All Doctors

Yasemin Çakar Kement, MD

Department of Gynecology and Obstetrics

Date of Birth:

01.01.1977

Görevli Olduğu Bölümler:

Department of Gynecology and Obstetrics »

Education:

  • Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine Education / 1994
  • Zeynep Kamil Women and Children's Hospital Specialist Training / 2004
  • Assisted Reproduction Techniques Expertise / 2011

Experience:

2006 - Presently Çakmak Erdem Hospital
2005 - 2006 Gümüşhane State Hospital
2000 - 2004 Zeynep Kamil Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic

Selected Publications:

Ozarpaci C, Yalti S, Gurbuz B, Ceylan S, Cakar Y. Complete hydatidiform mole with coexistent live fetus in dichronic twin gestation. Arch Gynecol Obstet 2005 Mar;271(3):271-274.
Yalti S, Gurbuz B, Bilgic R, Cakar Y, Eren S. Evaluation of cytologic screening results of the cervix. Int J Gynecol Cancer. 2005 Mar-Apr;15(2):292-4
Yaltı S, Gürbüz B, Çakar Y, Dokuzeylül N. Yardımla üreme sikluslarında kısa ve uzun protokol ovulasyon indüksiyon uygulamalarının over yanıtı ve gebelik sonuçlarına etkisi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi 2003;25(1):19-24
Yaltı S, Gürbüz B, Çakar Y, Köse D, Balta O, Yıldırım G, Eren S. Indications and complications for caesarean section. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003;34(4):9-13.
Gürbüz B, Yaltı S, Çakar Y. Diabetes insipitus ve gebelik olgu sunumu. Kadın Doğum Dergisi 2004;3(1):349-350
Gürbüz B, Yaltı S, Çakar Y, Eren S. Prematür Ovaryan Yetmezlikli Bir Ektopik Gebelik Olgusu. Kadın Doğum Dergisi 2004;3(1):356-358.
Gürbüz B, Yaltı S, Çakar Y. ICSI ve IUI gebeliklerinde ikinci trimester Down’s sendromu taramasında serum HCG, AFP ve Estradiol düzeyleri. Kadın Doğum Dergisi 2004;2(4):280-283.
Yaltı S, Gürbüz B, Çakar Y, Sezer H. Maternal yaşın yardımla üreme sikluslarında tedavi sonuçları üzerine etkileri. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi2004;44(1):13-16