Yoğun Bakım

Yoğun Bakımlar

Genel Yoğun Bakım

Yoğun Bakım herhangi bir hastalık nedeniyle yaşamları tehlikeye girmiş kişilerin bu hastalığın tedavisi süresince, hayatlarının desteklendiği çok farklı cihazlar, çok farklı ilaçlar ve uygulamalarla kişinin bu tedavi süresinde hayatta kalmasını sağlayan merkezlerdir. Hastanemizde Yoğun Bakım merkezlerimiz çok yüksek teknoloji ürünleri ile donatılmıştır.  Merkezlerimizde bu yüksek teknoloji ürünler, suni solunum cihazları, yaşamsal işlevlerin izlendiği monitörler gibi cihazlar yaşam destek sistemleri olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında kullanılan ilaçlar her gün görülen ve aşina olunan ilaçların çok ötesinde, çok güçlü ve  çok hızlı etki eden çok önemli ilaçlardır ve dikkatli şekilde uygulanması  hayati önem taşımaktadır. Bu sorumluluk altında kritik hastaların eksiksiz bakımlarının sağlanması ve bu hastaların hayatta kalabilmeleri amacıyla, merkezimizde yoğun bakım konusunda deneyimli, özel eğitim görmüş doktor, hemşire ve diğer personelden oluşan bir ekip bulunmaktadır.

Genel yoğun bakım ünitelerimizde bakım ve tedavi gören hasta grupları

 • Ağır mide kanaması geçiren hastalar
 • Ağır solunum yetersizlikleri
 • Ani felç geçiren hastalar
 • Acil diyaliz gerektiren ani böbrek yetmezliklerinde
 • Astım hastaları
 • Akut atak geçiren KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)
 • Beyin kanamaları sonucu oluşan komalar
 • Büyük ameliyat sonrası yakın takip gerektiren hastalar
 • Ciddi solunum yetmezliği
 • Ciddi infeksiyonu olan hastalar,
 • Genel vücut travması (kafa,göğüs,karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar
 • Kalp ameliyatı gibi majör cerrahi geçiren hastalar
 • Kaza sonrası birçok organda hasar oluşmuş hastalar
 • Sinir sistemi hastalığı olan hastalar ( Myastenia Gravis, Guillian Barre gibi)
 • Vital fonksiyonları bozan ya da bozması beklenen zehirlenmeler

Koroner Yoğun Bakım

Lazer Koroner Yoğun Bakım kalp krizi geçirmekte olan hastaların ilk 2-4 günlerini geçirdikleri ünitedir ve ‘Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ olarak adlandırılır. Kalp krizinin en tehlikeli anları ilk 48-72 saattir. Bu dönemde ani kalp durması, ağır kalp yetmezliği durumu gelişip, ölümle sonuçlanabilir. Hastanemizde Koroner Bakım Ünitesi, bu tür olaylara müdahale için hazırlanmıştır. Hayati tehlike doğduğunda bu tehlikeyi ortadan kaldıracak kesin müdahale saniyeler içinde bünyemizde bulunan konusunda uzman ve deneyimli kişiler tarafından gerçekleştirilir. Uzman ekip 24 saat süresince hastanın başında nöbet tutmaktadır. 

Genel Cerrahi Yoğun Bakım

 

Dahiliye Yoğun Bakım

 

 

Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım

Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım Ünitesi, yaşam fonksiyonları azalan hastanın ameliyattan sonra odasına çıkıncaya kadar geçirdiği süreyi ve bu sürede uygulanan tedaviyi kapsamaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisinde Yoğun Bakım Ünitesinde amacımız, kalp ve damar ameliyatları geçiren hastalarımıza ameliyattan sonra en kaliteli hizmeti sunarak, en kısa zamanda onların yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirmesini sağlamak ve sağlıklı şekilde hastanelerimizden taburcu etmektir. Ünitelerimizde, ameliyat kadar önemli olan bu yoğun bakımda, hastalarımız 24 saat uzman doktor eşliğinde takip edilmekte, bilimsel veriler ışığında uygun olarak hazırlanan ağrı tedavisi planıyla konforlu bir yoğun bakım süreci geçirmektedirler. Yoğun bakım ünitemizde; kalp damar cerrahları, anesteziyolog, özel olarak eğitilmiş yoğun bakım hemşireleri ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekiple uygulanan tedavi planlarıyla, yoğun bakım süreci daha kısa süreye indirilmekte ve bu süre içerisinde hastaya; en hızlı, en kaliteli ve en özverili hizmet sunulmaktadır.

 

Yenidoğan Yoğun Bakım

Hastahanemiz kuruluşundan bu yana, çağdaş düzeyde bir hizmet vermek amacı ile hem deneyimli sağlık kadrosunu, hem de teknik donanımını sürekli geliştirmektedir. Tüm sağlık branşlarında hizmet vermekte olan hastahanelerimizde ayda ortalama 500 doğumun gerçekleştiği bir doğum servisimiz ayrıca uzman bir kadro ile 24 saat sürekli I., II., ve III. düzey bakımın verildiği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerimiz ( YYBÜ ) mevcuttur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde 25. gebelik haftasından itibaren doğan, yüksek riskli bebeklere yoğun bakım desteği sağlamaktadır. Hastahanelerimizde gerçekleştirilen doğumlarda her biri NRP sertifikasına sahip bir çocuk uzmanı ve bebek hemşiresi doğuma refakat eder. Açık ısıtıcılı yatak, aspiratör, oksijen kaynağı ve ressüsitasyon için gerekli balon-maske ve diğer canlandırma malzemeleri hazır bulundurulur. ‘’Bebek dostu’’ olan hastahanelerimizde zamanında doğan bebeklerin, erken doğan bebeklerin ve hasta doğan bebeklerin anne sütüyle beslenmeye başlamaları hedeflenmiştir. Ünitemizde anne ve baba günde iki kez bebeklerini ziyaret edebilmekte ve anne ile cilt cilde temas (kanguru bakımı) uygulanmaktadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, erken doğan bebeklerin olası sorunlarına uygun çözümler sunmak için çok önemlidir. Geniş konsültan ekibimize sahip olan Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize; çocuk cerrahisi, çocuk kardiyolojisi, çocuk nörolojisi, beyin cerrahisi, üroloji, ortopedi ve radyoloji servisleri de destek vermektedirler. Ünitemize diğer hastahanelerden de bebek kabul etmektedir. Erken doğan veya yoğun bakım ihtiyacı olan hasta bebekler, transport kuvözü ile hastanemize taşınıp, tedavilerine vakit geçirmeden başlanmaktadır.

Hekimlerimiz