Sema Soysal, MD.

Gynecology and Obstetrics

 • Education
 • Experience
 • Professional Memberships
 • Selected Publications
 • Ankara University Faculty of Medicine / 1985
 • Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. / 1992
Language: English
 • 2022 - Currently Çamlıca Erdem Hospital
 • 2019 - 2021 Afiyet Hospital
 • 2018 - 2019 Health Sciences University Hamidiye Faculty of Medicine
 • 2013 - 2018 Necmettin Erbakan University Medical Education and Informatics
 • 2013 - Medline Hospital
 • 1996 - 2013 Konya Dr. Faruk Sükan Maternity and Children's Hospital
 • 1995 - 1996 Germany Justus Liebig University Gynecology and Obstetrics Clinic
 • 1988 - 1996 Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.
 • 1987 - 1988 Social Services Child Protection Agency Department Doctor
 • 1985 - 1987 Mersin State Hospital Emergency Service Physician
 • Turkish Perinatology Association
 • Turkish Mothers Association
 • Theme KONYA
 • Turkish Society of Gynecology and Obstetrics
 • Reproductive Health (TSRM) Association
Papers and Posters
1. Tavlı V,Soysal S,Tavlı T,Onur E.Assesment of fetal systolic left ventricular function in maternal iron deficiency anemia.XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi.October 24-27,1993 İzmir
2. Karaköse S,Kaya A,Soysal S. Sağlıklı kadınlarda mevsimsel değişikliklerin tiroid hormonları ve tiroid volümü üzerine etkisi.17. Ulusal Endokrinoloji Kongresi (uluslar arası katkılı) 16-17 haziran 1994 Ankara
3. Soysal S,Karaköse S,Esen J,Nisanoğlu Ö,Onur E.Patolojik kanamalarda endometrial anormaliteleri tanımak için endovajinal ultrasonografi ile endometrial kalınlık ölçümü. XI. Jineko-Patoloji Kongresi 16-18 Mayıs 1994 Zeynep Kamil Hastanesi İstanbul
4. Soysal S,Nisanoğlu Ö,Onur E.Hormon replasman tedavisinin endometrium üzerine etkilerinin ultrasonografik takibi.1.Uluslararası Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 3-6 Haziran 1995 Antalya
5. Soysal S,Esen J,Onur E.Amenoreik hastaların tanısında transvaginal ultrasonografi ile endometrial kalınlık ölçümü. 1. U Uluslararası Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 3-6 Haziran 1995 Antalya
6. Karabacakoğlu A,Karaköse S,Güngör S,Soysal S,Ödev K.Anjiografi ile tanımlanan dev sürrenal tümörü:olgu sunumu. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Ekim 1996 Nevşehir
7. Karaköse S,Karabacakoğlu A,Soysal S,Ödev K,Fındık Y,Vural M.Histerosalpingo-Kontrast Sonugrafi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Ekim 1996 Nevşehir
8. Soysal S,Karabacakoğlu A,Karaköse S,Ödev K,Fındık Y.Transrektal ultrasonografi ile vijin pelvik organların değerlendirilmesi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Ekim 1996 Nevşehir
9. Soysal S,Kitiz E,Solak M,Aslan A,Özgürel P,Fındık Y,Gündüz Ş,Altıntaş Ş.Konya’da kontraseptif kullanımı ile ilgili eğilimler ve düşünceler. 1.Ulusal Aile Planlaması Kongresi 14-17 Nisan 1999 Ankara
10. Soysal S,Ataoğlu T,Fındık Y,Karabacak H,Hekim L,Köseoğlu G.Sezaryenle doğum:Ne zaman?Hangi durumlarda:Türk Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Antalya
11. Soysal S, Durduran Y, Gündüz Ş. Son 5 Yılda Konya İlinde Gerçekleşen Anne Ölümleri 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006 Antalya
12. Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A, İyisoy S,Soysal S, Özkağnici A. N.E. Üniversitesi Meram Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri hakkındaki görüşleri.Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.7-9 Mayıs 2014 İstanbul
13. Karaoğlu N, Soysal S, Karaibrahimoğlu A,  İyisoy S. N.E. Üniversitesi Meram Tıp fakültesi probleme dayalı öğrenim uygulamalarında yer alan PDÖ yönlendiriciliği eğitimi almış yönlendiricilerin uygulama sürecinde bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.7-9 Mayıs 2014 İstanbul
14. Çelik A, Nallı B, Göktaş D, Çetiner D, Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A, İyisoy S,Soysal S. “Bir problemim var!!! “ adlı meram Tıp Fakültesi mast öğrenci topluluğu ile tebad tarafından hazırlanan eğiticiler için PDÖ uygulaması. Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.7-9 Mayıs 2014 İstanbul
15. Karaibrahimoglu A,  Soysal S. Ridit Analysis of Tumor Size of Breast Cancer Data in 2000-2011 Years.  9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014) May 10-14, 2014 Antalya, TURKEY
16. Üçkuyu Y, Gürcüoğlu İ,Şef G,Tüfekçi G,Yaprak N,Hakyemez F,ÖNCÜ A,Soysal S,Karaoğlu N,Şeker M. Konya Simülasyon Merkezi (Konsimerk) Medikal Simülasyon Modeli  Tanıtımı.Uluslararası Katılımlı UTES Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2015 6-8 Mayıs KONYA
17. Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A,Soysal S,Şeker M. The feedbacks of students for lessons organized by the medical education and informatics department in the tenth year of foundation: 2014-2015. ICME 2015 Tıp Eğitimi Konferansı 15-18 Ekim 2015 İstanbul
18. Soysal S , Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A. The feedbacks of meram medıcal faculty about basıc clınıcal skılls educatıon they partıcıpated.  ICME 2015 Tıp Eğitimi Konferansı 15-18 Ekim 2015 İstanbul
19. Karaoğlu N, Soysal S. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi PDÖ Senaryo İçeriklerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.21-23  Mart 2016 İzmir
20. Soysal S, Dündar DZ,  Girişgin S, Arıbaş A, Akıllı H, Kılıçarslan A, Türkmen K, Apillioğulları B, Asıl M, Demirbaş S, Özcan N.Acil Vaka ve Kriz Yönetimi Medikal Simulasyon Uygulamalarının İntern Doktor Geri Bildirimleri ile Değerlendirilmesi: NEÜ Meram Tıp Fakültesi. Ulusal Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 9-12 Mayıs 2018 İzmir
 
Published Articles
1. Durduran Y, Soysal S,  Başaran M,  Çelik Ç, Acar A , Doğan C , Kaya Hm , İzgi Ş , Öznavruz H. Discussion on Provincial Evaluation Results of Maternal Mortality in Terms of Preventability: Commission Decision Differences in Konya. JCOG 2018;28(2):35-43
2. Karataylı R, Zamani AG, Gezginç K, Tuncez E, Soysal S, Karanfil F, Acar A, Yıldırım MS.Micronuclei frequencies in lymphocytes and cervical cells of women with polycystic ovarian syndrome Turk J Obstet Gynecol 2017;14:151-5
3. Altunkeser A, Sevgili  M , Soysal S.  Benign adneksiyel kitlelerde ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin tanıya olan katkısı S.D.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 / Sayı 1 / 2014
4. Soysal S. Editör: Demir LS. Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü ; Anne ölümlerini önlemede Doğum ve acil obstetrik Vakaya yaklaşım Sempozyum kitabı 2013  sayfalar 41-48, 60-66
5. Duman A,Apilioğulları S, Gök F ,  Sütçü E , Soysal S, Toy H. A Randomized  comparison of dimenhydrinate,metoclopramide and placebo for the prevention onausea and vomiting following intratecal fentanyl and morphin in cesarean delivery  Nobel Med 2010;6(3):13-19
6. Apiliogullari S,Duman A,Soysal S. Comment on “Why Epidurals Do Not Always Work” Letter To The Edıtors Rev Obstet Gynecol. 2008;1(4):209
7. Fındık D,Güler L,Soysal S.Vaginal akıntı örneklerinin mycoplazma ve diğer nonspesifik bakteriler yönünden değerlendirilmesi.İnfeksiyon dergisi (Turkish Journal of infection) 10 (1):51-53,1996
8. Fındık D,Soysal S,Onur E.Toxoplazmosis.Türkiye Parazitoloji Dergisi.19(3):1995,433-438
9. Soysal S,Çakır B,Koral H,Vural Ö,Esen J,Onur E.Disgerminoma
(dysgerminoma) .Turkish Journal of neoplasia 2(3):99-101,1994
10. Zengin N,Soysal S,Kurt E.Hamile Kadınlarda gözyaşı sekresyon ve stabilitesindeki değişiklikler (tear secretion and stability in pregnant women). Konya-Karaman Tabip odası İç Anadolu Tıp Dergisi.(basımda-sayı 94/015).1994
11. Vural Ö,Soysal S;Koral H,Nisanoğlu Ö,Esen J,Onur E.Gebelikte Endometrial kist (An endometriotic cyst in pregnancy)S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 10(1) 95-98,1994
12. Acar A,Soysal S,Nisanoğlu Ö,Esen J,Onur E.Ketokonazolun hirsutizm üzerine etkileri (The effects of ketoconazole on hirsutism) S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 10(1)63-70,1994
13. Karaköse S,Soysal S,Tahran S,Karabacakoğlu A,Ödev K,Onur E.Gebelik yaşına bağlı fötal intestinal gelişimin ultrasonografik incelenmesi (ultrasound assesment of fetal intestinal development in different gestational ages). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(4)493-501.1993
14. Yöndemli H,Acar A,Sert Ü,Arslan ME;Güzeloğlu N,Soysal S.Stres inkontinans tedavisinde faradik stimülasyon (treatment of stres incontinence with faradic stimülation) S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(3)375-378,1993.
15. Acar A,Soysal S,Arslan ME,Sert Ü,Onur E.Ürogenital ve rektovajinal fistüllerin teşhis ve tedavisi. (Diagnosis and treatment of the ürogenital and rectovajinal fistulas). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(3)355-357,1993.
16. Kaya H,Soysal S,Erçal T,Nisanoğlu Ö,Kaya A,Onur E.Preeklampsi-eklampside tiroid fonksiyonları ve doğum ağırlığı ile ilişkisi (Thyroid functions in patients with preeclampsia-eclmapsia and it’s relation to birth weight). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(3)301-306,1993.
17. Soysal S,Acar A,Ödev K,Onur E.Femur boyu ve distal femur epifiz sekonder ossifikasyon merkezinin sonografik ölçümlerinin karşılaştırılması (comparison of sonographic measurements of the distal femoral epiphyseal secondary ossification center and the femoral length). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(2) 205-210,1993
18. Soysal S,Ödev K,Erken M,Karabacak H,Onur E.Fetal yaş ve maturasyon tayininde distal femur epifizi sekonder ossifikasyon merkezinin sonografik identifikasyonu ve ölçümü (The distal femoral secondary epiphyseal ossification cente in tha assesment of fetal age and maturation:Sonographic identification and measurement). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3) 391-399.1992.
19. Soysal S,Ödev K,Erken M,Onur E.Distal femur epifizi sekonder ossifikasyon merkezinin sonografik ölçümü ile fetal büyüme takibi (Assesment of fetal growth by sonographic measurement of the distal femoral secondary epiphyseal ossification center ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3) 401-406,1992
20. Karabacak H,Soysal S,Özmen S,Onur E.Lumbal epidural analjezinin travay süresine etkisi (The effect of lumbar epidural analgesia on the duration of labor ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3) 415-420,1992.
21. Karabacak H,Özmen S,Soysal S,Süerdem M,Onur E.Travayda lumbal epidural analjezinin yenidoğan üzerine etkileri (the effects of lumbar epidural analgesia on the newborn during labor). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3)407-413,1992.
22. Ünal F,Özmen S,Erçal T,Soysal S,Onur E.Emezis ve Hiperemezis gravidarum tedavisinde akupunktur (Acupuncture therapy during emesis and hyperemesis gravidarum).Akupunktur Dergisi 3:4-6,1991.
23. Onur E,Öğmegül A,Erçal T,Soysal S.Gebelikte Epilepsi (Epilepsy during pregnancy).Konya Devlet Hastanesi Dergisi 3:167-174,1990.
24. Akyürek C,Soysal S,Çapar M,Ödev K.Fetal Bipariatel çap ve femur boyu ölçümüyle fetal ağırlık ve cinsiyet ilişkisi (The relation between fetal weight and sex with the measurement of the fetal biparietal diameter and the femur length). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 6(4) 376-380,1990.
25. Akyürek C.Soysal S,Çapar M,Karabacak H.Bir vaka nedeniyle uterus bicornus unicollis et rudimentarus (uterus bicornus unicollis et rudimentarus :A case report) S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 6(4) 414-418,1990.
26. Akyürek C,Çapar M,Soysal S,Acar A.İyi huylu serviks uteri lezyonlarında krioterapi ve koterizasyonun tedavi değeri açısından karşılaştırılmaları (Comparison of electrocautery and criosurgery for the treatment of benign disease of the cervix uteri). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 6(4) 369-375,1990.
27. Akyürek C,Soysal S,Çapar M. Genital anomaliler (Genital anomalies). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5(2) 143-146,1989.
28. Açıkgözoğlu S,Ödev K,Akyürek C,Erken M,Soysal S.Fetal anomalilerin ultrasonografik özellikleri (Ultrasonographic characteristic of the fetal abnormalities ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5(4) 190-199,1989.
29. Akyürek C,Açıkgözoğlu S,Onur E,Yılmaz O,Soysal S. Yöremizde tesbit edilen infertilite vakalarının değerlendirilmesi (264 olgu) (Discussion of infertilite cases that where established to our zone (264 cases) . S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5 (4) 106-111,1989.
30. Akyürek C,Baysal B,Soysal S,Yılmaz O,Kaya H. Genital akıntılar (Genital discharges ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5(3) 53-57,1989.
Sema Soysal
 • Education
 • Experience
 • Professional Memberships
 • Selected Publications
 • Ankara University Faculty of Medicine / 1985
 • Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology. / 1992
Language: English
 • 2022 - Currently Çamlıca Erdem Hospital
 • 2019 - 2021 Afiyet Hospital
 • 2018 - 2019 Health Sciences University Hamidiye Faculty of Medicine
 • 2013 - 2018 Necmettin Erbakan University Medical Education and Informatics
 • 2013 - Medline Hospital
 • 1996 - 2013 Konya Dr. Faruk Sükan Maternity and Children's Hospital
 • 1995 - 1996 Germany Justus Liebig University Gynecology and Obstetrics Clinic
 • 1988 - 1996 Selçuk University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology.
 • 1987 - 1988 Social Services Child Protection Agency Department Doctor
 • 1985 - 1987 Mersin State Hospital Emergency Service Physician
 • Turkish Perinatology Association
 • Turkish Mothers Association
 • Theme KONYA
 • Turkish Society of Gynecology and Obstetrics
 • Reproductive Health (TSRM) Association
Papers and Posters
1. Tavlı V,Soysal S,Tavlı T,Onur E.Assesment of fetal systolic left ventricular function in maternal iron deficiency anemia.XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi.October 24-27,1993 İzmir
2. Karaköse S,Kaya A,Soysal S. Sağlıklı kadınlarda mevsimsel değişikliklerin tiroid hormonları ve tiroid volümü üzerine etkisi.17. Ulusal Endokrinoloji Kongresi (uluslar arası katkılı) 16-17 haziran 1994 Ankara
3. Soysal S,Karaköse S,Esen J,Nisanoğlu Ö,Onur E.Patolojik kanamalarda endometrial anormaliteleri tanımak için endovajinal ultrasonografi ile endometrial kalınlık ölçümü. XI. Jineko-Patoloji Kongresi 16-18 Mayıs 1994 Zeynep Kamil Hastanesi İstanbul
4. Soysal S,Nisanoğlu Ö,Onur E.Hormon replasman tedavisinin endometrium üzerine etkilerinin ultrasonografik takibi.1.Uluslararası Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 3-6 Haziran 1995 Antalya
5. Soysal S,Esen J,Onur E.Amenoreik hastaların tanısında transvaginal ultrasonografi ile endometrial kalınlık ölçümü. 1. U Uluslararası Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 3-6 Haziran 1995 Antalya
6. Karabacakoğlu A,Karaköse S,Güngör S,Soysal S,Ödev K.Anjiografi ile tanımlanan dev sürrenal tümörü:olgu sunumu. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Ekim 1996 Nevşehir
7. Karaköse S,Karabacakoğlu A,Soysal S,Ödev K,Fındık Y,Vural M.Histerosalpingo-Kontrast Sonugrafi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Ekim 1996 Nevşehir
8. Soysal S,Karabacakoğlu A,Karaköse S,Ödev K,Fındık Y.Transrektal ultrasonografi ile vijin pelvik organların değerlendirilmesi. 15. Ulusal Radyoloji Kongresi 6-10 Ekim 1996 Nevşehir
9. Soysal S,Kitiz E,Solak M,Aslan A,Özgürel P,Fındık Y,Gündüz Ş,Altıntaş Ş.Konya’da kontraseptif kullanımı ile ilgili eğilimler ve düşünceler. 1.Ulusal Aile Planlaması Kongresi 14-17 Nisan 1999 Ankara
10. Soysal S,Ataoğlu T,Fındık Y,Karabacak H,Hekim L,Köseoğlu G.Sezaryenle doğum:Ne zaman?Hangi durumlarda:Türk Alman Jinekoloji Derneği Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999 Antalya
11. Soysal S, Durduran Y, Gündüz Ş. Son 5 Yılda Konya İlinde Gerçekleşen Anne Ölümleri 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006 Antalya
12. Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A, İyisoy S,Soysal S, Özkağnici A. N.E. Üniversitesi Meram Tıp fakültesi uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri hakkındaki görüşleri.Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.7-9 Mayıs 2014 İstanbul
13. Karaoğlu N, Soysal S, Karaibrahimoğlu A,  İyisoy S. N.E. Üniversitesi Meram Tıp fakültesi probleme dayalı öğrenim uygulamalarında yer alan PDÖ yönlendiriciliği eğitimi almış yönlendiricilerin uygulama sürecinde bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.7-9 Mayıs 2014 İstanbul
14. Çelik A, Nallı B, Göktaş D, Çetiner D, Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A, İyisoy S,Soysal S. “Bir problemim var!!! “ adlı meram Tıp Fakültesi mast öğrenci topluluğu ile tebad tarafından hazırlanan eğiticiler için PDÖ uygulaması. Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.7-9 Mayıs 2014 İstanbul
15. Karaibrahimoglu A,  Soysal S. Ridit Analysis of Tumor Size of Breast Cancer Data in 2000-2011 Years.  9th International Statistics Day Symposium ISDS 2014 (İGS 2014) May 10-14, 2014 Antalya, TURKEY
16. Üçkuyu Y, Gürcüoğlu İ,Şef G,Tüfekçi G,Yaprak N,Hakyemez F,ÖNCÜ A,Soysal S,Karaoğlu N,Şeker M. Konya Simülasyon Merkezi (Konsimerk) Medikal Simülasyon Modeli  Tanıtımı.Uluslararası Katılımlı UTES Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu 2015 6-8 Mayıs KONYA
17. Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A,Soysal S,Şeker M. The feedbacks of students for lessons organized by the medical education and informatics department in the tenth year of foundation: 2014-2015. ICME 2015 Tıp Eğitimi Konferansı 15-18 Ekim 2015 İstanbul
18. Soysal S , Karaoğlu N, Karaibrahimoğlu A. The feedbacks of meram medıcal faculty about basıc clınıcal skılls educatıon they partıcıpated.  ICME 2015 Tıp Eğitimi Konferansı 15-18 Ekim 2015 İstanbul
19. Karaoğlu N, Soysal S. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi PDÖ Senaryo İçeriklerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Tıp Eğitimi Derneği Kongresi.21-23  Mart 2016 İzmir
20. Soysal S, Dündar DZ,  Girişgin S, Arıbaş A, Akıllı H, Kılıçarslan A, Türkmen K, Apillioğulları B, Asıl M, Demirbaş S, Özcan N.Acil Vaka ve Kriz Yönetimi Medikal Simulasyon Uygulamalarının İntern Doktor Geri Bildirimleri ile Değerlendirilmesi: NEÜ Meram Tıp Fakültesi. Ulusal Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi 9-12 Mayıs 2018 İzmir
 
Published Articles
1. Durduran Y, Soysal S,  Başaran M,  Çelik Ç, Acar A , Doğan C , Kaya Hm , İzgi Ş , Öznavruz H. Discussion on Provincial Evaluation Results of Maternal Mortality in Terms of Preventability: Commission Decision Differences in Konya. JCOG 2018;28(2):35-43
2. Karataylı R, Zamani AG, Gezginç K, Tuncez E, Soysal S, Karanfil F, Acar A, Yıldırım MS.Micronuclei frequencies in lymphocytes and cervical cells of women with polycystic ovarian syndrome Turk J Obstet Gynecol 2017;14:151-5
3. Altunkeser A, Sevgili  M , Soysal S.  Benign adneksiyel kitlelerde ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin tanıya olan katkısı S.D.Ü Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt 5 / Sayı 1 / 2014
4. Soysal S. Editör: Demir LS. Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü ; Anne ölümlerini önlemede Doğum ve acil obstetrik Vakaya yaklaşım Sempozyum kitabı 2013  sayfalar 41-48, 60-66
5. Duman A,Apilioğulları S, Gök F ,  Sütçü E , Soysal S, Toy H. A Randomized  comparison of dimenhydrinate,metoclopramide and placebo for the prevention onausea and vomiting following intratecal fentanyl and morphin in cesarean delivery  Nobel Med 2010;6(3):13-19
6. Apiliogullari S,Duman A,Soysal S. Comment on “Why Epidurals Do Not Always Work” Letter To The Edıtors Rev Obstet Gynecol. 2008;1(4):209
7. Fındık D,Güler L,Soysal S.Vaginal akıntı örneklerinin mycoplazma ve diğer nonspesifik bakteriler yönünden değerlendirilmesi.İnfeksiyon dergisi (Turkish Journal of infection) 10 (1):51-53,1996
8. Fındık D,Soysal S,Onur E.Toxoplazmosis.Türkiye Parazitoloji Dergisi.19(3):1995,433-438
9. Soysal S,Çakır B,Koral H,Vural Ö,Esen J,Onur E.Disgerminoma
(dysgerminoma) .Turkish Journal of neoplasia 2(3):99-101,1994
10. Zengin N,Soysal S,Kurt E.Hamile Kadınlarda gözyaşı sekresyon ve stabilitesindeki değişiklikler (tear secretion and stability in pregnant women). Konya-Karaman Tabip odası İç Anadolu Tıp Dergisi.(basımda-sayı 94/015).1994
11. Vural Ö,Soysal S;Koral H,Nisanoğlu Ö,Esen J,Onur E.Gebelikte Endometrial kist (An endometriotic cyst in pregnancy)S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 10(1) 95-98,1994
12. Acar A,Soysal S,Nisanoğlu Ö,Esen J,Onur E.Ketokonazolun hirsutizm üzerine etkileri (The effects of ketoconazole on hirsutism) S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 10(1)63-70,1994
13. Karaköse S,Soysal S,Tahran S,Karabacakoğlu A,Ödev K,Onur E.Gebelik yaşına bağlı fötal intestinal gelişimin ultrasonografik incelenmesi (ultrasound assesment of fetal intestinal development in different gestational ages). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(4)493-501.1993
14. Yöndemli H,Acar A,Sert Ü,Arslan ME;Güzeloğlu N,Soysal S.Stres inkontinans tedavisinde faradik stimülasyon (treatment of stres incontinence with faradic stimülation) S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(3)375-378,1993.
15. Acar A,Soysal S,Arslan ME,Sert Ü,Onur E.Ürogenital ve rektovajinal fistüllerin teşhis ve tedavisi. (Diagnosis and treatment of the ürogenital and rectovajinal fistulas). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(3)355-357,1993.
16. Kaya H,Soysal S,Erçal T,Nisanoğlu Ö,Kaya A,Onur E.Preeklampsi-eklampside tiroid fonksiyonları ve doğum ağırlığı ile ilişkisi (Thyroid functions in patients with preeclampsia-eclmapsia and it’s relation to birth weight). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(3)301-306,1993.
17. Soysal S,Acar A,Ödev K,Onur E.Femur boyu ve distal femur epifiz sekonder ossifikasyon merkezinin sonografik ölçümlerinin karşılaştırılması (comparison of sonographic measurements of the distal femoral epiphyseal secondary ossification center and the femoral length). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 9(2) 205-210,1993
18. Soysal S,Ödev K,Erken M,Karabacak H,Onur E.Fetal yaş ve maturasyon tayininde distal femur epifizi sekonder ossifikasyon merkezinin sonografik identifikasyonu ve ölçümü (The distal femoral secondary epiphyseal ossification cente in tha assesment of fetal age and maturation:Sonographic identification and measurement). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3) 391-399.1992.
19. Soysal S,Ödev K,Erken M,Onur E.Distal femur epifizi sekonder ossifikasyon merkezinin sonografik ölçümü ile fetal büyüme takibi (Assesment of fetal growth by sonographic measurement of the distal femoral secondary epiphyseal ossification center ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3) 401-406,1992
20. Karabacak H,Soysal S,Özmen S,Onur E.Lumbal epidural analjezinin travay süresine etkisi (The effect of lumbar epidural analgesia on the duration of labor ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3) 415-420,1992.
21. Karabacak H,Özmen S,Soysal S,Süerdem M,Onur E.Travayda lumbal epidural analjezinin yenidoğan üzerine etkileri (the effects of lumbar epidural analgesia on the newborn during labor). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 8(3)407-413,1992.
22. Ünal F,Özmen S,Erçal T,Soysal S,Onur E.Emezis ve Hiperemezis gravidarum tedavisinde akupunktur (Acupuncture therapy during emesis and hyperemesis gravidarum).Akupunktur Dergisi 3:4-6,1991.
23. Onur E,Öğmegül A,Erçal T,Soysal S.Gebelikte Epilepsi (Epilepsy during pregnancy).Konya Devlet Hastanesi Dergisi 3:167-174,1990.
24. Akyürek C,Soysal S,Çapar M,Ödev K.Fetal Bipariatel çap ve femur boyu ölçümüyle fetal ağırlık ve cinsiyet ilişkisi (The relation between fetal weight and sex with the measurement of the fetal biparietal diameter and the femur length). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 6(4) 376-380,1990.
25. Akyürek C.Soysal S,Çapar M,Karabacak H.Bir vaka nedeniyle uterus bicornus unicollis et rudimentarus (uterus bicornus unicollis et rudimentarus :A case report) S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 6(4) 414-418,1990.
26. Akyürek C,Çapar M,Soysal S,Acar A.İyi huylu serviks uteri lezyonlarında krioterapi ve koterizasyonun tedavi değeri açısından karşılaştırılmaları (Comparison of electrocautery and criosurgery for the treatment of benign disease of the cervix uteri). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 6(4) 369-375,1990.
27. Akyürek C,Soysal S,Çapar M. Genital anomaliler (Genital anomalies). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5(2) 143-146,1989.
28. Açıkgözoğlu S,Ödev K,Akyürek C,Erken M,Soysal S.Fetal anomalilerin ultrasonografik özellikleri (Ultrasonographic characteristic of the fetal abnormalities ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5(4) 190-199,1989.
29. Akyürek C,Açıkgözoğlu S,Onur E,Yılmaz O,Soysal S. Yöremizde tesbit edilen infertilite vakalarının değerlendirilmesi (264 olgu) (Discussion of infertilite cases that where established to our zone (264 cases) . S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5 (4) 106-111,1989.
30. Akyürek C,Baysal B,Soysal S,Yılmaz O,Kaya H. Genital akıntılar (Genital discharges ). S.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi 5(3) 53-57,1989.