Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Rumil Babayev

Göz Hastalıkları

Doğum Tarihi:

29.09.1985

Yabancı Dil:

Türkçe, Rusça, İngilizce, Azerbaycan Türkçesi

Görevli Olduğu Bölümler:

Göz Hastalıkları »

Eğitim:

 • Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2003 Eylül – 2009 Haziran Tıp Fakültesi 
 • Bezmialem Vakıf Üniversitesi,  2016 Nisan – 2020 Nisan  Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

Deneyim:

 • Çakmak Erdem Hastanesi 2020-Devam Ediyor
 • Sumgayıt Şehir Hastanesi, 2009–2010 Pratisyen Hekim Sumgayıt/Azerbaycan

Mesleki Üyelikler:

 • TOD Türkiye Oftalmoloji Derneği
 • TCOD Türk Cümhuriyetleri Oftalmoloji Derneği
 • ICO International Council of Ophthalmology
 • TTB Türkiye Tabipler Birliği

Seçilmiş Yayınlar:

 • F. Özdemir, F. Nuhoğlu, R. Babayev Relationship Between Mode Of Delivery and Frequency and Treatment Outcomes of Congenital Nasolacrimal Dacryostenosis, 2021
 • R Babayev, R Ercan, H Bayraktar, İ A Koytak, M H Özdemir  İntravitreal triamsinolon asetonid ve intravitreal deksametazon implant uygulamasının göz içi basıncı üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması, poster sunum, ulusal TOD kongresi 2016 
 • R Ercan, H Bayraktar, R Babayev, İ A Koytak, M H Özdemir  İntravitreal Deksametazon İmplantı Uygulamasına bağlı Göz İçi Basıncı Değişikliklerine Etki Eden Faktörler, poster sunum, ulusal TOD kongresi 2016 
 • H Bayraktar, R Ercan, R Babayev, İ A Koytak, M H Özdemir  İntravitreal Deksametazon İmplant Uygulamasının Vitreomaküler Yapışıklık Üzerindeki Etkisi, poster sunum, ulusal TOD kongresi 2016 
 • Primer pterjiumun cerrahi tedavisinde Mitomisin-C ile birlikte çift katlı titanyum-trombositten zengin fibrin membran otogrefti uygulamasının etkinliğinin değerlendirilmesi. / To investigate the efficacy of double layer titanium-platelet rich fibrin (T-PRF) membrane autograft with application of Mitomycin-C (MMC) in surgical treatment of primary pterygium. Tez Çalışması

Eğitimler:

 • XII. Esat Işık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu TODEM, İstanbul, 2016 
 • Glokom Beceri Aktarım Programı Kursu TODEM, İstanbul, 2017
 • Tıbbi Retina Beceri Aktarım Programı Kursu TODEM, İstanbul, 2017 
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu Diploması Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 2017 
 • Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi BİLEP Kursu TOD, Antalya, 2018 
 • Optics, Refraction and Instruments Examination Certificate International Council of Ophthalmology, 2019 
 • Glokom Birimi Beceri Aktarım Laboratuarı Cerrahi Eğitim Kursu TODEM, İstanbul, 2019 
 • Oküler Travma ve Medikolegal Oftalmoloji Beceri Aktarım Laboratuarı Cerrahi Eğitim Kursu TODEM, İstanbul, 2019 
 • Oküloplastik Cerrahi Birimi Beceri Aktarım Programı Kursu TODEM, İstanbul, 2020