Erdem Hastahanesi Kalitesini Belgelendirdi

Hastalarımıza ve yakınlarına kaliteli hizmet sunmayı ilke edinmiş olan Erdem Hastahanesi, ISO 9001 Kalite Belgesini, Temmuz 2009 tarihinde alarak, kalitesini belgelendirdi.

ISO, International Organization for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır. ISO 9001 Belgesi ise kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu  ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğini garanti eder.

Erdem Hastahanesi, ISO 9001 kalite belgesini alarak, hedef olarak ortaya konan hizmet kalite standartlarına ulaşmanın yansıra, çağdaş işletmelerin benimsemesi gereken müşteri memnuniyeti ilkesi gereklerini yerine getirmek için çaba sarf ettiğini göstermiş oldu.

12.07.2009