Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Mustafa Kakşi

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi

Doğum Tarihi:

18.03.1974

Görevli Olduğu Bölümler:

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi »

Eğitim:

 • 1992 Ankara Üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi (3. sınıf sonrası yatay geçiş)

 • 2003 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Deneyim:

 • 2021-Devam Ediyor Güneşli Erdem Hastahanesi
 • 2014-2021 Eyüp Devlet Hastanesi
 • 2011-2013 Özel Yalova Uzmanlar Hastanesi
 • 2009-2011 Sivas Numune Hastanesi
 • 2003-2009 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Nöroşirurji Kliniği
 • 2002-2003 Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi
 • 2002-2003 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
 

Mesleki Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöröşirürji Derneği  
 • Omurga Cerrahisi Derneği 
 • Nöroonkolojik Cerrahi Grubu (TUR_NOG)

Seçilmiş Yayınlar:

B1. Spinal schwannomas: clinical and radiological analysis and surgical

         approaches

            Atlaş M, Çerçi A, Balak N, Kakşi M, Bölükbaşı F, Çoşkun K, Silav G, Işık N, Çelik

            M, Elmacı İ

            7th congress of the European association for Neuro-Oncology (EANO), September

            14-17, 2006, Vienna

 

B2. Surgical methods for Arnold-Chiari malformaton type II outcome and follow-up results

         Işık N, Elmacı İ, Silav G, Kakşi M, Bölükbaşı F

         International Syposium Syringomyelia, October 23-26, 2007, Rugby

B 3. Primary central nervous system lymphomas.

Balak N, Isik N, Kakşi M, Başaran R, Sav A, Elmaci I.

Abstracts for the Eighth Congress of the European Association for Neuro-Oncology (EANO). Neuro-Oncology  p 1084 December  (2008)

B4. Chiari Malformation Typ 1 and Surgical Therapy

       Nejat Işık, İlhan Elmacı, Mustafa Kakşi, Nihal Işık, Melek Çelik

       Neuroradyoloji, 2009 Nov,12 Case:6634 EURO-RAD (Radiological Case Database)

B5. Evoluation of Prophylactic Antiepileptic Treatment on Patients Who Had Undergone Craniotomy

       Mustafa Kakşi, Fatih Han Bölükbaşı, Ajlan Çerçi, Erdoğan Ayan, Kenan Coşkun, Nejat Işık, İlhan Elmacı

        Black Sea Neurosurgical Congress October 16-18,2009, İstanbul

B6. Acquired Chiari Development on a Patient İnserted Shunt Due To Temporal Arachnoid Cyst

Fatih Han Bölükbaşı, Mustafa Kakşi, Gökalp Silav, Naci Balak, Nejat Işık, İlhan Elmacı

        Child’s Nervous System Volume 26-Number 4, April 2010

B7. Glioblastoma Multiforme: The Primary Presenting Symptom in 44 Surgically Treated Patients

        N. Balak, G. Utku, G. Silav, M. Kakşi, N. Işık, İ. Elmacı

        AANS 2008 April 26-May 1, Chıcago

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kafa Travması Öyküsü Olan Çocuk Hastada Eozinofilik Granülom: Olgu Sunumu

Bölükbaşı FH, Kakşi M, Ayan E, Zemheri E, Çerçi A, Elmacı İ

D2. Spontaneous Intracranial Hypotension: A Case Report

 Kakşi M, Bölükbaşı FH

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Karotis arter stenozunun spontan regresyonu olgu sunumu

            Ayan E, Çerçi A, Çoşkun K, Kakşi M, Aras A, Elmacı İ

Nöroşirürji Kongresi 27-31 Mayıs 2005, Antalya

E2. Non-sendromik kraniosinostozis cerrahisinde orbital ilerletme; önemi ve tekniği

Silav G, Akan M, Kırçelli A, Şerefhan A, Kakşi M, Kılıç Y, Çelik M, Işık N, Elmacı İ

Nöroşirürji Kongresi 27-31 Mayıs 2005, Antalya

E3. Gerçek arteriovenöz malformasyonlar

Altaş M, Coşkun K, Çerçi A, Kakşi M, Silav G, Bölükbaşı F, Çağlar Ç, Işık N, Elmacı İ    

TNŞ Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28. Nisan-2 Mayıs 2006, Antalya

E4. Spinal schwannomalar: klinik – radyolojik değerlendirme ve cerrahi teknik

Atlaş M, Çerçi A, Kakşi M, Bölükbaşı F,Coşkun K, Silav G, Balak N, Gökben B, Işık N, Elmacı İ

            TNŞ Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28. Nisan-2 Mayıs 2006, Antalya

E5. Multiple rekurrens gösteren menengioma olgusu

Ayan E, Silav G, Çerçi A, Kakşi M, Aras A, Sarı R, Işık N, Elmacı İ

TNŞ Derneği XX. Bilimsel Kongresi, 28. Nisan-2 Mayıs 2006, Antalya

E6. Sfenoorbital menengiomalarda cerrahi tedavi

            Çoşkun KK, Kakşi M, Çerçi A, Silav G, Altaş M, Sarı R, Bölükbaşı F, Çelik M, 

            Elmacı İ

            TNŞ Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya

E7. Far lateral disk hernilerinde cerrahi tedavi

            Çoşkun KK, Kakşi M, Ayan E, Çerçi A, Silav G, Sarı R, Efendioğlu M, Kokta N,

            Elmacı İ

            TNŞ Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya

E8. Nörojenik torasik outlet sendromunda cerrahi tedavi

            Çoşkun KK, Kakşi M, Şerefhan A, Çerçi A, Silav G, Başaran R, Koltka N, Elmacı İ

            TNŞ Derneği XXI. Bilimsel Kongresi, 20-24 Nisan 2007, Antalya

E9. Asılmış adam kırıklarında tedavi yaklaşımları

            Kakşi M, Çerçi A, Şerefhan A, Aras A, Çoşkun KK, Silav G, Başaran R, Işık N,

            Elmacı İ

           TNŞ Derneği XXII. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008, Antalya

E10. Yüksek gradeli beyin tümörlerinde cerrahi sonrası temozolamid+RT uygulama sonuçları: Klinik çalışma

          Kakşi M, Bölükbaşı FH, Başaran R, Gökben B, Yörük A, Işık N, Çelik M, Elmacı

          TNŞ Derneği XXII. Bilimsel Kongresi, 18-22 Nisan 2008, Antalya

E11. Kraniotomi Yapılan Hastalarda Profilaktik Antiepileptik Tedavinin Değerlendirilmesi

          Mustafa Kakşi, Fatih Han Bölükbaşı, Recep Başaran, Bekir Gökben, İlhan Elmacı,

          TNŞ Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Kıbrıs

E12. Tümör Dışı Nedenlerle Yapılan Dekompresif Kraniektomilerin Klinik ve Takip       Sürelerinin Değerlendirilmesi

          Adem Bozkurt Aras, Naci Balak, Nejat Işık, Mustafa Kakşi, Mustafa Efendioğlu, Melek Çelik, İlhan Elmacı

          TNŞ Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Kıbrıs

E13. Kafa Travmalı Olgularda ICP ve TCD İle Nöromonitörizasyonun Dekompresif Kraniotomi Endikasyonuna Etkisi

  Ramazan Sarı, Mustafa Önöz, Adem Bozkurt Aras, Fatih Han Bölükbaşı, Mustafa Kakşi,   Kerim Kenan Coşkun, Ayşe Esra Sağıroğlu, Melek Çelik, İlhan Elmacı

          TNŞ Derneği XXIII. Bilimsel Kongresi, 17-21 Nisan 2009, Kıbrıs

E14. Spontaneous Intracranial Hypotension

 Mustafa Kakşi, Fatih Han Bölükbaşı

E15. Lomber  İntradural  Hemanjioperisitom: Nadir Bir  Olgu  Sunumu

  Recep Başaran, Mustafa Kakşi, Fatih Han Bölükbaşı, Mustafa Önöz, Aydın Sav

          TNŞ Derneği XXVII. Bilimsel Kongresi,12-16 NİSAN 2013,ANTALYA

E16. Mukosele Bağlı Frontal Bölgede Ülser

  Mustafa Kakşi,  Sümeyye Altintaş Kakşi

           TNŞ Derneği XXVII. Bilimsel Kongresi,12-16 NİSAN 2013,ANTALYA

E17.Spina Bifida Okkültada Lomber Dambıl İntraekstradural Lipom

   Mustafa Kakşi, Recep Başaran, Mustafa Önöz

           TNŞ Derneği XXVII. Bilimsel Kongresi,12-16 NİSAN 2013,ANTALYA