Antisosyal mi? Asosyal mi?

Antisosyal mi? Asosyal mi?21.01.2022

Gündelik hayatta birçok sözcük doğru anlamının dışında, yanlış kullanıldığı bilinmeden kullanılıyor. Antisosyal ve asosyal kelimeleri de bunlardan bazıları… Çoğu zaman insanlar bu iki kelimeyi birbirine karıştırıyor. Peki, doğrusu ne? Gelin birlikte bakalım.

Toplumumuzda çoğu kez asosyallik ile antisosyal kişilik karıştırılmaktadır. Söyleniş olarak birbirine oldukça yakın olan bu iki kavram aslında farklı sorunları işaret etmektedir. Asosyal ne demektir, önce bunu ele alalım. Asosyal kişilikler sosyal ortamlardan hoşlanmazlar, daha çok yalnızlığı tercih ederler. Ancak bu sosyal becerilerinin olmamasından değil, kendi istediklerine göre sosyal ortamlara girmemeyi, sosyal etkileşimde bulunmayı tercih etmedikleri içindir. Yani bu sebeple çekingelikle aynı anlama gelmemektedir.

Çekingen kişiler sosyal ortama girmeyi ister ama sosyal becerileri düşüktür, bunu beceremezler. Gelelim antisosyal kişilere, bu kişiler toplumdaki kurallara uymayan, zarar verici davranışlarda bulunan; dolandırıcılık yapan, yalan söyleyen, kişisel zevkleri için karşı tarafın sınırlarına giren, kavga çıkartan ve dürtüsel davranışları olan kişilerdir. Ayrıca antisosyal kişiler bu davranışlarının sonucunda herhangi bir pişmanlık duymazlar. Kısacası, asosyallik ile antisosyal kişilik kesinlikle aynı şey değildir, tamamen farklıdır ve birbirine karıştırılmamalıdır.