Op. Dr. Muhammed Hanifi Gemci

Ortopedi ve Travmatoloji

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Gülhane Tıp Fakültesi / 2010
 • Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitim) / 2017

Sertifikalar

 • Proloterapi Uygulama Sertifikası

Kurs, Toplantı ve Kongreler

 • 9. Bahar Toplantısı “Eklem Koruyucu Yöntemler ve Biyolojik Çözümler" 2019, İsanbul
 • 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2019, Antalya
 • Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu, 2016, İstanbul
 • Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes Ekinovarus kursu, 2016, İstanbul
 • 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2016, Antalya
 • Minimal İnvaziv Osteosentez ve İleri Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, 2016 Ankara
 • Temel Mikrocerrahi Eğitim Kursu, 2017, Ankara
 • 12. Temel Artroplasti Kursu, 2016, Ankara
 • Omuz Eklemi Artroskopisi Uygulamalı Kadavra Kursu, 2017, Ankara
 • AOTrauma Masters Seminar - Complications of Fracture Management, 2017, Aydın
 • 8. Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 2017, İstanbul
 • Bioskills Primary Knee Arthroplasty, 2017, Ankara
 • 13. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, 2016, Ankara
 • Diz Eklemi Artroskopisi ve Ayak - Ayak Bileği Cerrahi Girişimleri Uygulamalı Kadavra Kursu, 2016, Antalya
 • 6. Deformite Eğitim Toplantısı, 2016, İstanbul
 • İleri Artroplasti Kursu, 2017, Adana
 • 2021 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Yurttas Y, Kilic C, Akpancar S, Celikkanat S, Hanifi Gemci M, Hamcan S, Seven MM, Kilic E. The relation between ankle morphology and osteochondritis dissecans of talus. Acta Orthop Belg. 2018 Jun;84(2):229-234. PubMed PMID: 30462607
 • Arslan E, Sardan Ekiz M, Eren Cimenci C, Can N, Gemci MH, Ozkan H, Guler MO, Tekinay AB. Protective therapeutic effects of peptide nanofiber and hyaluronic acid hybrid membrane in in vivo osteoarthritis model. Acta Biomater. 2018 Jun;73:263-274. doi: 10.1016/j.actbio.2018.04.015. Epub 2018 Apr 12. PubMed PMID: 29656073.
 • Erdem Y, Akpancar S, Gemci MH. Bilateral Femoral Fracture in a newborn with Myelomeningocele at Cesarean section: A Case Report. J Orthop Case Rep. 2016 Jul-Aug;6(3):80-81. doi: 10.13107/jocr.2250-0685.522. PubMed PMID: 28116279; PubMed Central PMCID: PMC5245949.
 • Koca K, Ekinci S, Akpancar S, Gemci MH, Erşen Ö, Akyıldız F. An analysis of orthopaedic theses in Turkey: Evidence levels and publication rates. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016 Oct;50(5):562-566. doi: 10.1016/j.aott.2016.03.001. Epub 2016 Nov 10. Review. PubMed PMID: 27839943; PubMed Central PMCID: PMC6197167.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • The reliability and validity of magnetic resonance imaging in comparison to arthroscopy in knee injuries. Ozkan O.; Can N.; Bahtiyar E.E.; Gemci M.H.; Yalçın E.; Koca K.; Tunay S. 2015 ISAKOS Biennial Congress June 7 – 11, 2015 Lyon, France ePoster #1008
 • How much does shoulder arthroscopy findings corroborate daily practice MRİ reports ? Ozkan O.; Can N.; Ekinci S., Yalçın E.; Gemci M.H.; Bahtiyar E.E.; Tunay S. 12thWorld Congress of the International Cartilage Repair Society May 8 – 11, 2015 Chicago, USA P216
 • The reliability and validity of magnetic resonance imaging in comparison to arthroscopy in knee injuries. Ozkan O.; Can N.; Bahtiyar E.E.; Gemci M.H.; Yalçın E.; Tunay S., Koca K. 12thWorld Congress of the International Cartilage Repair Society May 8 – 11, 2015 Chicago, USA P217

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Başbozkurt, M., Özkan, H., Can, N., & Gemci, M. H. (2015). Kıkırdak Doku Mühendisliği. Turkiye Klinikleri Medical Oncology - Special Topics, 8(2), 89-93.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Neyişci Ç., Yurttaş Y., Can N., Gemci MH., Kürklü M. El tümörleri tedavi sonuçlarımız ve MRG ile patolojik tanılar arasındaki korelâsyon. 25.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 49 Suppl. El – P59, s176
 • Erdem Y., Akpancar S., Gemci MH., Koca K., Yıldız C. Nadir bir olgu: Larsen Sendromu. 25.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 49 Suppl. GO – P58, s195
 • Yıldız C., Erdem Y., Akpancar S., Gemci MH., Koca K.,. Çok nadir bir olgu: Conradi Hunermann Sendromu. 25.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 49 Suppl. PED – P43, s248
 • Kılıç C., Yurttaş Y., Akpancar S., Çelikkanat S., Gemci MH., Hamcan S., Sevem MM. Talus medial osteokondritis dissekans’ı ile ayak bileği morfometrisi arasındaki ilişki Antropoloji Radyoloji ve Anatomi kongresi 12 – 13 Kasım 2015 Gürkent Hotel, Ankara. Bildiri Özet Kitabı SS – 034 s56
 • Özkan H., Can N., Ekinci Ş., Yalçın E., Gemci MH., Bahtiyar EE. Omuz MRG raporları artroskopik bulgular ile ne kadar uyumlu? 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I SST-02/S042 s22
 • Can N., Özkan H., Gemci MH., Akyıldız F., Erşen Ö., Tunay S., Fare osteoartrit modelinde serum ve sinoviyal doku fetuin-a seviyeleri ile osteoartrit şiddeti arasındaki ilişkinin gösterilmesi 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I SGO-13/S134 s50
 • Koca K., Ekinci Ş., Akpancar S., Gemci MH., Erşen Ö., Akyıldız F. Tezlerden ortaya çıkan ortopedik çalışmaların değerlendirilmesi: Türkiye’de Ulusal Tez Merkezi’nin 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I SGO-34/S156 s57
 • Özkan H., Can N., Bahtiyar EE., Gemci MH., Yalçın E., Koca K., Tunay S. Diz patolojilerinde mrg’nin geçerlilik ve güvenilirliği ne kadardır? 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I PST-07/P051 s134
 • Yurttaş Y., Neyişçi Ç., Bilekli BB., Gemci MH. Minör travma sonrası gelişen geniş talus osteokondral kırığın vida ile fiksasyonu: Olgu sunumu 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I PAAB-23/P091 s144
 • Akyıldız F., Neyişçi Ç., Yurttaş Y., Bilekli BB., Gemci MH. Ayak medialinde fistülüze sinovyal sarkom: Olgu sunumu 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I PKYDT-33/P344 s213
 • Yıldız C., Erdem Y., Gemci MH. Kalça osteonekrozu tedavisinde uyguladığımız lightbulb tekniği ve orta dönem sonuçlar 10.Ulusal Artroplasti Kongresi, 30 Mart – Nisan 2017, Gloria kongre merkezi, Antalya Bildiri Özet Kitabı S – 9
 • Artroskopik yöntemle yapılan ameliyatlar
 • Kalça ve diz eklem protezleri
 • Travma cerrahisi
 • Ayak cerrahisi
 • Kök hücre uygulaması
 • El cerrahisi
 • Spor travmatolojisi
 • Amputasyon
 • Diyabetik ayak debridmanı
 • Karpal tünel cerrahisi
 • Tetik parmak cerrahisi
 • Halluks valgus cerrahisi
 • Kalça kırığı cerrahisi
 • Osteoporoz
 • Proloterapi (bel, boyun ve diz ağrıları için rejenerasyon tedavisi)
Muhammed Hanifi Gemci
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Gülhane Tıp Fakültesi / 2010
 • Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı (Uzmanlık Eğitim) / 2017

Sertifikalar

 • Proloterapi Uygulama Sertifikası

Kurs, Toplantı ve Kongreler

 • 9. Bahar Toplantısı “Eklem Koruyucu Yöntemler ve Biyolojik Çözümler" 2019, İsanbul
 • 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2019, Antalya
 • Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu, 2016, İstanbul
 • Gelişimsel Kalça Displazisi ve Pes Ekinovarus kursu, 2016, İstanbul
 • 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 2016, Antalya
 • Minimal İnvaziv Osteosentez ve İleri Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, 2016 Ankara
 • Temel Mikrocerrahi Eğitim Kursu, 2017, Ankara
 • 12. Temel Artroplasti Kursu, 2016, Ankara
 • Omuz Eklemi Artroskopisi Uygulamalı Kadavra Kursu, 2017, Ankara
 • AOTrauma Masters Seminar - Complications of Fracture Management, 2017, Aydın
 • 8. Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu, 2017, İstanbul
 • Bioskills Primary Knee Arthroplasty, 2017, Ankara
 • 13. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, 2016, Ankara
 • Diz Eklemi Artroskopisi ve Ayak - Ayak Bileği Cerrahi Girişimleri Uygulamalı Kadavra Kursu, 2016, Antalya
 • 6. Deformite Eğitim Toplantısı, 2016, İstanbul
 • İleri Artroplasti Kursu, 2017, Adana
 • 2021 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Yurttas Y, Kilic C, Akpancar S, Celikkanat S, Hanifi Gemci M, Hamcan S, Seven MM, Kilic E. The relation between ankle morphology and osteochondritis dissecans of talus. Acta Orthop Belg. 2018 Jun;84(2):229-234. PubMed PMID: 30462607
 • Arslan E, Sardan Ekiz M, Eren Cimenci C, Can N, Gemci MH, Ozkan H, Guler MO, Tekinay AB. Protective therapeutic effects of peptide nanofiber and hyaluronic acid hybrid membrane in in vivo osteoarthritis model. Acta Biomater. 2018 Jun;73:263-274. doi: 10.1016/j.actbio.2018.04.015. Epub 2018 Apr 12. PubMed PMID: 29656073.
 • Erdem Y, Akpancar S, Gemci MH. Bilateral Femoral Fracture in a newborn with Myelomeningocele at Cesarean section: A Case Report. J Orthop Case Rep. 2016 Jul-Aug;6(3):80-81. doi: 10.13107/jocr.2250-0685.522. PubMed PMID: 28116279; PubMed Central PMCID: PMC5245949.
 • Koca K, Ekinci S, Akpancar S, Gemci MH, Erşen Ö, Akyıldız F. An analysis of orthopaedic theses in Turkey: Evidence levels and publication rates. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016 Oct;50(5):562-566. doi: 10.1016/j.aott.2016.03.001. Epub 2016 Nov 10. Review. PubMed PMID: 27839943; PubMed Central PMCID: PMC6197167.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • The reliability and validity of magnetic resonance imaging in comparison to arthroscopy in knee injuries. Ozkan O.; Can N.; Bahtiyar E.E.; Gemci M.H.; Yalçın E.; Koca K.; Tunay S. 2015 ISAKOS Biennial Congress June 7 – 11, 2015 Lyon, France ePoster #1008
 • How much does shoulder arthroscopy findings corroborate daily practice MRİ reports ? Ozkan O.; Can N.; Ekinci S., Yalçın E.; Gemci M.H.; Bahtiyar E.E.; Tunay S. 12thWorld Congress of the International Cartilage Repair Society May 8 – 11, 2015 Chicago, USA P216
 • The reliability and validity of magnetic resonance imaging in comparison to arthroscopy in knee injuries. Ozkan O.; Can N.; Bahtiyar E.E.; Gemci M.H.; Yalçın E.; Tunay S., Koca K. 12thWorld Congress of the International Cartilage Repair Society May 8 – 11, 2015 Chicago, USA P217

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Başbozkurt, M., Özkan, H., Can, N., & Gemci, M. H. (2015). Kıkırdak Doku Mühendisliği. Turkiye Klinikleri Medical Oncology - Special Topics, 8(2), 89-93.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Neyişci Ç., Yurttaş Y., Can N., Gemci MH., Kürklü M. El tümörleri tedavi sonuçlarımız ve MRG ile patolojik tanılar arasındaki korelâsyon. 25.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 49 Suppl. El – P59, s176
 • Erdem Y., Akpancar S., Gemci MH., Koca K., Yıldız C. Nadir bir olgu: Larsen Sendromu. 25.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 49 Suppl. GO – P58, s195
 • Yıldız C., Erdem Y., Akpancar S., Gemci MH., Koca K.,. Çok nadir bir olgu: Conradi Hunermann Sendromu. 25.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim – 1 Kasım 2015, Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 49 Suppl. PED – P43, s248
 • Kılıç C., Yurttaş Y., Akpancar S., Çelikkanat S., Gemci MH., Hamcan S., Sevem MM. Talus medial osteokondritis dissekans’ı ile ayak bileği morfometrisi arasındaki ilişki Antropoloji Radyoloji ve Anatomi kongresi 12 – 13 Kasım 2015 Gürkent Hotel, Ankara. Bildiri Özet Kitabı SS – 034 s56
 • Özkan H., Can N., Ekinci Ş., Yalçın E., Gemci MH., Bahtiyar EE. Omuz MRG raporları artroskopik bulgular ile ne kadar uyumlu? 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I SST-02/S042 s22
 • Can N., Özkan H., Gemci MH., Akyıldız F., Erşen Ö., Tunay S., Fare osteoartrit modelinde serum ve sinoviyal doku fetuin-a seviyeleri ile osteoartrit şiddeti arasındaki ilişkinin gösterilmesi 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I SGO-13/S134 s50
 • Koca K., Ekinci Ş., Akpancar S., Gemci MH., Erşen Ö., Akyıldız F. Tezlerden ortaya çıkan ortopedik çalışmaların değerlendirilmesi: Türkiye’de Ulusal Tez Merkezi’nin 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I SGO-34/S156 s57
 • Özkan H., Can N., Bahtiyar EE., Gemci MH., Yalçın E., Koca K., Tunay S. Diz patolojilerinde mrg’nin geçerlilik ve güvenilirliği ne kadardır? 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I PST-07/P051 s134
 • Yurttaş Y., Neyişçi Ç., Bilekli BB., Gemci MH. Minör travma sonrası gelişen geniş talus osteokondral kırığın vida ile fiksasyonu: Olgu sunumu 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I PAAB-23/P091 s144
 • Akyıldız F., Neyişçi Ç., Yurttaş Y., Bilekli BB., Gemci MH. Ayak medialinde fistülüze sinovyal sarkom: Olgu sunumu 26.Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 25 Ekim – 30 Ekim 2016, Sueno Belek Kongre Merkezi, Antalya. AOTT Kongre Bildiri Özetleri Özel Eki Vol 50 Suppl.I PKYDT-33/P344 s213
 • Yıldız C., Erdem Y., Gemci MH. Kalça osteonekrozu tedavisinde uyguladığımız lightbulb tekniği ve orta dönem sonuçlar 10.Ulusal Artroplasti Kongresi, 30 Mart – Nisan 2017, Gloria kongre merkezi, Antalya Bildiri Özet Kitabı S – 9
 • Artroskopik yöntemle yapılan ameliyatlar
 • Kalça ve diz eklem protezleri
 • Travma cerrahisi
 • Ayak cerrahisi
 • Kök hücre uygulaması
 • El cerrahisi
 • Spor travmatolojisi
 • Amputasyon
 • Diyabetik ayak debridmanı
 • Karpal tünel cerrahisi
 • Tetik parmak cerrahisi
 • Halluks valgus cerrahisi
 • Kalça kırığı cerrahisi
 • Osteoporoz
 • Proloterapi (bel, boyun ve diz ağrıları için rejenerasyon tedavisi)