Tinnitus (Çınlama) Ünitesi

Bölümümüz hakkında detaylı olarak bilgilendirilmek için formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.
Doğrulama KoduDoğrulama Kodunu Yenile
Tinnitus (Çınlama) Ünitesi

Tinnitus Nedir, Nasıl Tedavi Edilir?

Kulak çınlaması toplumda 50’li yaşlardan itibaren yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır, kişinin yaşam kalitesini düşürür. Kulak çınlaması bir veya iki kulakta, başın içinde veya hem kulak hem başta görülebilir. Çınlamanın Latincesi ve tıpta kullanılan ismi Tinnitus'tur.

Ülkemizde 13 milyon kişide tinnitus olduğu varsayılmaktadır. Bunlardan 3 milyonu tıbbi yardım ihtiyacı duymakta, 500 bin kişide ise yaşam kalitesini önemli ölçüde bozacak derecede tinnitus görülmektedir.

Vertigo ve denge bozuklukları konusunda 4 yıldır tetkik ve vestibuler rehabilitasyon hizmetleri veren Güneşli Erdem Hastahanesi İşitme ve Denge Merkezimizde, kulak çınlaması olan hastalara modern tıbbın tüm imkanlarıyla tedavi uygulanmaktadır. Şimdi ise hastahanemizde Kulak Çınlaması Kliniğimiz (Tinnitus Clinic) hizmet vermeye başlamıştır.

Hastahanemizin Kulak Burun Boğaz (KBB) kliniğinde 3 KBB uzmanı, teknolojik yönden donanımlı olan İşitme ve Denge Merkezimizde 1 Dr. Fizyoterapist, 1 Uzm. Odyolog ve 2 Odyolog görev yapmaktadır. Hastahanemiz kulak ameliyatlarının en sık yapıldığı hastaneler arasındadır.

 

Tinnitusun Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Nörolojik bir bozukluk olsun ya da olmasın ani, tek taraflı ve ritmik kulak çınlaması, ciddiye alınması gereken bir tıbbi işaret olarak kabul edilmelidir. KBB uzmanının yapacağı kapsamlı değerlendirmeyle acil tedavi gerektirebilecek patolojik durumlar elenir. Bu noktada çınlamanın kendisinin tehlikeli bir hastalık değil, bir semptom ve bir yakınma olduğu vurgulanmalıdır.

Kulak çınlama bazen kendini anksiyete, depresyon, uykusuzluk, işitme kaybı ve hiperakuzi (seslere karşı hassasiyet duyma) gibi yaşam kalitesini düşüren semptomlarla gösterir. Bu anlamda gürültülü eğlence etkinlikleri gibi yaşam tarzı biçimleri de tartışılmalıdır.

Tinnitusun muhtemel sebepleri arasında:

 • Yüksek gürültüye maruz kalmak,
 • Dış kulak yolunda kulak kirlerinin birikmesi,
 • Orta kulak enfeksiyonları,
 • Otoskleroz (orta veya iç kulakta anormal kemik oluşumu)
 • Timpanoskleroz (orta kulak kireçlenmesi)
 • İletim tipi işitme kaybı yapan diğer patolojiler,
 • Meniere hastalığı (iç kulağı etkileyerek işitme ve denge sorunlarına yol açan bir hastalık)
 • Ototoksik (kulağa zarar veren) ilaçlar,
 • Yaşlanma,
 • Çeşitli damarsal patolojiler,
 • Nadir görülen kulak tümörleri bulunmaktadır.

 

Tinnitus Çeşitleri Nelerdir?

Kulak çınlamaları subjektif veya objektif, pulsatil veya pulsatil olmayan, tonal veya tonal olmayan ve akut veya kronik gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Örneğin subjektif tinnitus yalnızca etkilenen bireyler tarafından işitilebilirken, objektif tinnitus harici bir gözlemci tarafından da işitilebilir.

Subjektif tinnitus ortamdan ya da vücuttan kaynaklanan herhangi bir ses yokken algılanan duyumlardır. Son yıllardaki fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme tenikleriyle hastaların hayal duymadıkları, seslerin gerçek olduğu ortaya konmuştur.

Subjektif kulak çınlamasının değerlendirilmesi ve müdahalesi, odyologların mesleki uygulama alanındadır.

 

Tinnitus Nasıl Tedavi Edilir?

Kulak çınlamasının tedavisi var mı sorusunun cevabı için önce çınlamanın nedenine, şiddetine ve süresine bakılarak değerlendirme yapılmalıdır. Her hastanın farklı bir çınlama deneyimi vardır, bu nedenle tinnitus tedavisi yaklaşımlarının kişiye özel olması son derece önemlidir.

Kulak çınlaması kliniğimizde öncelikle tinnitusun altında yatan nedenleri ortaya çıkarmak amaçlanır ve gerekli odyolojik tetkikler yapılır. Rahatsız edici ve inatçı kulak çınlaması olan hastalara çeşitli tedavi yöntemleri uygulanır. Hafif kulak çınlaması olan hastalar için tanı koymak ve ardından hastalığın doğal seyri hakkında danışmanlık sunmak yeterli olur. Neden bulunamaz veya ortadan kaldırılamaz ise güncel modele uygun tinnitus müdahale yaklaşımları uygulanır. Buradaki “müdahale” sözcüğü ilaçla tedavi, cerrahi tedavi, çınlama terapisi, semptomların ve hastalıkların yönetimini içerir.

Tedavi seçenekleri arasında:

 • Maskeleme tedavileri (çınlama maskeleyiciler)
 • Tinnitus aktivite tedavisi
 • Tinnitus frekansında Band-Stop (çentik) tedavisi,
 • Bi-modal tedavi çeşitleri,
 • Amplifikasyon,
 • Danışmanlık ve kombinasyonları vardır. İhtiyaç olması durumunda diğer tedavi seçenekleri de değerlendirilebilir.

 

Tinnitus kliniğinin sağladığı yararlar arasında yüksek düzeyde bilimsel bir hizmet üreterek hastalara yardım etmek, tinnituslu hastaların sevk edilebileceği bir klinik olmak, işitme cihazları gibi aygıtların etkin biçimde kullanılmasını sağlamak yer almaktadır.