Tüm Tıbbi Birimlerİç Hastalıkları

İnsan vücudu birbirinden ayrılamaz bir yapıya ve sisteme sahiptir. Bu sistemdeki organlar arasında çok köklü ve sağlam bir etkileşim vardır. Bu nedenle iç hastalıklar, tıbbi birimler arasında kapsamı en geniş olan uzmanlık alanıdır.

İç Hastalıkları Bölümü, çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi, kendisini hastalıklardan koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp ve damar sistemi hastalıkları, troid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıkları gibi birçok sistem hastalıkları bu geniş skalanın içerisinde yer alır.

Zaman kavramının çok önemli olduğu İç Hastalıkları Bölümünde, erken ve detaylı tanı büyük önem taşımaktadır. Hastahanelerimizde çalışan tüm uzman dahiliye doktorları, hastaları son teknoloji ürünü cihazlarla detaylı bir gözleme tabi tutmakta ve gerekiyorsa ekstra tetkikler yaparak tanıyı bulmaktadırlar.

Hastahanemiz uzman hekim kadrosuyla, her yıl binlerce çeşidi olan iç hastalıklarının 24 saat tanı, teşhis ve tedavisini yapmaktadır. Hastahanemizde iç hastalıkları alanında en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla poliklinik muayeneleri, yatarak tanı, takip ve tedavileri, acil servis hizmetleri, cerrahi öncesi ve sonrası hasta değerlendirmeleri, diğer branşlarla konsültasyon hizmetleri ve Check Up hizmetleri sunulmaktadır.

Check-Up Hizmeti

Check-Up hizmeti genel olarak, bireyin herhangi bir problemi olmadan, karşılaşabileceği sağlık risklerini engellemek amacıyla belirli aralıklarla yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve alışkanlıklarına bağlı olarak yaptırdıkları sağlık taramaları olarak adlandırılmaktadır.

İç Hastalıkları Bölümü, 14 yaş üstü tüm erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direk çözüm merkezi ve tüm klinik branşlara temel teşkil etmesi sebebiyle, hastahanelerimizde Check – Up hizmetlerinin başlangıç noktasıdır.

Check-Up paketlerimiz

Kapsamlı Kadın Check-Up Paneli

Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)

ALT (Karaciğer fonksiyonları)

AST (Karaciğer fonksiyonları)

ALP (Alkalen Fosfataz - Karaciğer Fonksiyonları)

Üre (Laboratuvar tetkiki)

Anti-HBS (Hepatit)

Anti-HCV (Hepatit)

Anti-HIV

HbA1C (Laboratuvar tetkiki)

Ürik asit (Böbrek fonksiyonları)

BUN (Böbrek fonksiyonları)

CRP (C Rekatif Protein-Laboratuvar tetkiki)

TSH, FT4 (Tiroid hormonu testleri)

DEXA (Kemik dansitometre)

EKG (Kardiyolojik inceleme)

Gaitada gizli kan (Laboratuvar tetkiki)

Trigliserid (Kan yağı testi)

HBsAg (Hepatit B)

Hemogram (18 parametre)

Folat (Folik asit)

Kalsiyum (Laboratuvar tetkiki)

Kreatinin (Böbrek fonksiyonları)

B12 vitamin (Laboratuvar tetkiki)

Sedimantasyon (Eritrositlerin çökme hızı ölçümü-Laboratuvar tetkiki)

Tam idrar analizi

Total kolesterol, HDL, LDL (Kan yağı testi)

HPV DNA (Jinekolojik inceleme)

Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)

CEA (Genel kanser taraması)

Kardiyoloji muayenesi

Ekokardiyografi (Kardiyolojik inceleme)

EFOR Treadmill (Kardiyolojik inceleme)

Bilateral Meme USG + Mamografi (40 yaş üstü için)

PA AC grf (Tek yönlü akciğer röntgeni)

Göz hastalıkları muayenesi

PAP smear alınması ve değerlendirmesi

Jinekolojik muayene / Trans vajinal US ile

Tüm batın USG (Ultrasonografi)

Check-up muayenesi

 

Kapsamlı Erkek Check-Up Paneli

Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)

HbA1C (Laboratuvar tetkiki)

ALT (Karaciğer fonksiyonları)

AST (Karaciğer fonksiyonları)

ALP (Alkalen Fosfataz-Karaciğer fonksiyonları)

Anti-HBS (Hepatit)

Anti-HCV (Hepatit)

Anti-HIV

CRP (C Reaktif Protein-Laboratuvar tetkiki)

Ürik asit (Böbrek fonksiyonları)

TSH, FT4 (Tiroid hormonu testleri)

Gaitada gizli kan (Laboratuvar tetkiki)

Folat (Folik asit)

HBsAG (Hepatit B)

Hemogram (18 parametre)

Kalsiyum (Laboratuvar tetkiki)

Kreatinin (Böbrek fonksiyonu)

CEA (Genel kanser taraması)

PA AC grf (Tek yönlü akciğer röntgeni)

Sedimentasyon (Eritrositlerin çökme hızı ölçümü-Laboratuvar tetkiki)

Tam idrar analizi

Total kolesterol, HDL, LDL (Kan yağı testi)

Total PSA (Prostat testleri)

Trigliserid (Kan yağı-Lipid)

B12 vitamin (Laboratuvar tetkiki)

Check-up muayenesi

Kardiyoloji muayenesi

Ekokardiyografi (Kardiyolojik inceleme)

Tüm batın USG (Ultrasonografi)

Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)

Göz hastalıkları muayenesi

Ürolojik muayene

 

Çocuk Check-Up Paneli

Hemogram (18 parametre)

Demir (Laboratuvar tetkiki)

Demir bağlama (Laboratuvar tetkiki)

Ferritin (Laboratuvar tetkiki)

Çinko (Laboratuvar tetkiki)

VIT-B12 (Laboratuvar tetkiki)

ALT (Karaciğer fonksiyonları)

AST (Karaciğer fonksiyonları)

HbsAg (Hepatit B)

Anti HBS (Hepatit)

FT4 (Tiroid Hormonu Testleri)

Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)

Tam idrar analizi

TSH (Tiroid hormonu)

Kreatinin (Böbrek fonksiyonu)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları muayenesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesi

Göz Hastalıkları muayenesi

Total kolesterol (Kan yağı testi)

LDL kolesterol (Kan yağı testi)

HDL kolesterol (Kan yağı testi)

Trigliserid (Kan yağı testi)

 

Mini Check-Up Paneli

Total kolesterol (Kan yağı testi)

LDL kolesterol (Kan yağı testi)

HDL kolesterol (Kan yağı testi)

Trigliserid (Kan yağı testi)

Hemogram (18 parametre)

Sedimentasyon (Eritrositlerin çökme hızı ölçümü-Laboratuvar tetkiki)

ALT (Karaciğer fonksiyonları)

AST (Karaciğer fonksiyonları)

ALP (Alkalen Fosfataz-Karaciğer Fonksiyonları)

Tam idrar analizi (Laboratuvar tetkiki)

Kreatinin (Böbrek fonksiyonları)

VIT-B12 (Laboratuvar tetkiki)

Folikasit (Laboratuvar tetkiki)

TSH (Tiroid hormonu testleri)

FT4 (Tiroid hormonu testleri)

HbA1C (Laboratuvar tetkiki)

Açlık kan şekeri (Diyabet tetkiki)

PA AC grf (Tek yönlü akciğer röntgeni)

EKG (Kardiyolojik inceleme)

Check-up muayenesi

 

Kardiyoloji Check-Up Paneli

Kardiyoloji muayenesi

EKG

Renkli doopler ekokardiyografi

Efor testi

Kan şekeri

Üre

Trigliserit

Total kolesterol

LDL

HDL

VLDL

Hemogram

Kreatinin

Ürik asit

TSH (Tiroid hormonu)

AST (Karaciğer fonksiyonları)

ALT (Karaciğer fonksiyonları)

HbA1C (Laboratuvar tetkikleri)

Potasyum

Sodyum