Akciğer Sintigrafisi

akciger-sintigrafisii

Akciğer ventilasyon  perfüzyon (V/P) sintigrafisi, pulmoner emboli tanısı için yaygın kullanılan, kolay nükleer tıp görüntüleme yöntemidir. Tek foton emisyon tomografi (SPECT) görüntüleme yöntemiyle planar görüntülemenin eksikliklerinin bir kısmı giderilerek tanısal doğrulukta önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

En çok tercih edilen nükleer tıp teknikleri ve yöntemleri ile tanı ve tedavileri hakkında detaylı bilgi almak için 0850 222 04 94 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.