All Doctors

Ümran Çalışkan, MD

Cardiology

Date of Birth:

10.01.1983

Görevli Olduğu Bölümler:

Cardiology »

Education:

  • Ankara University Faculty of Medicine / 2006
  • Cardiology Association Proficiency Certificate / 2014

Seminar and courses:

  • 26th National Congress of Cardiology / 2010
  • Turkish Society of Cardiovascular Surgery Mitral Valve Repair Course / 2011
  • 29th National Congress of Turkish Cardiology / 2013
  • 30th National Congress of Turkish Cardiology / 2014
  • 3rd Cardio Spring Update Meeting / 2016
  • National Arrhythmia Meeting / 2016

Selected Publications:

1. Assessment of left atrial phasic functions in heart failure patients with preserved or low ejection fractions. Bilen E, Kurt M, Tanboğa IH, Koçak U, Ayhan H, Durmaz T, Bozkurt E. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Mar;40(2):122-8.
2. Aortic elastic properties and left ventricular diastolic function in patients with isolated bicuspid aortic valve. Bilen E, Akçay M, Bayram NA, Koçak U, Kurt M, Tanboğa IH, Bozkurt E. J Heart Valve Dis. 2012 Mar;21(2):189-94.
3. Assessment of P-wave dispersion in patients with isolated bicuspid aortic valve and its relationship with aortic elasticity. Bilen E, Kurt M, Tanboğa IH, Koçak U, Sarı C, Ayhan H, Keleş T, Bozkurt E. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012 Jan;40(1):16-21.
4. Increase in mean platelet volume in patients with myocardial bridge. Bilen E, Tanboga IH, Kurt M, Kocak U, Ayhan H, Keles T, Bozkurt E.Clin Appl Thromb Hemost. 2013 Jul- Aug;19(4):437-40.
5. Mean platelet volume is increased in patients with bicuspid aortic valve.Bilen E, Tanboga IH, Kurt M, Kocak U, Ayhan H, Durmaz T, Bozkurt E. Clin Appl Thromb Hemost. 2012 Jul;18(4):351-5.
6. Assessment of Right Ventricular Function by Echocardiography in Patient with Ischemic Cardiomyopathy and Non-ischemic Cardiomyopathy. Ümran Koçak; Emine Bilen; Ahmet Akdi; Mehmet Erdoğan; Hüseyin Ayhan; Engin Bozkurt. J Am Coll Cardiol. 2013.
7. Tıkayıcı olmayan biyoprotez mitral kapak trombüsü olan bir olgu sunumu. Ümran KOÇAK. MN Kardio C18 S6 2011.
8. Tıkayıcı Olmayan Biyoprotez Mitral Kapak Trombüsü. Emine BİLEN ŞENKAYA, Murat AKÇAY, Ümran KOÇAK, Engin BOZKURT. MN Kardiyoloji C18 S4.
9. Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş veya düşük kalp yetersizliği olgularında fazik sol atriyal işlevlerin değerlendirilmesi. E Bilen, M Kurt, İH Tanboğa, Ü Koçak, H Ayhan.Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(2):122-128.
10. ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Başvuru Anındaki Ortalama Trombosit Hacmi ile Enfarkt İlişkili Koroner Arter Açıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi."Uzm.Dr. Emine BİLEN*, Asist.Dr. Ahmet AKDİ*, Uzm.Dr. İbrahim Halil TANBOGA**, Uzm.Dr. Mustafa KURT**, Dr. Ümran KOÇAK*, Doç.Dr. Telat KELEŞ MN kardiyoloji 2012.
11. ST Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Başvuru Anındaki Ortalama Trombosit Hacmi ile Enfarkt İlişkili Koroner Arter Açıklığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi."Uzm.Dr. Emine BİLEN*, Asist.Dr. Ahmet AKDİ*, Uzm.Dr. İbrahim Halil TANBOGA**, Uzm.Dr. Mustafa KURT**, Dr. Ümran KOÇAK*, Doç.Dr. Telat KELEŞ ... MN kardiyoloji 2012
12. Peripartum Kardiyomiyopati. Abant medj.201; 161 – 167. Ümran Koçak, Derya Tok, Göktürk İpek.
13. Assessment of Right Ventricular Function by Echocardiography in Patient with Ischemic Cardiomyopathy and Non-ischemic Cardiomyopathy.Ümran Koçak, E.Bilen Şenk