Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Zeynep Aksu Şit

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doğum Tarihi:

13.07.1981

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

Kadın Hastalıkları ve Doğum »

Eğitim:

 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2003
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2006

Deneyim:

 • 2017 - Halen Ümraniye Erdem Hastahanesi
 • 2015 - 2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
 • 2014 - 2015 Özel Fatih Ümraniye Polikliniği
 • 2012 - 2014 Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
 • 2007 - 2012 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler:

 • İstanbul Tabip Odası
 • Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği
 • KBUD
 • TBD

Seçilmiş Yayınlar:

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. Ektopik Gebelik Olgularında Odak Boyutlarına Göre Tedavi Yaklaşımı O.Aşıcıoğlu, S.Kırım, N.Yenigül, Z.Aksu Şit .Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi 2013-35420
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
2.Cinsiyete ve Belirli Yaşam Dönemlerine Göre Değişen Biyokimyasal Parametrelerle İlgili Vaka Örnekleri sunumu. Abant Preanalitik Evre Sempozyumu 2016
3. RST ve SST tüplerin biyokimyasal parametreler üzerine etkileri . D.Konukoğlu ,E.Yaşar, Z.Aksu Şit, A. Fırat Akkaya .Poster sunumu .Abant Preanalitik Evre Sempozyumu 2016