Uzm. Dr. İlhan Yıldırım

İç Hastalıkları

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Uludağ Ünversitesi Tıp Fakültesi  / 2015
 • Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı  /  2020
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2024 - Halen Çamlıca Erdem Hastanesi
 • 2020 - 2021  Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesi 
 • 2021 - 2024  Özel Medar Hastanesi
 • 2016 - 2020  Sakarya Eğiti ve Araştıma Hastanesi 
 • 2015 - 2016  Geyve Devlet Hastanesi 

 

YAYINLAR:

Yıldırım İ, Kaya T, İşsever K, Genç AC, Karacan A, Önmez A, Hacıbekiroğlu İ. Psoas muscle mass, nutritional status, inflammation, and their relationship with prognosis in patients with pancreatic adenocarcinoma. Nutr Hosp. 2021 Oct 13;38(5):1009-1015. doi: 10.20960/nh.03573.
Kaya T, Yaylacı S, Nalbant A, Yıldırım İ, Kocayiğit H, Çokluk E, Şekeroğlu MR, Köroğlu M, Güçlü E. Serum calprotectin as a novel biomarker for severity of COVID-19 disease. Ir J Med Sci. 2022 Feb;191(1):59-64. doi: 10.1007/s11845-021-02565-8. Epub 2021 Feb 27.
 Issever K, Genc AC, Cekic D, Yildirim I, Genc AB, Yaylaci S. Prealbumin: A New Biomarker for Predicting Prognosis in Patients with Severe COVID-19. J Coll Physicians Surg Pak. 2021 Jul;31(7): S99-S103. doi: 10.29271/jcpsp.2021.Supp2.S99.
Çekiç D, Emir Arman M, Cihad Genç A, İşsever K, Yıldırım İ, Bilal Genç A, Dheir H, Yaylacı S.Predictive role of FAR ratio in COVID-19 patients. Int J Clin Pract. 2021 Dec;75(12): e14931. doi: 10.1111/ijcp.14931. Epub 2021 Oct 14.
Varım C, Demirci T, Cengiz H, Hacıbekiroğlu İ, Tuncer FB, Çokluk E, Toptan H, Karabay O, Yıldırım İ. Relationship between serum osteopontin levels and the severity of COVID-19 infection. Wien Klin Wochenschr. 2021 Apr;133(7-8):298-302. doi: 10.1007/s00508-020-01789-5. Epub 2020 Dec 28.
Ozdin M, Yazar H, Yaylaci S, Koroglu M, Genc AC, Kocayigit İ, Genc AB, Yıldırım İ, Kocayigit H, Karabay O. Evaluation of cardiac parameters between survivors and nonsurvivors of COVID-19 patients. Rev Assoc Med Bras (1992). 2021 Aug 13;67Suppl 1(Suppl 1):80-85. doi: 10.1590/1806-9282.67.Suppl1.20200848. eCollection 2021.
Yildirim I, Yaylacı S, Sapmaz SH, Işşsever K, Cekiç D, Senocak D, Kurt R. A retrospective study of demographic data, applied treatments and prognosis by gender in coronavirus infections. Microbes Infect Dis, Article In Press; DOI: 10.21608/MID.2020.47285.1076.
Deniz Çekiç, Selçuk Yaylacı, Kubilay İşsever, Ahmed Cihad Genç, Didar Şenocak, Ahmed Bilal Genç, Sümeyye Çekiç, İlhan Yıldırım, Hamad Dheir, Ceyhun Varım, Oğuz Karabay, Ali Tamer. Urıc Acıd And Mortalıty Relatıonshıp In Covıd-19. Acta Medica Mediterranea, 2022, 38: 725. DOI: 10.19193/0393-6384_2022_1_113.
Emel Gönüllü, Didar Şenocak, İlhan Yıldırım, Yunus Emre Özer, Ünal Erkorkmaz. Clınıcal Features Of Famılıal Medıterranean Fever Patıents In North-Western Part Of Turkey: Analysıs Of 139 Patıents. Ann Rheum Dis: first published as 10.1136/annrheumdis-2019-eular.4418 on 27 June 2019.
İlhan Yıldırım, Emel Gönüllü, Didar Şenocak. A Case of Demyelinating Disease Secondary to Certolizumab Therapy. Sakarya Tıp Dergisi 2019;9(4):698-701.
Deniz Çekiç, Kubilay Işsever, Selçuk Yaylacı, Didar Şenocak, Sümeyye Çekiç, Ilhan Yıldırım, Mehmet Halil Öztürk, Oğuz Karabay. A rare case report: Concurrent COVID-19 and acute cerebrovascular ischemic stroke in a patient with Sheehan’s syndrome.  J Clin Med Kaz 2021; 18(3):58-61. DOI: https://doi.org/10.23950/jcmk/10920
           POSTERLER:

Hıv Kombinasyonlarının Lipid Profili Üzerine Karşılaştırılması. 22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
Covid Şüpheli Hastanın İlk Doz Moksifloksasin Sonrası Gelişen Yaygın Ürtiker Tablosu. 22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
Ciddi Hiponatreminin Ayırıcı Tanısı: Eş Zamanlı İskemik Beyin Damar Hast, Kafa Travması ve Akciğerde Kitle Saptanan Olgu. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
İlk Başvuru Bulgusu Tek Üst Ekstremite Tutulumu-Tek Kolda Ödem Olan Lenfoma Olgusu. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
Parvovirus B19’a Bağlı Anca Pozitif Akut Glomerulonefrit; Viral Yüke Bağlı Yalancı Anca Pozitifliği Mi? . 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Anca Pozitif Vaskülit Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçları. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Ampisilin Sulbaktam Kullanımı Sonrası Gelişen Stevens-Johnson Sendromu: Olgu Sunumu. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Glikojenik Hepatopati:Mauriac Sendromu. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Parasetamole Bağlı Akut Karaciğer Yetmezliğinde Hayat Kurtarıcı Tedavi Yöntemi: Hemodiyafiltrasyon ve Plazmaferez. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
            KİTAP:

TEMEL ONKOLOJİ. Yayıncı Sertifika No: 47518. 43. Bölüm Tütün Ürünlerinde Kanserojenler ve Kanser Gelişim Süreçleri. İlhan YILDIRIM, Didar ŞENOCAK.
             ÖDÜLLER:

2023 - AltınYonca JüriSağlıkÖzel Ödülü
2023 - BeyazYakamoz JüriSağlıkÖzel Ödülü
2023 - SihirliMedya JüriSağlıkÖzel Ödülü
2024 - 2. Altın yonca Meslek Başarı Ödülü

 • Anemi( kansızlık)
 • Demir ve Vitamin Eksiklikleri
 • Mide hastalıkları ( Gastrit, Ülser)
 • Obezite
 • Şeker Hastalığı ( Diyabet)
 • Hipertansiyon
 • Tiroid Hastalıkları ( Guatr, Haşimato)
 • Romatizmal Hastalıklar Teşhisi
 • GETAT ( Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp )
İlhan Yıldırım
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Uludağ Ünversitesi Tıp Fakültesi  / 2015
 • Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı  /  2020
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2024 - Halen Çamlıca Erdem Hastanesi
 • 2020 - 2021  Op. Dr. Ergün Özdemir Devlet Hastanesi 
 • 2021 - 2024  Özel Medar Hastanesi
 • 2016 - 2020  Sakarya Eğiti ve Araştıma Hastanesi 
 • 2015 - 2016  Geyve Devlet Hastanesi 

 

YAYINLAR:

Yıldırım İ, Kaya T, İşsever K, Genç AC, Karacan A, Önmez A, Hacıbekiroğlu İ. Psoas muscle mass, nutritional status, inflammation, and their relationship with prognosis in patients with pancreatic adenocarcinoma. Nutr Hosp. 2021 Oct 13;38(5):1009-1015. doi: 10.20960/nh.03573.
Kaya T, Yaylacı S, Nalbant A, Yıldırım İ, Kocayiğit H, Çokluk E, Şekeroğlu MR, Köroğlu M, Güçlü E. Serum calprotectin as a novel biomarker for severity of COVID-19 disease. Ir J Med Sci. 2022 Feb;191(1):59-64. doi: 10.1007/s11845-021-02565-8. Epub 2021 Feb 27.
 Issever K, Genc AC, Cekic D, Yildirim I, Genc AB, Yaylaci S. Prealbumin: A New Biomarker for Predicting Prognosis in Patients with Severe COVID-19. J Coll Physicians Surg Pak. 2021 Jul;31(7): S99-S103. doi: 10.29271/jcpsp.2021.Supp2.S99.
Çekiç D, Emir Arman M, Cihad Genç A, İşsever K, Yıldırım İ, Bilal Genç A, Dheir H, Yaylacı S.Predictive role of FAR ratio in COVID-19 patients. Int J Clin Pract. 2021 Dec;75(12): e14931. doi: 10.1111/ijcp.14931. Epub 2021 Oct 14.
Varım C, Demirci T, Cengiz H, Hacıbekiroğlu İ, Tuncer FB, Çokluk E, Toptan H, Karabay O, Yıldırım İ. Relationship between serum osteopontin levels and the severity of COVID-19 infection. Wien Klin Wochenschr. 2021 Apr;133(7-8):298-302. doi: 10.1007/s00508-020-01789-5. Epub 2020 Dec 28.
Ozdin M, Yazar H, Yaylaci S, Koroglu M, Genc AC, Kocayigit İ, Genc AB, Yıldırım İ, Kocayigit H, Karabay O. Evaluation of cardiac parameters between survivors and nonsurvivors of COVID-19 patients. Rev Assoc Med Bras (1992). 2021 Aug 13;67Suppl 1(Suppl 1):80-85. doi: 10.1590/1806-9282.67.Suppl1.20200848. eCollection 2021.
Yildirim I, Yaylacı S, Sapmaz SH, Işşsever K, Cekiç D, Senocak D, Kurt R. A retrospective study of demographic data, applied treatments and prognosis by gender in coronavirus infections. Microbes Infect Dis, Article In Press; DOI: 10.21608/MID.2020.47285.1076.
Deniz Çekiç, Selçuk Yaylacı, Kubilay İşsever, Ahmed Cihad Genç, Didar Şenocak, Ahmed Bilal Genç, Sümeyye Çekiç, İlhan Yıldırım, Hamad Dheir, Ceyhun Varım, Oğuz Karabay, Ali Tamer. Urıc Acıd And Mortalıty Relatıonshıp In Covıd-19. Acta Medica Mediterranea, 2022, 38: 725. DOI: 10.19193/0393-6384_2022_1_113.
Emel Gönüllü, Didar Şenocak, İlhan Yıldırım, Yunus Emre Özer, Ünal Erkorkmaz. Clınıcal Features Of Famılıal Medıterranean Fever Patıents In North-Western Part Of Turkey: Analysıs Of 139 Patıents. Ann Rheum Dis: first published as 10.1136/annrheumdis-2019-eular.4418 on 27 June 2019.
İlhan Yıldırım, Emel Gönüllü, Didar Şenocak. A Case of Demyelinating Disease Secondary to Certolizumab Therapy. Sakarya Tıp Dergisi 2019;9(4):698-701.
Deniz Çekiç, Kubilay Işsever, Selçuk Yaylacı, Didar Şenocak, Sümeyye Çekiç, Ilhan Yıldırım, Mehmet Halil Öztürk, Oğuz Karabay. A rare case report: Concurrent COVID-19 and acute cerebrovascular ischemic stroke in a patient with Sheehan’s syndrome.  J Clin Med Kaz 2021; 18(3):58-61. DOI: https://doi.org/10.23950/jcmk/10920
           POSTERLER:

Hıv Kombinasyonlarının Lipid Profili Üzerine Karşılaştırılması. 22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
Covid Şüpheli Hastanın İlk Doz Moksifloksasin Sonrası Gelişen Yaygın Ürtiker Tablosu. 22. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
Ciddi Hiponatreminin Ayırıcı Tanısı: Eş Zamanlı İskemik Beyin Damar Hast, Kafa Travması ve Akciğerde Kitle Saptanan Olgu. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
İlk Başvuru Bulgusu Tek Üst Ekstremite Tutulumu-Tek Kolda Ödem Olan Lenfoma Olgusu. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.
Parvovirus B19’a Bağlı Anca Pozitif Akut Glomerulonefrit; Viral Yüke Bağlı Yalancı Anca Pozitifliği Mi? . 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Anca Pozitif Vaskülit Tedavi Yaklaşımları ve Sonuçları. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Ampisilin Sulbaktam Kullanımı Sonrası Gelişen Stevens-Johnson Sendromu: Olgu Sunumu. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Glikojenik Hepatopati:Mauriac Sendromu. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
Parasetamole Bağlı Akut Karaciğer Yetmezliğinde Hayat Kurtarıcı Tedavi Yöntemi: Hemodiyafiltrasyon ve Plazmaferez. 35.Ulusal Nefroloji Kongresi.
            KİTAP:

TEMEL ONKOLOJİ. Yayıncı Sertifika No: 47518. 43. Bölüm Tütün Ürünlerinde Kanserojenler ve Kanser Gelişim Süreçleri. İlhan YILDIRIM, Didar ŞENOCAK.
             ÖDÜLLER:

2023 - AltınYonca JüriSağlıkÖzel Ödülü
2023 - BeyazYakamoz JüriSağlıkÖzel Ödülü
2023 - SihirliMedya JüriSağlıkÖzel Ödülü
2024 - 2. Altın yonca Meslek Başarı Ödülü

 • Anemi( kansızlık)
 • Demir ve Vitamin Eksiklikleri
 • Mide hastalıkları ( Gastrit, Ülser)
 • Obezite
 • Şeker Hastalığı ( Diyabet)
 • Hipertansiyon
 • Tiroid Hastalıkları ( Guatr, Haşimato)
 • Romatizmal Hastalıklar Teşhisi
 • GETAT ( Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp )