Anksiyete Belirtilerine Dikkat!

Anksiyete Belirtilerine Dikkat!23.09.2020

Anksiyete, kişinin korku veren bir duruma karşı gerginlik ve rahatsızlık içeren duygusal bir durumu yaşama hali olarak tanımlanabilir. Kişi istenmeyen bir olayın gerçekleşme ihtimaline karşın endişe duyar. Anksiyete bozuklukları bir tehdide yönelik savunma tepkisini harekete geçirmeye yarayan sistemin işlevinin bozulması olarak ifade edilebilir. Bazı durumları abartma yönündeki eğilimimiz, bunları hayati bir mesele olarak görmek tehditlerle baş etmeye çalışan mekanizmaları fazlasıyla harekete geçirebilir.

Baş dönmesi, terleme, titreme, mide bulantısı vb. fiziksel semptomlar yaşanabilir. Zihinsel bulanıklık, gerçek dışılık hissi, önemli şeyleri hatırlayamama, konsantrasyon ve muhakemede güçlüğü, ilginin çabuk dağılması; kontrolün yitirileceğini, var olan durumla baş edilemeyeceğine, diğerleri tarafından olumsuz değerlendirileceğine, zihinsel bir bozukluk yaşayabileceğine ve ölüme yönelik korkular gibi bilişsel semptomlar eşlik edebilir. Anksiyete semptomlarının çeşitleri sorunun doğasına göre farklılık gösterebilir. Baş edilemeyeceği düşünülerek tehdit edici olduğu düşünülen ortam ve durumlardan kaçınma eğilimi olabilir.

Anksiyete bozukluklarında ilaç tedavisi ve psikoterapi ile bir tedavi süreci izlenebilir. Psikoterapinin hedefi, kişinin kendi düşünme sürecinin farkında olmasını sağlamak ve düşünce biçimini yeniden yapılandırmakta ona katkı sağlamaktır. Kişinin kendisiyle ilgili farkındalığının gelişmesi düşünme hatalarından uzak durmasına ve bir durum hakkında daha nesnel bir bakış açısı geliştirmesine olanak sağlar.