Nefroloji

Nefroloji

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile

Nefroloji ünitesinde, erişkin hastalarda böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavi hizmetleri, hemodiyaliz tedavi hizmetleri, hipertansiyon teşhis ve tedavisi modern tıbbın çağdaş ölçütlerine uygun olarak öğretim üyesi, diyaliz hekimleri başta olmak üzere, uzman sağlık personeli tarafından yürütülmektedir.

Nefroloji ünitesinde tedavi hizmetleri kapsamında, ayaktan hasta tanı ve tedavi hizmetleri yanında iç hastalıkları kliniği bünyesinde de yatan hastaların nefroloji konsültasyon hizmeti de verilmektedir.

Ayrıca hastane bünyesinde yer alan ve ISO 9001 belgesine sahip çağdaş standartlara uygun dizayn edilmiş hemodiyaliz ünitesinde 30 cihaz kapasitesi ile 3 seans/gün prensibine göre uzman personel denetiminde yıllık ortalama 25.000 seans hemodiyaliz yapılmaktadır.

Hastanemizde Nefroloji Ünitemizde Uygulanan Tanı ve Tedavi Hizmetleri;

 • 24 saatlik idrar analizi
 • 24 saatlik kan basıncı izlemi
 • Voiding sisto-üreterografi
 • Böbrek Anjiyografisi ve Anjiyoplasti
 • Hemodiyaliz işlemi
 • Hemodiyafitrasyon işlemleri
 • Transplantasyon hazırlığı
 • Hemodiyalizde kullanmak üzere, av fistül operasyonu, av greyft(yapay damar) operasyonu
 • Geçici ve kalıcı hemodiyaliz katateri takılma operasyonu
 • Siklosporin - Tacrolimus düzeyleri
 • Otoantikorlar
 • Protein elektroforezi, İmmünofiksasyon elektroforezi

24 saatlik idrar analizi

Böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede bir gün içerisinde yapılan idrarın analizi özel bir öneme sahiptir. Nefroloji Ünitesine başvuran birçok hastada 24 saatlik idrar analizi yapılarak böbreklerin süzme kapasitesi ve böbrekten kaybedilen protein miktarı hesaplanabilmektedir. Bu analiz için 24 saat süre ile yapılan idrarın toplanması gereklidir. Bu işlem için: 24 saatlik idrar toplanması, hasta sabah uyandığında yaptığımız ilk idrarla başlayacaktır. Bu ilk idrar tuvalete yapılacak, bundan sonra gün içinde yapılan tüm idrarlar ve ertesi sabah uyandığında yapacağı ilk idrarı temiz bir su kabında biriktirilecektir. Böylece bir gün önce başlanan idrar toplama işlemi ertesi gün tamamlanacaktır. Toplanan idrarın tümünü Biyokimya Laboratuvarı’na getirilmesi gerekmektedir.

Böbrek Anjiyografisi ve Anjiyoplasti

Bazı hastalarda hipertansiyon veya böbrek fonksiyon bozukluğunun sebebi böbrek damarlarındaki darlıktır. Bu darlığın anlaşılması için böbrek damarlarının anjiıyografi ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Anjiyografi işlemi Radyoloji Bölümü’nde yapılmaktadır.

Böbrek Anjiyografisi ve Anjiyoplasti işlemi öncesi; kanama sorunu olup olmadığına ilişkin kan testleri yapılmalıdır. Anjiyografi sonrası bir gün hastanede yatmanın gerekliliği, anjiyografi işlemi çoğunlukla kasık bölgesindeki damarlar kullanılarak yapılacağı için kasık tıraşının yapılması gerekliliği, işlem için hastaneye gelinen ilk gün sabah kahvaltı yapmamanın ancak kullanılan kalp ve hipertansiyon ilaçları varsa, onların az suyla alınması gerekliliği hasta tarafında işlem öncesinde bilinmesi gereken bilgilerdir. İşlem sonrasında 24 saat yatak istirahatı önerilmektedir. Bu süreçte hastanın bir refakatçiye ihtiyacı olacaktır. Hastanemizde anjiyografi sonucu işlemin ertesi günü hastaya bildirilmektedir.

Hemodiyaliz işlemi

Hemodiyaliz işlemi, böbrek fonksiyonları ileri derecede bozulmuş olan hastalarda böreğin bazı fonksiyonlarının makine aracılığıyla sağlanmasıdır. Bu işlemde kanda biriken üre ve diğer maddeler bir filtre aracılığıyla süzülerek vücuttan uzaklaştırılır. Bu işlemin gerekliliği ve sürekli uygulanıp uygulanmayacağı hekim tarafından hastaya bildirilmektedir.

Hemodiyaliz işleminin uygulanabilmesi için damar giriş yoluna ihtiyacı vardır. Bu ya ameliyatla el bileğinde iki damarın birleştirilmesi ile(fistül) ya da boyundan büyük bir damara katater sağlanır. Uzun süre hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hastalarda en sağlıklı yöntem fistül açılmasıdır. Fistül, en az 2 - 3 haftada kullanılır hale geldiği için hemodiyaliz tedavisine başlamadan bir süre önce hazırlanmalıdır. Katater uygulaması acil diyalizlerden önce ve fistülü olmayan ya da çalışmayan hastalarda yapılmalıdır.

Diyaliz işlemi genellikle 4 saat süren bir işlemdir. Bu süre zarfından hasta bir yatakta yatmakta ve makine yardımı ile diyaliz olmaktadır.

Hemodiyafiltrasyon

Hemodinamik olarak stabil olmayan hastalar için yada ultrafiltrasyon Akut Bebek Yetmezliklerinde hastahanemizde yavaş ve sürekli tedaviler  (CVVHD, CVVHF, CVVHDF) yapılabilmektedir.

Transplantasyon Hazırlığı ve Transplantasyon sonrası takip

Böbrek transplantasyonu canlı ya da kadavra vericiden yapılabilir. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için alıcılar ve vericilerin ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve gerekli testler yapılmaktadır.

Hemodiyaliz merkezimizde diyaliz tedavisi gören ve böbrek nakline tıbbi engeli olmayan hastalar düzenli aralıklarla değerlendirilerek, böbrek transplantasyonu bekleme listelerine dahil edilirler.

Bölümümüzde Yapılan Diğer İşlemler

 • Diyabetik nefropati tanı ve izlemi
 • Kronik böbrek yetersizliği tanı ve izlemi
 • Akut böbrek yetersizliği tanı ve izlemi
 • Diyaliz hasta takipleri

Nefroloji Ünitesi Randevu

Nefroloji Ünitesinden randevu almak için bize ulaşabilirsiniz.

Hekimlerimiz