Eğitim Faaliyetlerimiz

Eğitim Faaliyetlerimiz

Eğitim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Hızlı gelişen teknolojinin gerisinde kalmamak ve bu gelişmeleri yakından takip edebilmek için eğitim kaçınılmazdır. Bunun bilinciyle, hastanemizin tüm çalışanları, periyodik eğitimlere tabi tutulur. Eğitim süreci, işe alımla birlikte verilen oryantasyon eğitimiyle başlar ve her yıl planlanan hizmet içi eğitim programlarıyla devam eder.

Hastanenin tüm eğitim programlarından eğitim hemşiresi sorumludur. Eğitim takviminin süresi ve içeriği, bölüm yöneticileriyle yapılan toplantılarda kararlaştırılır ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda takvim oluşturulur. Bu takvime göre eğitimler organize edilip gerçekleştirilir ayrıca kayıtlar tutularak eğitim programlarının etkinliği konusunda değerlendirmeler yapılır.

Oryantasyon Eğitimi

Oryantasyon eğitimiyle, yeni gelen personelin Erdem Hastahanesi'nin hizmet felsefesi, misyonu, vizyonu, hedefleri, kuralları, prosedürleri ve çalışma ortamına uyum sağlaması amaçlanır. Oryantasyon eğitimleri; işe yeni personel alımlarında, pozisyon değişikliklerinde ve personele yeni sorumluluklar eklendiğinde gerçekleştirilir.

Hizmet İçi Eğitimler

Genel hizmet içi eğitim programında; sosyal, mesleki konulardaki bilgi ve becerinin çağın gelişmelerine uygun şekilde sürekli geliştirilmesi ve buna paralel olarak yüksek kalitede hizmet sunulması amaçlanır.

Hasta Danışmanları Hizmet içi Eğitimleri

Hastanemizde “Hasta Memnuniyeti” ilkesiyle hasta ve hasta yakınlarına, güvenilir, güler yüzlü ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla iletişim becerileri, doğru beden dili ve hitabet, hasta ilişkileri yönetimi, otomasyon kullanımı ve personelin ihtiyaç duyduğu 
tespit edilen diğer konularda çeşitli eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir.

Sağlık Çalışanları Hizmet İçi Eğitimleri 

Sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programında; hemşirelerimizin çalıştıkları birimdeki hemşirelik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirilmesi amaçlanır. Bu program kapsamında hastanemizde sunulan başlıca eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir;

 • Acil Servis Hemşireliği
 • Ameliyathane Hemşireliği
 • Doğumhane Hemşireliği
 • Servis Hemşireliği
 • Yenidoğan Hemşireliği
 • Yoğun Bakım Hemşireliği

Temizlik Personeli Hizmet içi Eğitimleri 

Temizlik personeline yönelik hizmet içi eğitim programında; temizlik personellerinin çalıştıkları birimdeki temizlik uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirilmesi amaçlanır.

 • Enfeksiyon Eğitimi
 • Atık Yönetimi
 • Kat Temizliği
 • Temizlik Kimyasalları
 • Dezenfeksiyon Uygulamaları
 • Personel Sağlığı

Halk Sağlığı Eğitimleri

Belirli periyotlarda düzenlenen halk sağlığı eğitimleri ve söyleşiler ile toplum sağlığını yükseltmek amaçlanır. Eğitim konuları toplumun ihtiyacı olduğu düşünülen başlıklardan veya belirli gün ve haftaların temalarından seçilerek, konusundan uzman kişiler tarafından uygulanır. Program kapsamında sunulan başlıca eğitim başlıkları aşağıdaki gibidir;

 • Diyabet Eğitimi
 • Anne sütü ve emzirme eğitimi
 • Ağız ve Diş sağlığı Eğitimi
 • Kanser ve İnsan