Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Sermin Kibar Şayan

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doğum Tarihi:

26.05.1983

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları »

Eğitim:

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık Eğitimi)

 

Katıldığı Kurslar ve Eğitimler:

 • Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi konulu teorik ve pratik kurs / 20-21 Mart 2010
 • Müzakere teknikleri eğitimi ve karşılaştırmalarını içeren KBB’de yorum farkı / 15-17 Eylül 2010
 • Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları yerel etik kurulunun, araştırmacılar için deney hayvanları kullanımına ait eğitim adlı sertifika programınından  eğitim sertifikası / 20 Haziran-1 Temmuz 2011
 • 5. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 16-17 Aralık 2017

Deneyim:

 • 2018 - Halen Çamlıca Erdem Hastahanesi
 • 2014 - 2018 Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi
 • 2014 Anatomica KBB ve Plastik Cerrahi Merkezi
 • 2012 - 2014 Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Rinoplasti
 • Otoplasti
 • Timpanoplasti
 • FESS
 • Vertigo
 • Kord vokal cerrahisi

Seçilmiş Yayınlar:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Paksoy M, Şanlı A, Hardal Ü, Kibar S, Altın G, Erdoğan BA, Bekmez ZE. How Drill-Generated Acoustic Trauma effects Hearing Functions in an Ear Surgery. International Journal of Head and Neck Surgery 2012;3(3): 127-132.

A2. Kibar S, Aydin S, Sanli A, Paksoy M, Yilmaz H, Sirvanci S . Evaluation of Effect of Vitamin B12 on Noise-Induced Hearing Loss by Distortion Product Otoacoustic Emission (Dpoae) and Scanning Electron Microscopy. Int. Adv. Otol. 2013; 9:(2) 167-174 

A3. Tuncer M, Faydaci G, Altin G, Erdogan BA, Kibar S, Sanli A, Bilgici D. Metastasis of non-muscle-invasive bladder cancer into the thyroid gland: a literature review accompanied by a rare case. Korean J Urol. 2014 ;55(3):222-5. 

A4. Yılmaz H, Aydın S ,Şanlı A, Erdoğan BA, K Sermin, Şirvancı S, Kıran D. Evaluation of the Effect of Betahistine on Noise-Induced Hearing Loss Using Distortion Product Otoacoustic Emission and Scanning Electron Microscopy.. Int Adv Otol. 2015; 11(1):6-11

A5. Özbal Koç AE,  Türkoğlu Babakurban S,  Kibar SS,  Büyüklü F. A comparative study on nasal packing after septoplasty: does it matter in terms of patient comfort, bleeding, and crust or synechia formation? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 May-Jun;26(3):152-8

A6. Koc A, Ertugay CK, Sayan SK, Erbek S. Psychotic Measurement of Patients who Presented to our clinic to subjective tinnitus symptoms. kbb forum.2015;14 (4).

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B1. Aydın S,  Oktay ZA, Paksoy M, Eken M, Şanlı A, Kibar S.  Parotis Tümörlerine Yaklaşım. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2008; XIX(2): 57-61

B2. Erdoğan BA, Altın G, Paksoy M, Sanlı A, Kibar S, Başak K. Fibromyxoma of the frontal sinus. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012; 22(5): 297-300. 

B3. Kibar S, Yılmaz H, Erdoğan BA, Şanlı A, Kayahan S. Sert Damakta Periferik Dev Hucreli Granulom. İstanbul Med J 2013; 14: 136-9

 B4. Günizi H, Kibar S, Durgut O, Azbay AŞ, Akpınar VT. Hakkari İlinde Laringofaringeal
Reflü Prevalansı . Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(1): 1-5

B5. Şayan SK, Koç AÖ, Tükenmez G, Demirlay E. An Unusual Aruricula SCC thats Looks Like an Otophyma. ENT Case, 2016;,

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C1. Paksoy M, Şanlı A, Aydın S, Eken M, Yılmaz SH, Kibar S. eksploratif timpnanotomide saptanan patolojiler. 32. Türk Ulusal KBB-BBC kongresi, Antalya, 2010 (Poster Sunum)

C2. Paksoy M, Kibar S, Şanlı A, Aydın S, Eken M, Altın G. Kronik  otit tedavisinde  radikal ve modifiye radikal mastoidektomilerin tedavi sonuçları. 33. Türk Ulusal KBB-BBC kongresi, Antalya, 2011 (Poster Sunum)

C3. Erdoğan BA, Şanlı A, Paksoy M, Kibar S, Aydın S, Altın G. Tonsillektomide Preinsizyonel Levobupivakainin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2012 (Poster Sunum)

C4. Günizi H, Durgut O, Kibar Şayan S. Hakkari’de ilköğretim çocuklarında KBB hastalıkları prevalansı ve risk faktörleri. 35. Türk Ulusal KBB-BBC kongresi, Antalya, 2013 (Poster Sunum)

C5. Sadıkoğlu F, Özdilek A, Kibar Şayan S, Kuşçu A. Olgu Sunumu: Nazal Pasajı Kapatıp Kemik Erozyonu Yapan Nazolabial Kist. 11. Rinoloji Kongresi, 2015 (Poster Sunum)