Tüm Tıbbi Birimlerİç Hastalıkları

İnsan vücudu birbirinden ayrılamaz bir yapıya ve sisteme sahiptir. Bu sistemdeki organlar arasında çok köklü ve sağlam bir etkileşim vardır. Bu nedenle iç hastalıklar, tıbbi birimler arasında kapsamı en geniş olan uzmanlık alanıdır.

İç Hastalıkları Bölümü, çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi, kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, troid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıkları bu geniş skalanın içerisinde yer alır.

Zaman kavramının çok önemli olduğu İç Hastalıkları Bölümünde, erken ve detaylı tanı büyük önem taşımaktadır. Hastahanelerimizde çalışan tüm uzman dahiliye doktorları, hastaları son teknoloji ürünü cihazlarla detaylı bir gözleme tabi tutmakta ve gerekiyorsa ekstra tetkikler yaparak tanıyı bulmaktadırlar.

Hastahanemiz uzman hekim kadrosuyla, her yıl binlerce çeşidi olan iç hastalıklarının 24 saat tanı, teşhis ve tedavisini yapmaktadır. Hastahanemizde iç hastalıkları alanında en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri, acil servis hizmetleri, cerrahi öncesi ve sonrası hasta değerlendirmeleri, diğer branşlarla konsültasyon hizmetleri ve Check Up hizmetleri sunulmaktadır.

Check-Up Hizmeti

Check-Up hizmeti genel olarak, bireyin herhangi bir problemi olmadan, karşılaşabileceği sağlık risklerini engellemek amacıyla belirli aralıklarla yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve alışkanlıklarına bağlı olarak yaptırdıkları sağlık taramaları olarak adlandırılmaktadır.

İç Hastalıkları Bölümü, 14 yaş üstü tüm erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direk çözüm merkezi ve tüm klinik branşlara temel teşkil etmesi sebebiyle, hastahanelerimizde Check – Up hizmetlerinin başlangıç noktasıdır.

Check-Up paketlerimiz

Kardiyak Check-Up Hizmeti

Laboratuvar İncelemeleri

Açlık Glukozu (Açlık Kan Şekeri)
BUN
CRP
Kolesterol HDL
Kolesterol LDL
Kolesterol Total
Kreatinin
Potasyum
Sodyum
Trigliserid

Kardiyolojik İncelemeler

Ekorlu kardiyovasküler stres testi
Eko doppler

Muayeneler

Kardiyoloji Muayenesi

Standart Check-Up Hizmeti

Laboratuvar İncelemeleri

Alkalen Fosfataz (ALP)
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Kolesterol, HDL
Kolesterol, LDL
Kolesterol, Total
Trigliserid
Kan Sayımı - Hemogram 18 Parametre
Kreatinin
Tam İdrar Tahlili
SGPT (ALT)
SGOT (AST)
ESR (Eritrosit Çökme Hızı)
Ürik Asit
TSH
ANTİ-HBs
HBsAg

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)
Radyolojik İncelemeler
Akciğer Grafisi
Tüm Abdomen Ultrasonografisi

Muayeneler

Dahiliye Muayenesi

40 Yaş Üstü Kadın Check-Up Hizmeti

Laboratuvar İncelemeleri

Açlık Glukozu (açlık kan şekeri)
Albumin
Alkalen Forfataz
ALT
AST
BUN
CA 125
CRP
Gaitada gizli kan
GGT
HbsAg, Anti HBS, Anti HCV
Kolesterol HDL
Kolesterol LDL
Kolesterol total
Kreatinin
Potasyum
Sedimantasyon
Sodyum
Tam idrar analizi
Tam kan sayımı
Trigliserid
TSH
Ürik asit
Vajinal kültür
Servikal smear thin prep

Radyolojik İncelemeler

Akciğer röntgeni (iki yönlü)
Mammografi(Digital) çift taraflı
Tüm Abdomen US

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)

Muayeneler

Dahiliye Muayenesi
Jinekoloji Muayenesi

40 Yaş Üstü Erkek Check-Up Hizmeti

Laboratuvar İncelemeleri

Açlık Glukozu (açlık kan şekeri)
ALT
AST
BUN 
CRP
Gaitada Gizli Kan
HbsAg, Anti HBS, Anti HCV
Kolestrol HDL
Kolestrol LDL
Kolestrol Total
Kreatinin
Potasyum
PSA
Sedimantasyon
Sodyum
Tam İdrar Tahlili
Tam Kan Sayımı
TKS
Trigliserid
TSH
Ürik Asit

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi
Tüm Abdomen US

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)

Muayeneler

Dahiliye Muayenesi
Üroloji Muayenesi
Göz Muayenesi

40 Yaş Altı Kadın Check-Up Hizmeti

Laboratuvar İncelemeleri

Açlık Glukozu (açlık kan şekeri)
ALT
AST
BUN
HbsAg, Anti HBS, Anti HCV
Kolestrol HDL
Kolestrol LDL
Kolestrol Total
Kreatinin
Potasyum
Sedimantasyon
Sodyum
Tam İdrar Analizi
Tam Kan Sayımı
Trigleserid
TSH
Vajinal Kültür
Servikal Smear Thin Preb

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Grafisi
Tüm Abdomen US
Meme US

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)

Muayeneler

Dahiliye Muayenesi
Jinekolojik Muayenesi
Göz Muayenesi

40 Yaş Altı Erkek Check-Up Hizmeti

Laboratuvar İncelemeleri

Açlık Glukozu (açlık kan şekeri)
ALT
AST
BUN
HbsAg, Anti HBS, Anti HCV
Kolestrom HDL
Kolestrol LDL
Kolestrol Total
Kreatinin
Potasyum, Na
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi
Tam Kan Sayımı
TİT
Trigleserid
TSH

Radyolojik İncelemeler

Akciğer Röntgeni (iki yönlü)
Tüm Abdomen US

Kardiyolojik İncelemeler

EKG (Elektrokardiografi)

Muayeneler

Dahiliye Muayenesi
Göz Muayenesi