Kariyer

Kariyer

Çalışanlarımızın kuruma aidiyet bilinçlerinin arttırılarak uzun vadeli istihdam sağlanması, İnsan Kaynakları felsefemizin yapı taşlarını oluşturmaktadır.

Hastanemizde, “Doğru işe doğru eleman” ilkesi ışığında, bilimsel tekniklerden yararlanarak seçilen personelin, hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerle kuruma ve topluma yararlı bireyler haline gelmeleri desteklenir.

Amacımız, hastane çalışanımıza güven, saygı ve işbirliği içerisinde çalışma ortamları yaratarak sürekli memnuniyetlerini oluşturmak, görev farkı gözetilmeksizin eşit hak ve imkanlar sunarak hizmette mükemmelliği yakalamaktır.

İşe Alım Süreci

Hastanemizde ön görüşmede adayın hastane standartlarına uygunluğuna ve pozisyon için uygun yetkinliklere sahip olup olmadığına bakılır. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan ön elemeyi geçen adaylar ile ilgili Bölüm Yöneticisi ikinci görüşmeyi yapar. İhtiyaç duyulduğu takdirde adaylar görev ile ilgili farklı yöneticiler ile de mülakata da alınabilmektedirler. İlk görüşmeleri olumlu geçen adaylar hakkında İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından adayın özgeçmişi hakkında referans araştırması yapılır. Yapılan görüşmeler neticesinde İnsan Kaynakları Sorumlusu ve ilgili departman yöneticisi kişinin yetenekleri, deneyimi, eğitimi v.b. kriterler doğrultusunda doğru adayı belirlerler. İnsan Kaynakları Uzmanı adaya belirlenen ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar vb. konuları da aktararak iş teklifinde bulunur.

Her ERDEM çalışanında olması gereken özellikler:

 • Yüksek ilgi, saygı ve güler yüz
 • İnsana verilen önem
 • Mesleki bilgi, beceri ve tecrübe
 • Dürüstlük
 • Tutarlılık
 • Soruna sahip çıkma
 • Problem çözme
 • Hızlı ve doğru hizmet
 • Kurumla bütünleşme
 • Yüksek performans
 • Üretkenlik
 • Sürekli daha iyiyi arama
 • Takım çalışması