Tüm Doktorlarımız

Uzm. Dr. Turgut Ağzıkuru

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doğum Tarihi:

01.03.1970

Görevli Olduğu Bölümler:

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları »

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  09.1989 - 08.1996

Pertevniyal Lisesi -1988

Deneyim:

Çamlıca Erdem Hastanesi -  2019 - Devam Ediyor
 
Özel Medicine Hospital Asya Hastanesi  26.09.2010-31.01.2013

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Kliniği 02.2003-02.09.2010

Acıbadem Kadıköy Hastanesi 04.2003-31.12.2009
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğit. Ve Araşt. Hasta.  12.1998-02.2003
Asistan

TAKSİM İLKYARDIM EĞİT. VE ARAŞT. HAST.     07.1998-12.1998
Genel Cerrahi Uzmanlığı Asistanlığı 

Seçilmiş Yayınlar:

Uluslar Arası Yayınlar:

 1. The Cost Analysis of Preterm Infants from a NICU of a State Hospital in Istanbul.

Iran J Pediatr. 2012 Jun;22(2):185-90.

 1. Necrotizing Fasciitis of The Perineum.

World J Pediatr 2011

 1. Hospitalizations for pediatric intoxication: a study from Istanbul.

          The Turkish Journal Of Pediatrics 2011

 

 1. Macrosomic Newborns:a 3-year review

The Turkish Journal Of Pediatrics 2010

 

Ulusal Yayınlar:

 1. Perinatal Asfiksi Risk Faktörleri.

Çocuk Dergisi 2007

 1. Henoch Schönlein Purpuralı 101 Olgunun Retrospektif

Değerlendirilmesi

Bakırköy Tıp Dergisi 2007

 1. Antiepileptik Tedavi Alan Çocuklarda Serum Hormon

Düzeyleri

Ege Tıp Dergisi 2008

 1. Konservatif Tedavi İle Gerileyen Bir Kpnjenital Kistik

Adenoid Malformasyon Olgusu

Bakırköy Tıp Dergisi 2008

 1. Yenidoğanda kan Değişiminin Sütçocukluğunda

Hematolojik Parametrelere Etkisi

Bakırköy Tıp Dergisi 2006

 1. Perinatal Asfiksi Risk Faktörleri

Çocuk Dergisi 2007

 1. Yenidoğan İkizlerde Varisella Enfeksiyonu

Haydarpaşa Tıp Dergisi 2002

 1. Hipoksik İskemik Ensefalopatide İzlem

Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2004

 1. Yenidoğanda Nutrisyonel Durum Değerlendirilmesi;

Antropometrik Ölçümler ile Kordon Serum Protein Düzeylerinin Karşılaştırılması

Çocuk Forum 2004