Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Ömer Kocabıyık

Göz Hastalıkları

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

Göz Hastalıkları »

Eğitim:

  • Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2010
  • Çanakkale Üniversitesi Göz Hastalıkları / 2016

Deneyim:

  • 2021 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
  • 2019 - 2021 Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi
  • 2016 - 2019 Merzifon KMP Devlet Hastanesi 

Mesleki Üyelikler:

  • American Academy of Ophthalmology
  • Türk Oftalmoloji Derneği
  • İstanbul Tabip Odası

Seçilmiş Yayınlar:

1) Repeatability of contrast sensitivity testing in patients with age-related macular degeneration, glaucoma, and cataract.

2) Effects of lubricating agents with different osmolalities on tear osmolarity and other tear function tests in patients with dry eye.

3) Intractable hiccups induced by oral methylprednisolone treatment in a patient with Behcet's uveitis 

4) The early term effects of cataract surgery on intraocular pressure levels in patient with pseudoexfoliation

5) Neutrophil Lymphocyte Ratio in Different Types of Glaucoma

BİLDİRİLER

1) Topikal antiglokomatöz kullanan hastalarda gözyaşı fonksiyonlarının değerlendirilmesi TOD 46. Ulusal Kongresi / 2012

2) Primer açık açılı glokomu olan hastalarda prostoglandin analoglarının santral kornea kalınlığına olan etkisi: Pilot çalışma TOD 47 Ulusal Kongresi/2013

3) Romatoid artrit hastalarında göz yaşı parametrelerinin değerlendirilmesi TOD 47. Ulusal Kongresi / 2013

4)  Psödoeksfolyasyonlu olgularda ganglion hücre analizininin incelenmesi TOD 49. Ulusal Kongresi / 2015

5) Tolosa-Hunt Sendromu ve Optik Pit’e Bağlı Makülopati birlikteliği: Olgu Sunumu TOD 49. Ulusal Kongresi / 2015

6)  Psödoeksfolyasyon olgularında makula ganglioyon hücre analizi ile erken dönem glokom riski saptanması TOD 51. Ulusal Kongresi / 2017