İyileşmeyen Ayak Yaralarına Dikkat!

İyileşmeyen Ayak Yaralarına Dikkat!

Beslenme alışkanlığı, yaşam koşulları, teknolojinin ilerlemesi gibi durumlardan dolayı günümüzde diyabet ve damar rahatsızlıkları artık çok daha yaygın. Ailemizde, akrabalarımızda ve televizyonda izlediğimiz birçok kişide bu hastalıkları görmek mümkün.

Diyabet hastası olan bu kişilerin ayak ve bacak bakımına çok daha dikkat etmeleri ve özen göstermeleri şart. Özellikle de bu  kişilerin bacak ve ayaklarında, medikal tedavi ile geçmeyen bazı yaralar oluşuyorsa, zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurmaları gerekiyor. Unutmamak gerekiyor ki önemsenmeyen, basit pansumanlarla geçeceği düşünülen bu yaralar, ilerleyen dönemlerde ayak ve bacakların kayıplarına bile neden oluyor.

Ayak ve bacak yaraları ilerleyen yaşlarda sıklıkla karşılaşılan önemli bir sağlık problemidir. Tedavi edilmediği takdirde ayak ve bacakların kaybına neden olabilmektedir. Erişkin nüfusun %1' inde ve 65 yaş üstü kişilerin %3-5' inde ayak yaraları görülebilmektedir. Ayak yaralarının birçok sebebi olmasına rağmen en sık görülen sebep şeker hastalığıdır. Şeker hastalarının %15' inde ayak ve bacak yaraları gelişmektedir.

Enfeksiyonlar, bacak ve ayağa giden sinirlerden kaynaklanan problemler ve damarsal nedenler iyileşmeyen yaralara neden olabilmektedir. Damarsal problemler atardamar ve toplardamarlardan kaynaklanan problemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Atardamarlarda ortaya çıkan darlıklar veya tıkanıklıklar girişimsel radyolojik işlemler ile tedavi edilebilmektedir.  Anjiografi incelemeleri ile atardamarlardaki anormal durumların varlığı ortaya konulmakta ve girişimsel radyolojik yöntemler kullanılarak (balon anjioplasti, stentleme, trombektomi işlemleri) bacak ve ayağa olan kan akımı arttırılabilmektedir. Bu işlemler ana damarlara
yapılabildiği gibi diz altında bulunan küçük çaplı damarlara da uygulanabilmekte ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Böylece bacak ve ayağa olan kan akımı artırılmakta ve yara iyileşmesi büyük oranda hızlandırılmaktadır.

Toplardamar yetmezliğine bağlı gelişen iyileşmeyen yaralar ise, yaraya neden olan toplardamarın
lazer ile ortadan kaldırılması sonrası büyük oranda iyileşmektedir.

Vücudunuz da iyileşmeyen yaralar gördüğünüzde zaman kaybetmeden bir Girişimsel Rayoloji hekimine başvurunuz. 

Uzm. Dr. Ali Fırat
Girişimsel Radyoloji Uzmanı 
Çamlıca Erdem Hastahanesi 

03.05.2016