Hasta Hakları Birimi

Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar. Hastanemiz, T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanarak ve Dünya Hasta Hakları Bildirgesi'nin belirlediği kuralların rehberliğinde sahip olduğunuz hakları, hizmet alımı sırasında yerine getirilmesi gereken sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirme yapmak ve alacağınız hizmetin, mümkün olanın en iyisi olmasını sağlamak için hazırlanmıştır

1 - Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

2 - Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetlerinin ve imkanlarının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

3 - Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirme hakkı vardır.

4 - Mahremiyet:Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5 - Reddetme,durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6 - Güvenlik:Sağlık hizmetlerini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

7 - Dini sorumlulukları yerine getirebilme :Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dibi sorumluluklarını yerine getirmeye hakkı vardır.

8 - İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9 - Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık kuruluşunun imkanları ölçüsünde, hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

10 - Müracaat,şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Sorumluluklarımız

1 - Genel sorumluluklar

 • Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için ellerinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımını yapmalıdır.

2 - Sosyal güvenlik durumu

 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bilgilendirmek durumundadır.

3 - Sağlık çalışanlarına bildirme

 • Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hastanın tedavi ve bakım sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde olması beklenir.
 • Hasta randevulu hizmet veren bir sağlık kuruluşundan yararlanıyorsa, randevunun tarih ve saatine uyması, değişiklikleri ilgili yerlere bildirmesi gerekir.
 • Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta, hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

4 - Tedavisi ile ilgili önerilere uyma

 • Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hastanın, tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu doktoruna bildirmesi gerekir.
 • Hasta, sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 • Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.