Op. Dr. Buğra İçli

Üroloji

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2003
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010
Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca
 • 2013 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2011 - 2013 Bayburt Devlet Hastanesi
 • 2010 - 2011 Harbiye Ordu Evi
 • 2005 - 2010 Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İnguinal herni tamirinden sonra gelişen iskemik orşite bağlı orşiektomi Bekir Aras, Özgür Haki Yüksel, Buğra İçli, Fatih Uruç, Aytaç Şahin Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 2012 / Medical Journal of Bakırköy, Volume 8, Number 3, 2012
 • Renal Hücreli Kanserde Toplayıcı Sistem İnvazyonunun Prognostik Önemi Türker P, Aslan R, İçli B, Yücebaş E, Şengör F. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.
 • Gerota Fasyası İçinde Sınırlı Renal Hücreli Kanser Tanısı Olan Hastalarda Tanıdan Operasyona Kadar Geçen Sürenin Hastalıksız Sağkalım Üzerine Etkisi Türker P,İçli B, Özdemir S, Çubuk A, Aslan R, Şengör F. 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara, 2009
 • Renal Hücreli Kanser Patalojilerinde İzlenen Toplayıcı Sistem İnvazyonu Ve Tümör Nekrozu Varlığının Hastalıksız Sağkalım Üzerindeki Etkisi Türker P. İçli B. Aslan R. Yücebaş R, Şengör F. 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara, 2009
 • Böbrek ve idrar yolları taşları
 • Kısırlık tedavisi (erkek infertilitesi)
 • Erişkin ve çocuklarda testis kanseri, inmemiş testis, hidrosel, varikosel, kistleri ve enfeksiyonları
 • Greenlight lazer, kapalı (TUR) ve açık prostat ameliyatları
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları
 • İdrar kaçırmanın (stress incontinans) medikal ve cerrahi tedavisi
 • Erişkin ve çocuklarda üreter taşı, üreter kanserleri / darlıkları ve üreter enfeksiyonları
 • Çocuklarda hipospadias
 • Mesane tümörü cerrahisi (TUR-MT)
 • Prostat kanseri cerrahi tedavisi
 • Böbrek ve böbrek üstü bezi tümörü/ kist cerrahisi (laparoskopik/açık)
Buğra İçli
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2003
 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010
Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca
 • 2013 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2011 - 2013 Bayburt Devlet Hastanesi
 • 2010 - 2011 Harbiye Ordu Evi
 • 2005 - 2010 Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İnguinal herni tamirinden sonra gelişen iskemik orşite bağlı orşiektomi Bekir Aras, Özgür Haki Yüksel, Buğra İçli, Fatih Uruç, Aytaç Şahin Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 2012 / Medical Journal of Bakırköy, Volume 8, Number 3, 2012
 • Renal Hücreli Kanserde Toplayıcı Sistem İnvazyonunun Prognostik Önemi Türker P, Aslan R, İçli B, Yücebaş E, Şengör F. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.
 • Gerota Fasyası İçinde Sınırlı Renal Hücreli Kanser Tanısı Olan Hastalarda Tanıdan Operasyona Kadar Geçen Sürenin Hastalıksız Sağkalım Üzerine Etkisi Türker P,İçli B, Özdemir S, Çubuk A, Aslan R, Şengör F. 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara, 2009
 • Renal Hücreli Kanser Patalojilerinde İzlenen Toplayıcı Sistem İnvazyonu Ve Tümör Nekrozu Varlığının Hastalıksız Sağkalım Üzerindeki Etkisi Türker P. İçli B. Aslan R. Yücebaş R, Şengör F. 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara, 2009
 • Böbrek ve idrar yolları taşları
 • Kısırlık tedavisi (erkek infertilitesi)
 • Erişkin ve çocuklarda testis kanseri, inmemiş testis, hidrosel, varikosel, kistleri ve enfeksiyonları
 • Greenlight lazer, kapalı (TUR) ve açık prostat ameliyatları
 • Cinsel fonksiyon bozuklukları
 • İdrar kaçırmanın (stress incontinans) medikal ve cerrahi tedavisi
 • Erişkin ve çocuklarda üreter taşı, üreter kanserleri / darlıkları ve üreter enfeksiyonları
 • Çocuklarda hipospadias
 • Mesane tümörü cerrahisi (TUR-MT)
 • Prostat kanseri cerrahi tedavisi
 • Böbrek ve böbrek üstü bezi tümörü/ kist cerrahisi (laparoskopik/açık)