Tüm Bölümlerimiz

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji Tedavileri

Girişimsel radyoloji, vücuttaki doku, organ veya sistemlere yönelik olarak görüntüleme yöntemleri kılavuzluğunda işlemlerin yapıldığı bölümdür. “Girişimsel radyoloji nedir? Bu bölümle alakalı en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu bölümde görüntüleme yöntemleri olarak çoğunlukla ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), floroskopi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) kullanılmaktadır. Girişimler işlemler çok büyük oranda iğne deliği kadar küçük bir yerden gerçekleştirildiği için büyük kesilere ihtiyaç duyulmamaktadır. İşlemler çoğunlukla lokal anestezi eşliğinde yapılmakta olup açık cerrahi ve ameliyathane şartları gerektirmez.

İşlem risklerinin ve komplikasyon oranlarının düşüklüğü, hastanede kalış süresinin kısalığı, maliyetinin uygun olması, hasta bakımının kolaylığı ve çoğunlukla genel anestezi gerektirmemesi nedeniyle günümüzde girişimsel radyolojik işlemler daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Girişimsel radyoloji birçok farklı hastalıkta ameliyatsız tedavilerin yapılmasına olanak sağlamaktadır.


Girişimsel radyoloji biriminin ilgilendiği alanlar nelerdir?

Girişimsel radyolojide yapılan işlemler damarlarla ilgili olanlar (vasküler) ve damar dışı organlarla ilgili olanlar (non-vasküler) olarak ikiye ayrılabilir. Damarsal işlemler girişimsel radyoloji ünitesinde anjiyografi cihazı altında yapılmaktadır. Ultrasonografi kılavuzluğunda uygun bir damar içerisine iğne ile girilip damar kılıfı yerleştirilmesini takiben, uygun kateter ve teller ile hedef organa ilerlenir ve tedavi gerçekleştirilir. Tıkalı veya daralmış damarların açılması, anormal görünümlü damarların kapatılması, kanayan bir damarın kapatılarak kanamanın durdurulması, tümörleri besleyen damarların kapatılarak beslenmesinin engellenmesi, iki damar sistemi arasına yeni bir bağlantı oluşturulması gibi işlemler damarsal işlemlerdir. Damar dışı girişimler ise floroskopi, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda uygun iğneler, kateterler ve tellerle gerçekleştirilir. Biyopsi işlemleri, apse-kist drenajları, karaciğer-safra yolları-böbrek ve tiroid bezi ile ilgili bazı hastalıkların tedavisi damar dışı işlemlere örnek olarak verilebilir.


Girişimsel radyoloji bölümünde yapılan işlemler:

 • Damarsal Girişimsel İşlemler
  • Bacak atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları
  • Kol atardamar ve toplardamar tıkanıklıkları
  • Şah damarı darlıkları
  • İnme tedavisi
  • Anevrizma embolizasyonu
  • Buerger Hastalığı damar girişimleri
  • Diyabetik ayak damar girişimleri
  • İyileşmeyen ayak yaraları damar girişimleri
    
 • Varis Tedavileri (lazer, radyofrekans, buhar, yapıştırma ve köpük tedavileri)
 • Tümör Tedavileri
  • Kemoembolizasyon
  • Radyoembolizasyon
  • Radyofrekans ablasyon
  • Mikrodalga ablasyon
  • Kriyoablasyon
  • Perkütan alkol ablasyon tedavisi
    
 • Embolizasyon tedavileri
  • Tümör embolizasyonları (Kemoembolizasyon, radyoembolizasyon)
  • Kanama embolizasyon tedavileri
  • Pelvik Konjesyon Sendromu
  • Varikosel
  • Miyom embolizasyonu
  • Dalak embolizasyonu
  • Prostat embolizasyonu
  • Hemoroid embolizasyonu
  • Bariatrik embolizasyon
  • Vasküler malformasyon ve hemanjiom tedavileri
    
 • Biyopsi işlemleri (Karaciğer, Tiroid, Böbrek, Akciğer, Kemik, Meme, Pankreas, Prostat, Lenf nodu)
 • Karaciğer ve Safra Yolu Girişimleri
  • Tümör tedavileri (kemoembolizasyon, radyoembolizasyon, radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon)
  • Karaciğer atardamar ve toplardamarlarına yönelik yapılan trombolitik tedavi (pıhtı eritilmesi), balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemleri
  • TIPS (Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant)
  • Safra yolları tıkanıklıkları tedavisi (drenaj kateterleri, balon dilatasyonu, stent yerleştirilmesi, radyofrekans)
  • Safra kesesine drenaj kateteri yerleştirilmesi
  • Karaciğer kist tedavileri (Hidatid kist, basit kist, biloma)
  • Karaciğer apse tedavisi
    
 • Böbrek Girişimleri
  • Böbrek atardamar ve toplardamarlarına yönelik girişimler
  • Böbrek tümörleri embolizasyon ve ablasyon işlemleri
  • Perkütan Nefrostomi
  • Double J Stent yerleştirilmesi
  • Perkütan sistostomi
  • Böbrek kist tedavileri
  • Biyopsiler
    
 • Meme Girişimleri
  • Biyopsi
  • Kist aspirasyonu
  • Apse drenajı
  • Meme işaretleme
  • Klips yerleştirme
  • Kriyoablasyon
    
 • Tiroid Bezi Girişimleri
  • Biyopsiler
  • Kist drenajları ve tedavisi
  • Radyofrekans – Mikrodalga ablasyon
  • Alkol ablasyon
    
 • Diyaliz Girişimler İşlemler
  • Kalıcı ve geçici kateter yerleştirilmesi
  • Diyaliz fistül girişimleri (anjiyoplasti, stent, tromboliz, trombektomi)
  • Ana toplardamar problemleri tedavisi (Santral venöz stenoz ve oklüzyonlar)
    
 • Kalıcı Damar Yolu İşlemleri
  • Port yerleştirilmesi
  • Kalıcı ve geçici kateter yerleştirilmesi
  • PICC kateteri yerleştirilmesi
    
 • Drenaj İşlemleri
  • Perkütan apse drenajı
  • Perkütan ampiyem drenajı
  • Perkütan asit drenajı
  • Parasentez – Torasentez
  • Perkütan lenfosel drenajı
    
 • Kas-İskelet Sistemi Girişimleri
  • Bilgisayarlı Tomografi kılavuzluğunda Epidural Streoid İnjeksiyonu ve Sinir Kökü Blokajı
  • Osteoid Osteoma tedavisi
  • Tendon kılıfı injeksiyonları


Daha fazla bilgi ve randevu almak için 0850 222 04 94 numaralı çağrı merkezimizi veya 0539 785 86 92 'yi arayabilirsiniz.

Blog

Diz Altı Atardamar Tıkanıklıkları Çözümsüz Değil

Diz Altı Atardamar Tıkanıklıkları Diz altındaki atardamarlar başta diyabet ve Buerger hastalığı olmak üzere farklı nedenlere ve hastalıklara bağlı olarak tıkanabilir. Sigara...

DEVAMINI OKU

Diyabetik Ayak Tedavisi

Ayak damarlarının sağlığını korumak, diyabetik ayak komplikasyonunu önlemede en etkili yöntemdir. Diyabetik Ayağa Yaklaşım Bacak ve ayak damarları ileri...

DEVAMINI OKU