Check Up

Check-Up

Check-up paketlerimiz hakkında detaylı bilgi için formu doldurun, sizi arayalım.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Check up, bilinen hiçbir hastalık ya da şikayet olmasa dahi kişide oluşabilecek hastalıkların ya da bu hastalıkların erken bulgularının ve kişide bulunan, gelecekte hastalığa yol açabilecek risk faktörlerinin önceden ortaya çıkarılmasını sağlayan periyodik sağlık kontrolleridir.

Çeşitli muayene ve tetkikleri içeren check up paketleri, yılda bir kez yaptırılmalıdır.

 

Check-up paketlerimiz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

 

Check Up Fiyatları ve Paketlerimiz

Erkek Check-Up

VIP Erkek Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi 
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi (40 yaş üstü)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık kan şekeri)
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • HbA1C 
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • Ürik asit
 • BUN (Böbrek Fonksiyonları)
 • Kreatinin
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • CRP
 • RF (Romatoid faktör)
 • Sedimantasyon
 • Hormonlar
 • Serbest T4
 • TSH
 • İnsulin
 • Trigliserid
 • Total kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Tümör markerları
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Prostat tümörü tarama testi (PSA)
 • HbsAg (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HIV
 • Vitamin D
 • Fosfor
 • Hemogram
 • Kan grubu tayini
 • Tam idrar tayini
 • Gaitada gizli kan
 • HbA1C
 • TSH
 • Vitamin B12
 • Gaitada H.Pylori antijeni
 • Anti-Hbc-IgG
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)

Radyoloji Tetkikleri

 • Akciğer Grafisi (Tek yön)
 • EKO (Kardiyolojik İnceleme)
 • EKG (Kardiyolojik İnceleme)
 • EFOR (Kardiyolojik İnceleme)
 • DEXA (Kemik Dansitometre)
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)

Kapsamlı Erkek Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Üroloji muayenesi
 • Göz Hastalıkları muayenesi
 • Kardiyoloji muayenesi
 • İç Hastalıkları muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • Akciğer Grafisi (Tek yön)
 • EKO (Kardiyolojik İnceleme)
 • EKG (Kardiyolojik İnceleme)
 • EFOR (Kardiyolojik İnceleme)
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Açlık kan şekeri (Diyabet Tetkikleri)
 • HbA1C (Laboratuvar Tetkikleri)
 • ALT (Karaciğer Fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer Fonksiyonları)
 • ALP (Alkalen Fosfataz – Karaciğer Fonksiyonları)
 • Anti-HBs (Hepatit)
 • Anti-HCV (Hepatit)
 • Anti-HIV
 • CRP (C Reaktif Protein)
 • Ürik asit (Böbrek Fonksiyonları)
 • TSH, FT4,(Tiroid Hormonu Testleri)
 • Gaitada gizli kan 
 • Folat (Folik Asit)
 • HBsAg (Hepatit B)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Kalsiyum 
 • Kreatinin (Böbrek Fonksiyonları)
 • CEA (Genel Kanser Taraması)
 • Sedimentasyon 
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol, HDL, LDL (Kan Yağı Testleri)
 • Total PSA (Prostat Testleri) 
 • Trigliserid (Kan Yağı)
 • B12 Vitamin 
 • Ferritin
 • BUN (Böbrek Fonksiyonları)

Genel Erkek Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Üroloji muayenesi
 • İç Hastalıkları muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • PA AC grafi (Tek yönlü akciğer röntgeni)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Total Kolesterol (Kan Yağı Testi)
 • LDL Kolesterol (Kan Yağı Testi)
 • HDL Kolesterol (Kan Yağı Testi)
 • Trigliserid (Kan Yağı Testi)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Sedimantasyon
 • ALT (Karaciğer Fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer Fonksiyonları)
 • ALP (Alkalen Fosfataz – Karaciğer Fonksiyonları)
 • Tam idrar analizi
 • Kreatinin (Böbrek Fonksiyonları)
 • VİT-B12 
 • Folik asit 
 • TSH (Tiroid Hormonu Testleri)
 • FT4 (Tiroid Hormonu Testleri)
 • HbA1C 
 • Açlık kan şekeri (Diyabet Tetkikleri)
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Ferritin
 • Total PSA

Prostat Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Üroloji muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • PSA (Serbest)
 • PSA (Total)
 • Üroflowmetri
 • Üriner US
 • Tam idrar tetkiki
 • Tam kan sayımı

Erkeklere Özel Kanser Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Üroloji Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Görüntüleme Tetkikleri

 • Tek Yönlü Akciğer Grafisi
 • Tüm Batın Ultrason

Laboratuvar Tetkikleri

 • Tam İdrar Tetkiki
 • Hemogram
 • Gaitada Gizli Kan
 • Serbest PSA
 • Total PSA
 • TSH
 • Serbest T3
 • CA 19.9
 • CEA

 

 

Kadın Check-Up

VIP Kadın Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Nöroloji Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi (40 yaş üstü)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık kan şekeri)
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Kalsiyum
 • Potasyum
 • Laktik Dehidrogenaz (LDH)
 • Ürik asit
 • BUN (Böbrek Fonksiyonları)
 • Kreatinin
 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOP)
 • ALP (Alkalen fosfataz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • CRP
 • RF (Romatoid faktör)
 • Sedimantasyon
 • Hormonlar
 • Serbest T4
 • İnsulin
 • Trigliserid
 • Total kolesterol
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Tümör markerları
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • HbsAg (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbc-IgG
 • Vitamin D
 • Fosfor
 • Hemogram
 • Kan Grubu Tayini
 • PAP-smear
 • Tam idrar tayini
 • Gaitada gizli kan
 • HbA1C
 • TSH
 • Vitamin B12
 • Gaitada H.Pylori antijeni
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV

Radyoloji Tetkikleri

 • Akciğer Grafisi (Tek yön)
 • EKO (Kardiyolojik İnceleme)
 • EKG (Kardiyolojik İnceleme)
 • EFOR (Kardiyolojik İnceleme)
 • DEXA (Kemik Dansitometre)
 • Mamografi 
 • Bilateral Meme USG
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)

Kapsamlı Kadın Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum muayenesi (Trans vajinal US ile)
 • Göz Hastalıkları muayenesi
 • Kardiyoloji muayenesi
 • İç Hastalıkları muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • Akciğer Grafisi (Tek yön)
 • Tüm batın USG (Ultrasonografi)
 • Tiroid USG (Guatr ve nodül taraması)
 • Bileteral Meme USG
 • Mamografi (40 yaş üstü)
 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • EKO (Kardiyolojik İnceleme)
 • EFOR Treadmill (Kardiyolojik inceleme)
 • DEXA (Kemik Dansitometre)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Karaciğer fonksiyonları)
 • Anti-HBS (hepatit)
 • Anti-HCV (hepatit)
 • Anti-HIV
 • HbA1C 
 • Ürik asit (Böbrek fonksiyonları)
 • BUN (Böbrek Fonksiyonları)
 • CRP 
 • TSH (Tiroid hormon testleri)
 • FT4 (Tiroid hormon testleri)
 • Gaitada gizli kan 
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • HBsAg (Hepatit B)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Folat (Folik asit)
 • Kalsiyum 
 • Kreatinin 
 • B12 vitamin 
 • Sedimantasyon
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Ferritin
 • CEA (Genel kanser taraması)
 • Pap-smear testi

Genel Kadın Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum muayenesi (Trans vajinal US ile)
 • İç Hastalıkları muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • EKG (Kardiyolojik inceleme)
 • PA AC grafi (Tek yönlü akciğer röntgeni)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Sodyum
 • Potasyum
 • Ferritin
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALP (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbA1C
 • Açlık kan şekeri (Diyabet Tetkikleri)
 • TSH (Tiroid hormon testleri)
 • FT4 (Tiroid hormon testleri)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)
 • Hemogram (18 parametre)
 • Sedimantasyon
 • Folat (Folik asit)
 • Kreatinin 
 • B12 vitamin 
 • Tam idrar analizi
 • Total kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Pap-smear testi

Menopoz Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum muayenesi (Trans vajinal US ile)
 • Genel Cerrahi muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • Mamografi
 • Meme USG
 • DEXA

Laboratuvar Tetkikleri

 • FSH
 • Kolesterol
 • Kalsiyum
 • D vitamini

Osteoporoz Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Fizik Tedavi muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • DEXA

Laboratuvar Tetkikleri

 • Kalsiyum
 • Magnezyum
 • Fosfor
 • D vitamini
 • ALP

Kadınlara Özel Kanser Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • İç Hastalıkları Muayenesi

Görüntüleme Tetkikleri

 • Tüm Batın Ultrason
 • Meme USG
 • Tek Yön Akciğer Grafisi (40 yaş üstü)
 • Mamografi (40 yaş üstü)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Pap-smear testi
 • Hemogram
 • CA 125
 • CA 19-9
 • CA 15-3
 • Gaitada gizli kan
 • TSH
 • Serbest T3

 

 

Çocuk Check-Up

Çocuk Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesi
 • Göz Hastalıkları muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • Hemogram (18 parametre)
 • Demir
 • Demir bağlama
 • Ferritin 
 • Çinko
 • Vitamin B12
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbsAg (Hepatit B)
 • Anti HBS (Hepatit)
 • T4 (Tiroid hormon testleri)
 • Glukoz (Açlık)
 • Tam idrar analizi
 • TSH (Tiroid hormonu)
 • Kreatinin (Böbrek fonksiyonları)
 • Total kolesterol (Kan yağı testi)
 • LDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • HDL kolesterol (Kan yağı testi)
 • Trigliserid (Kan yağı testi)

Covid Sonrası Çocuk Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • Hemogram
 • ALT
 • AST
 • BUN
 • Kreatinin
 • IGG
 • IGM
 • IGA

Sağlıklı Nesiller Check Up Paketi

Muayeneler

 • Çocuk Hastalıkları muayenesi
 • Göz Hastalıkları muayenesi 

Laboratuvar Tetkikleri

 • Hemogram
 • Demir
 • Ferritin 
 • D vitamini
 • B12 vitamini
 • TSH 
 • Serbest T4 
 • TSH

 

 

Diğer Paketler

Kardiyoloji Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Kardiyoloji muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • EKO (Kardiyolojik inceleme)
 • EKG (Kardiyolik inceleme)
 • EFOR (Kardiyolojik inceleme)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Kan şekeri
 • Üre
 • Trigliserit
 • Total kolesterol
 • LDL
 • HDL
 • VLDL
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • Ürik asit
 • TSH (Tiroid hormonu)
 • AST (Karaciğer fonksiyonları)
 • ALT (Karaciğer fonksiyonları)
 • HbA1C (Laboratuvar tetkikleri)
 • Potasyum
 • Sodyum
 • Troponin

Tiroid Check-Up Paketi

Muayeneler

 • Genel cerrahi muayenesi

Radyoloji Tetkikleri

 • TSH

Laboratuvar Tetkikleri

 • Tiroid US
 • Serbest T3 - T4

Alerji Teşhis Paketi

Muayeneler

 • Göğüs Hastalıkları muayenesi
 • Deri Prick (16 adet)

Laboratuvar Tetkikleri

 • Hemogram
 • TSH
 • Glukoz
 • Total IgE
 • ALT
 • AST

Diyabet Check-Up Paketi

Muayeneler

 • İç Hastalıkları muayenesi
 • Göz Hastalıkları muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz
 • Tokluk kan şekeri
 • Kreatinin
 • BUN
 • HDL kolesterol
 • LDL kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam idrar tetkiki
 • Mikroalbumin (Spot idrarda)
 • TSH
 • ALT
 • HbA1c

Akıllı Zayıflama Paketi

 • 6 seans beslenme ve diyet görüşmesi
 • 3 seans biorezonans
 • 1 seans soğuk lipoliz

 

Check up fiyatları ve kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak için hemen randevu oluşturun!

 

Neden Check-Up Yaptırmalıyız?

Check-up yapılmasındaki amaç, kişilerin uzun yıllar sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlayabilmektir. Kişinin sağlıklı ve zinde bir vücuda sahip olmasının, kendi ruh haline ve sosyal hayatına olan faydaları sayılamayacak derecede çoktur. Günümüzde, modern tıbbın ve teknolojinin tüm imkanlarının hizmete sunulmasıyla; diyabet, çeşitli kalp hastalıkları ve hipertansiyon, damar sertliğine yol açabilecek kan yağlarındaki yükseklikler, akciğer hastalıkları, böbrek bozuklukları, karaciğer bozuklukları, romatizmal hastalıklar, guatr, meme, rahim ve rahim ağzı, prostat, mesane gibi sık görülen bazı kanserler, kansızlık, kemik erimesi gibi birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Risk faktörlerinin ortaya çıkarılması ile hastalığın belirtilerinin henüz ortaya çıkmadan önüne geçilebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca erken bulguların tespit edilmesi ile de hastalık ilerlemeden, daha düşük maliyetle ve daha da önemlisi başarı ile tedavi gerçekleşebilmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki, vücudumuzdaki tüm organlar birbirleriyle büyük bir uyum içerisinde çalışır. Herhangi birinde ortaya çıkan bozukluk bir süre sonra diğer organların çalışmalarını da etkileyebilir ve vücudumuzdaki hassas dengelerin bozulmasına yol açarak sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edecek duruma gelebilir.

Gelin sağlığınızı kontrol altına alalım. Unutmayalım ki; erken teşhis başarılı bir tedavinin en önemli unsurudur.