2010 Kongresi, Türk Geriatri Dergisi(Turkish journal of geriatrics) 13/suppl. 1, 26. – Özel sayı. PB(8), Antalya, 2010. 
4. Koçer, A.,  Koçer, E., Eryılmaz, M., Yaman, M., Özdem, Ş. ″Multipl skleroz olgularında fiziksel özürlülüğün bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi″. 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(269), 15, 233, Antalya, 2009. 
5. Koçer, E., Yanık, M., Eryılmaz, M., Koçer, A., Aliağaoğlu, C. ″Nadir bir dikkat eksikliği ve konuşma bozukluğu nedeni: Nörofibromatöz tip VI″. 45.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, PB(25), 79, Ankara, 2009. 
6. Eryılmaz, M., Çakır, T., Koçer, A.  ″Charlevox-Saguenay Sendromu″, 44.Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, PB(386), 14, 219, Antalya, 2008.