Tüm HekimlerUzm. Dr. Pınar Kulluk Öztürk

Doğum Tarihi:

06.02.1981

Yabancı Dil:

İngilizce

Uzmanlık Alanı:

Dermatoloji

Eğitim:

  • 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2004
  • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığı / 2010

Deneyim:

  • 2012 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
  • 2011 - 2012 Acıbadem Sağlık Grubu
  • 2010 - 2011 Şırnak Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlığı

Mesleki Üyelikler:

  • Türk Dermatoloji Derneği
  • Pediatrik Dermatoloji Derneği
  • Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

Utas S, Kulluk P. A case of hydroxyurea-induced longitudinal melanonychia. Int J Dermatol 2010;(49):469-70.
 
Akgün H, Akay E, Kulluk P, Utas S. Üremik Prurituslu Bir Hastada Perforan Follikülit Benzeri Lezyonlarla Seyreden Skabiyes. Turkderm. 2010; 44(3):164-166.
 
Akkaya H, Oğuzhan A, Borlu M, Kulluk P, Günebakmaz Ö, Şarlı B, Güngör K. M, Doğdu O. Behçet Hastalığı ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyon Bozukluğu. Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2010;32(3):171-176.
 
Kulluk P, Utaş S. Psoriatik Tırnak Tanı ve Tedavisi. Türk Dermatoloji Dergisi 2009;3: 83-8. Derleme (Review).
 
Ekrem A, Kulluk P, Utaş S, Kesim S. Asitretin ile tedavi edilen bir Mal de Meleda Olgusu. Dicle Tıp Derg 2009; 36(4):319-22.
 
Guler E, Uksal U, Kulluk P. Trigeminal trophic syndrome: case report. Turkiye Klinikleri J Neur 2008;3:74-76. (İngilizce olarak basıldı).
 
Uksal U, Turkan P, Ozdemir MA, Sengun N, Kulluk P, Anganlar YT, Borlu M. Dermatological Findings in Children with Hematologic and Oncologic Diseases. EADV (15.kongre), Rodos-2006
 
Aktaş E, Kulluk P, Utaş S, Kesim S. Asitretin ile başarıyla tedavi edilen bir mal de meleda olgusu. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, Kasım 2007.
 
Kartal D, Borlu M, Kulluk P. Pigmente lezyon polikliniğimizde takip ettiğimiz hastalarımız. XVIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Simpozyumu, Ankara, Kasım 2007.
 
Kulluk P, Utaş S. Hidroksiüreye bağlı melanonişi. XXII. Ulusal Dermatoloji Kongresi 2008, Konya.