Op.Dr. Arzu Öz

Kulak Burun Boğaz

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Gaziantep Üniversitei Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı / 2012

Yabancı Dil: İngilizce

2017-2023 Özel Medient KBB Tıp Merkezi 

2017-2019 Meditime Cerrahi Tıp Merkezi 

2015 - 2017 Üsküdar Anadolu Hastanesi 

2013 - 2015 Ödemiş Devlet Hastanei 

2012 - 2013 Muş Varto Devlet Hastanesi  

 

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği 

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 

Kanal KBB 

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

Türk Tabipler Birliği 

Türk Yüz Plastik Derneği

 

Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleler:

Complication and treatment of chronic otitis media. Baysal E, Erkutlu I, Mete A, Alptekin M, Oz A, Karataş ZA, Celenk F, Mumbuc S, Kanlikama M. J Craniofac Surg. 2013 Mart

Systemic steroid versus combined systemic and intratympanic steoid treatment for sudden sensorineural hearing loss. Baysal E, Tunç O, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karatas ZA, Polat M, Celenk F, Mumbuc S, Kanlikama M. J Craniofac Surg. 2013 Mart

Giant pleomorphic adenoma of the nasal septum. Baglam T, Durucu C, Cevik C, Bakir K, Oz A, Kanlikama M. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011​ ​Ekim

Durucu C, Bağlam T, Karataş E, Öz A, Bakır K, Kanlikama M. Simultaneous mycobacterial infection of tonsil and cervical lymph node: Evidence to peortal of entry. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2009 

Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleler:

Travmatik kafa tabanı defekti olan bir çocukta tekrarlayan menenjit. Işıkay S, Yılmaz K, Yılmaz M, Öz A, Mumbuç S, Aksoy M. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2012

Tiroidektomi Sonrası İnfeksiyon. Baglam T, Oz A. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2009

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Baglam T, Oz A, Durucu C, Baysal E, Karataş ZE, Polat M, Tunç O, Mumbuç S, Kanlıkama M. Nörobruselloza Bağlı Total İşitme Kaybında Koklear İmplantasyonun Yeri. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baysal E, Polat M, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karataş ZE, Mumbuç S, Kanlıkama M. Karotis Cisim Tümörlerinde Deneyimlerimiz. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baglam T, Güngor N, Baysal E, Durucu C, Oz A, Karataş ZE, Mumbuç S, Kanlıkama M. Mandibula Odontojenik veya Non-Odontojenik Kaynaklı Kitlelerine Yaklaşımımız. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Durucu C, Aytaç A, Baglam T, Baysal E, Oz A, Karataş ZE, Tunç O, Mumbuç S, Kanlıkama M. Miringoplasti Sonuçlarımız. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baysal E, Tunç O, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karataş ZE, Polat M, Mumbuç S, Kanlıkama M. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Intratimpanik Deksametazon Uygulaması 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde sözlü sunum, 2011.

Baysal E, Şengul E, Baglam T, Durucu C, Kanlıkama M, Mumbuç S, Kara F, Oz A. Karotid Cisim Tumörlü Hastalarda Klinik Deneyimlerimiz. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009.

Baglam T, Oz A, Durucu C, Baysal E, Cevik C, Kanlıkama M, Mumbuç S. Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitleleri. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009.

Karatas E, Oz A, Baglam T, Durucu C, Kanlıkama MMumbuç S. Lakrimal gland kaynaklı adenoid kistik karsinom: Yanlış tanısı konulmuş ve yetersiz tedavi edilmiş bir olgu sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2008.

Rinoplasti

Septoplasti

Kulak cerrahisi (kulak zarı ve kemikcik onarımı, ventilasyon tüp tatbiki)

Kepçe kulak cerrahisi

Endoskopik sinüs cerrahisi

Baş-boyun cerrahisi

Uyku apne hastalıkları ve cerrahisi
 

Allerjik rinit tedavisi

Göz yaşı sisteminin burunla ilgili kısımlarının hastalık ve tedavileri

Yüz felci

Baş Dönmesi 

İşitme kayıpları

Bademcik, geniz eti hastalıkları

Arzu Öz
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Gaziantep Üniversitei Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Ana Bilim Dalı / 2012

Yabancı Dil: İngilizce

2017-2023 Özel Medient KBB Tıp Merkezi 

2017-2019 Meditime Cerrahi Tıp Merkezi 

2015 - 2017 Üsküdar Anadolu Hastanesi 

2013 - 2015 Ödemiş Devlet Hastanei 

2012 - 2013 Muş Varto Devlet Hastanesi  

 

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği 

İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 

Kanal KBB 

Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

Türk Tabipler Birliği 

Türk Yüz Plastik Derneği

 

Uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleler:

Complication and treatment of chronic otitis media. Baysal E, Erkutlu I, Mete A, Alptekin M, Oz A, Karataş ZA, Celenk F, Mumbuc S, Kanlikama M. J Craniofac Surg. 2013 Mart

Systemic steroid versus combined systemic and intratympanic steoid treatment for sudden sensorineural hearing loss. Baysal E, Tunç O, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karatas ZA, Polat M, Celenk F, Mumbuc S, Kanlikama M. J Craniofac Surg. 2013 Mart

Giant pleomorphic adenoma of the nasal septum. Baglam T, Durucu C, Cevik C, Bakir K, Oz A, Kanlikama M. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011​ ​Ekim

Durucu C, Bağlam T, Karataş E, Öz A, Bakır K, Kanlikama M. Simultaneous mycobacterial infection of tonsil and cervical lymph node: Evidence to peortal of entry. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2009 

Ulusal dergilerde yayınlanmış makaleler:

Travmatik kafa tabanı defekti olan bir çocukta tekrarlayan menenjit. Işıkay S, Yılmaz K, Yılmaz M, Öz A, Mumbuç S, Aksoy M. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2012

Tiroidektomi Sonrası İnfeksiyon. Baglam T, Oz A. Turkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2009

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Baglam T, Oz A, Durucu C, Baysal E, Karataş ZE, Polat M, Tunç O, Mumbuç S, Kanlıkama M. Nörobruselloza Bağlı Total İşitme Kaybında Koklear İmplantasyonun Yeri. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baysal E, Polat M, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karataş ZE, Mumbuç S, Kanlıkama M. Karotis Cisim Tümörlerinde Deneyimlerimiz. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baglam T, Güngor N, Baysal E, Durucu C, Oz A, Karataş ZE, Mumbuç S, Kanlıkama M. Mandibula Odontojenik veya Non-Odontojenik Kaynaklı Kitlelerine Yaklaşımımız. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Durucu C, Aytaç A, Baglam T, Baysal E, Oz A, Karataş ZE, Tunç O, Mumbuç S, Kanlıkama M. Miringoplasti Sonuçlarımız. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2011.

Baysal E, Tunç O, Baglam T, Durucu C, Oz A, Karataş ZE, Polat M, Mumbuç S, Kanlıkama M. Ani İşitme Kayıplı Hastalarda Intratimpanik Deksametazon Uygulaması 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde sözlü sunum, 2011.

Baysal E, Şengul E, Baglam T, Durucu C, Kanlıkama M, Mumbuç S, Kara F, Oz A. Karotid Cisim Tumörlü Hastalarda Klinik Deneyimlerimiz. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009.

Baglam T, Oz A, Durucu C, Baysal E, Cevik C, Kanlıkama M, Mumbuç S. Primeri Bilinmeyen Metastatik Boyun Kitleleri. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2009.

Karatas E, Oz A, Baglam T, Durucu C, Kanlıkama MMumbuç S. Lakrimal gland kaynaklı adenoid kistik karsinom: Yanlış tanısı konulmuş ve yetersiz tedavi edilmiş bir olgu sunumu. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 2008.

Rinoplasti

Septoplasti

Kulak cerrahisi (kulak zarı ve kemikcik onarımı, ventilasyon tüp tatbiki)

Kepçe kulak cerrahisi

Endoskopik sinüs cerrahisi

Baş-boyun cerrahisi

Uyku apne hastalıkları ve cerrahisi
 

Allerjik rinit tedavisi

Göz yaşı sisteminin burunla ilgili kısımlarının hastalık ve tedavileri

Yüz felci

Baş Dönmesi 

İşitme kayıpları

Bademcik, geniz eti hastalıkları