Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Ömer Avlanmış

Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi

Doğum Tarihi:

01.01.1977

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

Genel Cerrahi »
Obezite Cerrahisi »

Eğitim:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık) / 2002

Deneyim:

2009 - Halen Çamlıca Erdem Hastahanesi
2001 - 2008 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2008 - 2009 Silvan Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

World J Gastroenterol. 2008 June 14;14 (22):3504–10 18567078, Endorectal Ultrasonography Versus Phased-array Magnetic Resonance Imaging for Preoperative Staging of Rectal Cancer.
 
Turkiye Klinikleri J Medical Science 2006, 26:265–271, The Role Of Magnetic Resonance Cholangiopancreatography
 
X. Turkish National Convention of Colorectal Surgery, Low Anteriyor Rezeksiyondan Sonra Koruyucu Ileostomi Yapılmış Hastalarda Anastomoz Yetmezliği
 
Çağdaş Cerrahi Dergisi / Nisan 2005, Intraabdominal Organ Yaralanması Gelişen Penetran Travnalarda Morbidite ve Mortaliteye Etkili Faktörlerin Değerlendirilmesi 19(2):71–76.200