Tüm Tıbbi BirimlerMedikal Onkoloji

Kanser, kontrolsüz bir şekilde çoğalan hücrelerin ortaya çıkardığı bir hastalık grubudur. Ülkemizde en sık görülen kanserler kadınlarda meme, deri, tiroid, mide, rahim, bağırsak; erkeklerde akciğer, prostat, deri, mesane, mide, bağırsak kanserleridir.

Kanser tedavisi; hastalığın tipi, yeri, yaygınlığı göz önünde bulundurarak multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Medikal (Tıbbi) Onkoloji, kanserli hastaların ilaçla tedavisini yapan uzmanlık dalıdır. Diğer tıbbi uzmanlık dalları ile (cerrahi, patoloji, radyasyon onkolojisi vb.) işbirliği halinde kanserden korunma, tarama, erken tanı uygulamalarını ve kanser tedavisini yürütür.

Kanser tedavisinde ilaç kullanımı, kullanılan ilaçların etki mekanizmasına göre sınıflandırılabilir:

Kemoterapi: Kanser hücrelerinin yok edilmesi için sitotoksik (hücreleri öldüren) ilaçlarla tedavi yöntemidir. Çoğunlukla kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemek için değişik etkileri olan birden çok ilaç birlikte kullanılır. Bazen cerrahi veya radyoterapi ile birlikte eşzamanlı veya ardışık kullanılmaktadır. Ameliyatla tedavi edilmiş kanser hastalarında hastalık kalıntısı gösterilemese bile, hastalığın tekrarlamasını önlemek için de uygulanabilir. (Adjuvan tedavi)

Hormon Tedavisi: Meme ve prostat kanseri gibi hormonlara duyarlı kanserlerde kullanılmaktadır. Yan etkileri sitotoksik ilaçlara göre genellikle daha az rahatsız edicidir.

Hedefe Yönelik Biyolojik Tedaviler: Hücrenin kanserleşmesine neden olan mekanizmayı belirleyerek geliştirilen, bu mekanizmayı hedefleyen ilaçlardır. Son yıllarda kansere neden olan mekanizmaların daha iyi anlaşılması ile bu tür ilaçların sayısında hızlı bir artış olmuştur.

Bazı kanser türleri bağışıklık sistemini uyaran ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Bağışıklık sistemini uyaran ilaçlarla tedavi immunoterapi olarak isimlendirilmektedir.

Hastahanemizde kanser tanı ve tedavisi ilgili tıbbi uzmanlık dallarıyla işbirliği içinde (multidisipliner yaklaşımla) yapılmaktadır.

Tedavi uygulamaları kemoterapi konusunda eğitimli ve tecrübeli hemşireler tarafından uygulanmakta ve uzman hekimler tarafından izlenmektedir.

Medikal Onkoloji Bölümümüz;

 • Akciğer kanseri
 • Meme kanseri
 • Mide - bağırsak kanserleri
 • Karaciğer kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Safra kesesi ve safra yolu kanserleri
 • Yumurtalık (Over) kanseri
 • Rahim ağzı (Serviks) kanseri
 • Rahim (Endometriyum) kanseri
 • Prostat kanseri
 • Böbrek - mesane kanserleri
 • Testis kanseri
 • Baş - boyun tümörleri
 • Osteosarkom ve yumuşak doku sarkomları
 • Beyin tümörleri
 • Malign melanom
 • Tiroid kanserleri gibi onkolojik hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi ile ilgilenmektedir.

Onkoloji Merkezimiz hakkında bilgi ve randevu almak için bizi arayın: 444 0 494