Hasan Dursun, MD

Physical Medicine and Rehabilitation

 • Education
 • Experience
 • Professional Memberships
 • Selected Publications
 • 1991 GATA   Physical Therapy and Rehabilitation Majoring Education
 • 1985 GATA As. Medical Faculty
Language: English, German
 • 2018 – Now Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2018 – Now Kayseri University Lecturar
 • 2016 – 2018 Kayseri NNY University Lecturar
 • 2016 – 2018 Kozyatağı Central Hospital
 • 2015 – 2016  Kayseri NNY University Lecturar
 • 2015 – 2016 Kayseri Acıbadem Hospital
 • 2012 – 2015   Eren Private Hospital
 • 2008 – 2012  İBB Darülaceze PTR Centre
 • 2003 – 2008  GATA Haydarpaşa Education Hospital, Head of department
 • 1997 – 2003  GATA Haydarpaşa Education Hospital, Prof.
 • 1996 – 1997  GATA PTR Department, Prof.
 • 1993 – 1996  GATA PTR Department, Asst. Prof.
 • 1991 – 1993  Bursa Military Hospital, PTR Specialist 
 • Turkish  Physical therapy and Rehabilitation Association
 • Turkish League Against Rheumatism

Publications

 • Peripheral nerve block with phenol to treat spasticity in spinal cord injured patients. Paraplegia 30:808-11,1992.
 • Sacroiliac Joint Injections Performed With Sonographic Guidance. J Ultrasound Med 22:553–559, 2003
 • Clinical significance of congenital lumbosacral malformations in young male population with prolonged low back pain.spine. 2005 apr 15;30(8):e210-3.
 • Comparison of low intensity laser therapy and trigger point injection in the management of myofascial pain syndrome. The Pain Clinic. 2006; 18(1): 63-66.
 • Caudal epidural injection versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of low back pain accompanied with radicular pain. Joint Bone Spine 74 (2007) 467-471.
 • Diagnosis delay in patients with ankylosing spondylitis: possible reasons and proposals for new diagnostic criteria. Clin Rheumatol (2008) 27:457–462
 • The effectiveness of conservative treatments of carpal tunnel syndrome: splinting, ultrasound, and low-level laser therapies. Photomedicine and Laser Surgery. February 2009, Vol. 27, No. 1: 119-125


National Peer-reviewed Journal Publications

 • Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Görülen Acil Bir Problem:Otonomik Disrefleksi. Fizik Ted Rehab Derg XIV, 2-3:38-43,1990.
 • Romatoid Artritte Elektromiyografi ile Karpal Tünel Sendromu Tanısı. Romatizma 7(3):51-9, 1992
 • Çeştli Nedenlere Bağlı El Fonksiyon Kayıplarında Rehabilitasyon Etkinliği ve Alınan Sonuçlar. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 7(2):105-111,1992.
 • Omuz Eklem Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği (PNF) ile Pasif Germe Egzersizlerinin Tedavideki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Incelenmesi. Romatizma 9(4):237-43, 1994.
 • Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto Aksiyel Eklem Tutulumu. Romatol Tıb Rehab 6(2):74-78,1995
 • Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Klinik ve Spirometrik Sonuçlar. Romatol Tıb Rehab 6(1):45-48,1995
 • Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı Tedavisi. Amitriptillin-Karbamazepin Kombinasyonu ve Elektroakupunktur Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması. Romatol Tıb Rehab 1996;7(3):176-180.
 • Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal ve Miyotomal Elektromiyografinin Tanısal değeri. Romatol Tıb Rehab7(2):99-03, 1996.
 • Alt Lomber Bölge Ağrılarının Tedavisinde Manipülasyon ve Fizik Tedavi Uygulamalarının Karşılaştırılması. Romatizma, 11(2)104-108, 1996.
 • Seronegatif Spondartritlerde Ayırıcı Tanı T.Kli. J Med Sci 6: 46-54, 1996,
 • Nöropatik Mesaneli Hastalarda Intravezikal Oksibütinin Uygulaması. Fizik Tedavi Rehabil Derg. XX, 4:158-163,1996
 • Sapho Sendromu. Romatoloji Gündemi, 3:25-29, 1998
 • Mastektomiye Bağlı Orta ve Geç Dönem Dizabilite Tedavisinde Kapsamlı Rehabilitasyon ve Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:138-43
 • Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonu Sendromunda Düşük Düzey Laser, Ultrason ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması. FTR Bil Der J PMR Sci 2008;1:8-14
 • Diplejik Serebral Palsili Hastalarda Botulinum Toksin Uygulaması Sonrasında Fizyoterapi ve Alt Ekstremite Ortezinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:41-5
 • “Bilateral eşzamanlı fasiyal sinir paralizisi: bir olgu sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2008;1:51-54.
 • Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi”, Romatol Tıp Rehab 2008;19(3):125-31
 • Travmatik Beyin Yaralanmalarında Nörodavranışsal Bozukluklar. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl;1-49,9 217-18.
 • Tedavi Edici Egzersizler. Tıbbi Rehabilitasyon Bölüm 19. Ed. H. Oğuz. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2006. 88-95
 • Yaşlılarda Rehabilitasyon Uygulamaları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. M. Beyazova, Y. Gökçe-Kutsal. Bölüm 5.18. Güneş Kitabevi, 2000
 • Periferik sinir travmaları. Nörolojik rehabilitasyon. Ed: Turgut Göksoy, İstanbul, (2008). (Ulusal kitap bölümü)

 

Certificates & Professional Courses

 • 2018 Academy Of Lymphatic Studies
 • 2017 Clinic, Functional and Pediatric Kinesiology Taping for Physical Therapists
 • 2016 Basic Dry Needling
 • 2016 Manual &Manipulative Physical Therapy (Thoracic, cervical and upper extremity)
 • 2016 Manual &Manipulative Physical Therapy (Lumbosacral and lower extremity)
 • 2016 Geleceğin Bilimi Proje (Pes planus da 3 farklı ayak değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması)
Hasan Dursun
 • Education
 • Experience
 • Professional Memberships
 • Selected Publications
 • 1991 GATA   Physical Therapy and Rehabilitation Majoring Education
 • 1985 GATA As. Medical Faculty
Language: English, German
 • 2018 – Now Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2018 – Now Kayseri University Lecturar
 • 2016 – 2018 Kayseri NNY University Lecturar
 • 2016 – 2018 Kozyatağı Central Hospital
 • 2015 – 2016  Kayseri NNY University Lecturar
 • 2015 – 2016 Kayseri Acıbadem Hospital
 • 2012 – 2015   Eren Private Hospital
 • 2008 – 2012  İBB Darülaceze PTR Centre
 • 2003 – 2008  GATA Haydarpaşa Education Hospital, Head of department
 • 1997 – 2003  GATA Haydarpaşa Education Hospital, Prof.
 • 1996 – 1997  GATA PTR Department, Prof.
 • 1993 – 1996  GATA PTR Department, Asst. Prof.
 • 1991 – 1993  Bursa Military Hospital, PTR Specialist 
 • Turkish  Physical therapy and Rehabilitation Association
 • Turkish League Against Rheumatism

Publications

 • Peripheral nerve block with phenol to treat spasticity in spinal cord injured patients. Paraplegia 30:808-11,1992.
 • Sacroiliac Joint Injections Performed With Sonographic Guidance. J Ultrasound Med 22:553–559, 2003
 • Clinical significance of congenital lumbosacral malformations in young male population with prolonged low back pain.spine. 2005 apr 15;30(8):e210-3.
 • Comparison of low intensity laser therapy and trigger point injection in the management of myofascial pain syndrome. The Pain Clinic. 2006; 18(1): 63-66.
 • Caudal epidural injection versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of low back pain accompanied with radicular pain. Joint Bone Spine 74 (2007) 467-471.
 • Diagnosis delay in patients with ankylosing spondylitis: possible reasons and proposals for new diagnostic criteria. Clin Rheumatol (2008) 27:457–462
 • The effectiveness of conservative treatments of carpal tunnel syndrome: splinting, ultrasound, and low-level laser therapies. Photomedicine and Laser Surgery. February 2009, Vol. 27, No. 1: 119-125


National Peer-reviewed Journal Publications

 • Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Görülen Acil Bir Problem:Otonomik Disrefleksi. Fizik Ted Rehab Derg XIV, 2-3:38-43,1990.
 • Romatoid Artritte Elektromiyografi ile Karpal Tünel Sendromu Tanısı. Romatizma 7(3):51-9, 1992
 • Çeştli Nedenlere Bağlı El Fonksiyon Kayıplarında Rehabilitasyon Etkinliği ve Alınan Sonuçlar. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 7(2):105-111,1992.
 • Omuz Eklem Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği (PNF) ile Pasif Germe Egzersizlerinin Tedavideki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Incelenmesi. Romatizma 9(4):237-43, 1994.
 • Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto Aksiyel Eklem Tutulumu. Romatol Tıb Rehab 6(2):74-78,1995
 • Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Klinik ve Spirometrik Sonuçlar. Romatol Tıb Rehab 6(1):45-48,1995
 • Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı Tedavisi. Amitriptillin-Karbamazepin Kombinasyonu ve Elektroakupunktur Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması. Romatol Tıb Rehab 1996;7(3):176-180.
 • Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal ve Miyotomal Elektromiyografinin Tanısal değeri. Romatol Tıb Rehab7(2):99-03, 1996.
 • Alt Lomber Bölge Ağrılarının Tedavisinde Manipülasyon ve Fizik Tedavi Uygulamalarının Karşılaştırılması. Romatizma, 11(2)104-108, 1996.
 • Seronegatif Spondartritlerde Ayırıcı Tanı T.Kli. J Med Sci 6: 46-54, 1996,
 • Nöropatik Mesaneli Hastalarda Intravezikal Oksibütinin Uygulaması. Fizik Tedavi Rehabil Derg. XX, 4:158-163,1996
 • Sapho Sendromu. Romatoloji Gündemi, 3:25-29, 1998
 • Mastektomiye Bağlı Orta ve Geç Dönem Dizabilite Tedavisinde Kapsamlı Rehabilitasyon ve Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:138-43
 • Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonu Sendromunda Düşük Düzey Laser, Ultrason ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması. FTR Bil Der J PMR Sci 2008;1:8-14
 • Diplejik Serebral Palsili Hastalarda Botulinum Toksin Uygulaması Sonrasında Fizyoterapi ve Alt Ekstremite Ortezinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:41-5
 • “Bilateral eşzamanlı fasiyal sinir paralizisi: bir olgu sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2008;1:51-54.
 • Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi”, Romatol Tıp Rehab 2008;19(3):125-31
 • Travmatik Beyin Yaralanmalarında Nörodavranışsal Bozukluklar. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl;1-49,9 217-18.
 • Tedavi Edici Egzersizler. Tıbbi Rehabilitasyon Bölüm 19. Ed. H. Oğuz. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2006. 88-95
 • Yaşlılarda Rehabilitasyon Uygulamaları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. M. Beyazova, Y. Gökçe-Kutsal. Bölüm 5.18. Güneş Kitabevi, 2000
 • Periferik sinir travmaları. Nörolojik rehabilitasyon. Ed: Turgut Göksoy, İstanbul, (2008). (Ulusal kitap bölümü)

 

Certificates & Professional Courses

 • 2018 Academy Of Lymphatic Studies
 • 2017 Clinic, Functional and Pediatric Kinesiology Taping for Physical Therapists
 • 2016 Basic Dry Needling
 • 2016 Manual &Manipulative Physical Therapy (Thoracic, cervical and upper extremity)
 • 2016 Manual &Manipulative Physical Therapy (Lumbosacral and lower extremity)
 • 2016 Geleceğin Bilimi Proje (Pes planus da 3 farklı ayak değerlendirme yöntemlerinin karşılaştırılması)