Diz Altı Atardamar Tıkanıklıkları Çözümsüz Değil

Diz Altı Atardamar Tıkanıklıkları Çözümsüz Değil

Diz Altı Atardamar Tıkanıklıkları

Diz altındaki atardamarlar başta diyabet ve Buerger hastalığı olmak üzere farklı nedenlere ve hastalıklara bağlı olarak tıkanabilir. Sigara kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, stres, kolesterol yüksekliği ve genetik faktörler atardamar tıkanmalarında başlıca risk faktörleridir. Bu tıkanmalar, tıkalı damarın beslediği bölgede soğukluk, renk değişikliği, uyuşma, yürümekle kramp, ağrı ve iyileşmeyen yaralar ile kendini gösterebilir. 

Teşhiste fizik muayene, Doppler ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans (MR) gibi yöntemler kullanılabilir. 

Tıkalı damarları açmada başlıca girişimsel işlemlerden faydalanılır. Girişimsel işlemler anjiyografi ünitesinde ve çoğunlukla lokal anestezi eşliğinde yapılmaktadır. İşlemler sırasında en önemli basamak, kılavuz telin tıkalı damardan geçirilerek sağlam bir damar içerisine ilerletilmesidir. Tıkalı damarları geçerken farklı teknikler kullanılması gerekebilir. 

Tıkalı damarların açılmasında en çok balon anjiyoplasti yöntemi uygulanır. Bu işlemde, tıkalı segmentin kılavuz tel ile geçilmesini takiben, tel üzerinden ilerletilen 2-3 mm çapında ve farklı uzunluklarda balonlar şişirilerek damar lümeni genişletilir.  Yeterli yanıt alınamaması durumunda ilaç salınımlı balonlar ve farklı boyutlarda stentler kullanılarak tıkalı segmentin açık kalması sağlanabilir. Akut damar tıkanmalarında, tıkalı segmente ilerletilen ve kateter adı verilen ince tüplerden pıhtı eritici ilaçlar uygulanması (tromboliz) gerekebilir. Aterektomi adı verilen yöntemde ise tıkanıklığa sebep olan damar plakları bir cihaz yardımı ile temizlenir. Trombektomi adı verilen yöntem atardamarlarda tıkanıklığa neden olan pıhtının bir cihaz veya kateter adı verilen ince borucuklarla çıkarılması işlemdir. 

Damarların açılmasını takiben, beslenmesi bozulmuş olan bölgeye kan akımının tekrar sağlanması ile hastanın şikayetine neden bulgular geriler. İşlemden sonra damar açıklığının uzun süre sağlanması ve tekrar tıkanıklık yaşanmaması için bazı önerilere uyulmasında fayda bulunmaktadır. Bu öneriler; yaşam tarzının değiştirilmesi, sigaranın bırakılması, her gün en az 45 dakika yürüyüş yapılması, sağlıklı beslenme, kan şekeri ve kolesterol kontrolü, stres oluşturan faktörlerden uzak durulması, doktorunuzun önerdiği ilaçların düzenli kullanılmasıdır

25.01.2021