Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Gülçin Demirdöven

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doğum Tarihi:

01.03.1973

Görevli Olduğu Bölümler:

Kadın Hastalıkları ve Doğum »

Eğitim:

  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1996
  • İstanbul SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastahanesi (Uzmanlık Eğitimi) / 2002

Mesleki Üyelikler:

  • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
  • Türk Perinatoloji Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tunçay Y., Oztürk D, Tok B,  Demirdöven G,  Omurcan C: Intestinal leiomyoma presenting as a pelvic mass: two case reports. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology 2003;43(4):331-3.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tunçay YA., Güzin K., Demirdöven G., Yücel N. “Prenatal diagnosis of fetal hemivertebrae: A case report’’, II.World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries and VIII.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) BİLGİÇ E,  YÜCEL N, DEMİRDÖVEN G, SEZGİNSOY S:  Genital Prolapsus nedeniyle Yapılan pelvik cerrahide sakrospinöz kolpopeksinin yeri
Türkiye Klinikleri Jinekol Obst 13: 345-349,2003,
2) SONGÜLALP-DAL  S, KAYATAŞ-ESER S,  MEŞECİ E,  DEMİRDÖVEN G,  NAKİ M, KANADIKIRIK F: Asemptomatik postmenopozal hipertansif olgulardaki endometrium değişiklikleri.Göztepe Tıp Dergisi 19(3):163-166,2004
3) GÖKÇEN B,  YILDIZHAN R,  ŞAHİN S,  ÖZTÜRK D, DEMİRDÖVEN G,  SÜER S : Multifetal Gebeliklerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi 18(3):168-169, 2003
4) MEŞECİ E, KAYATAŞ-ESER S, DEMİRDÖVEN G, ALBAYRAM F, SONGÜLALP S, NAKİ M, SÜER S: Ağır preeklamptik hastalarda Magnesium Sülfat tedavisinin kanama zamanına etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 34(4): 1-4, 2003
5) Tuncay A.Y,Güzin K, Kireşci A , Yılmaz G, Demirdöven G, Gökcen B, Güclüer B.“Struma ovarii, Nadir görülen over tümörü: Olgu sunumu”. Jinekolojik Onkoloji (The Turkısh Journal of Gynecologıc Oncology) dergisi Eylül Cilt 5,sayı 3:126-128

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1) Tunçay YA, Güzin K, Demirdöven G, Gökçen B, Yücel N. 
“Thanatophoric dysplasia: A case report’’. Maternal – Fetal Tıp & Perinataloji – 2002. 17-20 Nisan 2002, Istanbul.. ( 2002). lusal Perinataloji Kongresi, 1-5 Ekim 2002, Antalya
2) Tunçay YA, Güzin K, Yılmaz G, Demirdöven G, Gökçen C, Güçlüer B. 
“Struma Overii, nadir görülen over tümörü Olgu sunumu”. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 1-5 Mayıs 2002, Antalya
3) Tunçay YA, Güzin K, Bilgiç E, Demirdöven G, Omurcan C, Yücel N, 
“Postmenopozal kadında over tümörü tanısı alan intestinal leiomyom: Olgu sunumu’’. 
3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Eylül 2001, İstanbul.