Anne Olmanın Yaşı Yok!

Anne Olmanın Yaşı Yok!

Yumurta (oosit) dondurma işlemi kadının yumurtalıklarından toplanan olgun yumurtaların ileriki yıllarda çocuk sahibi olunabilmesi için vitrifikasyon yöntemiyle dondurulup saklanmasıdır.

Ülkemizde tüp bebek yönetmeliğinde yapılan en son değişiklikle; önceden ciddi bir cerrahi operasyon geçirecek, malign - habis bir hastalık nedeni ile kemoterapi veya radyoterapi alacak kadınlara verilmiş yumurta hücresi veya yumurtalık dokusunun dondurularak saklanması izni, over rezervi azalmış veya erken menopoz riski olan doğum yapmamış kadınlara da, sağlık kurul raporu almak kaydı ile verilmektedir.

Hormonal ilaçlar ile yumurtalıklar uyarıldıktan sonra vajinal ultrason eşliğinde yumurta toplama işlemi yapılır. Olgun olan yumurtalar vitrifikasyon yöntemiyle dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196 derecede sıvı azot tanklarında saklanır. Çözülen her bir yumurta başına canlı sağ kalım oranları %90-95’dir. Yüzde yüz canlı olarak çözülen yumurtalara daha sonra mikroenjeksiyon işlemi yapılır. Laboratuvar ortamında gelişen embriyolar kadının rahmine transfer edilir.

Yumurta Dondurma İşlemi Kimlere Uygulanır?

  • Kanser tedavisi sürecinde kemoterapi veya radyoterapi gibi yumurta hücrelerine zararlı tedavi görmek durumunda olan kadınlarda,
  • Ailesinde erken menopoz öyküsü olan, yumurtalık rezervi azalmış, henüz evlenmemiş ve gebe kalamamış kadınlarda,
  • Yumurtalıkları ameliyatla alınması gereken, dolayısı ile üreme fonksiyonlarının kaybedilmesi riski olan kadınlarda ameliyat öncesi yumurtalıklar alınarak dondurma işlemi yapılabilir
13.07.2018