Tüm Doktorlarımız

Op. Dr. Gülçin Demirdöven

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doğum Tarihi:

01.03.1973

Yabancı Dil:

İngilizce

Görevli Olduğu Bölümler:

Kadın Hastalıkları ve Doğum »

Eğitim:

  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1996
  • İstanbul SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastahanesi (Uzmanlık Eğitimi) / 2002

Deneyim:

  • Çakmak Erdem Hastahanesi
  • Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Mesleki Üyelikler:

  • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
  • Türk Perinatoloji Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tunçay Y., Oztürk D, Tok B,  Demirdöven G,  Omurcan C: Intestinal leiomyoma presenting as a pelvic mass: two case reports. The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology 2003;43(4):331-3.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Tunçay YA., Güzin K., Demirdöven G., Yücel N. “Prenatal diagnosis of fetal hemivertebrae: A case report’’, II.World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries and VIII.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1) BİLGİÇ E,  YÜCEL N, DEMİRDÖVEN G, SEZGİNSOY S:  Genital Prolapsus nedeniyle Yapılan pelvik cerrahide sakrospinöz kolpopeksinin yeri
Türkiye Klinikleri Jinekol Obst 13: 345-349,2003,
2) SONGÜLALP-DAL  S, KAYATAŞ-ESER S,  MEŞECİ E,  DEMİRDÖVEN G,  NAKİ M, KANADIKIRIK F: Asemptomatik postmenopozal hipertansif olgulardaki endometrium değişiklikleri.Göztepe Tıp Dergisi 19(3):163-166,2004
3) GÖKÇEN B,  YILDIZHAN R,  ŞAHİN S,  ÖZTÜRK D, DEMİRDÖVEN G,  SÜER S : Multifetal Gebeliklerin Retrospektif Değerlendirilmesi. Göztepe Tıp Dergisi 18(3):168-169, 2003
4) MEŞECİ E, KAYATAŞ-ESER S, DEMİRDÖVEN G, ALBAYRAM F, SONGÜLALP S, NAKİ M, SÜER S: Ağır preeklamptik hastalarda Magnesium Sülfat tedavisinin kanama zamanına etkisi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 34(4): 1-4, 2003
5) Tuncay A.Y,Güzin K, Kireşci A , Yılmaz G, Demirdöven G, Gökcen B, Güclüer B.“Struma ovarii, Nadir görülen over tümörü: Olgu sunumu”. Jinekolojik Onkoloji (The Turkısh Journal of Gynecologıc Oncology) dergisi Eylül Cilt 5,sayı 3:126-128

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1) Tunçay YA, Güzin K, Demirdöven G, Gökçen B, Yücel N. 
“Thanatophoric dysplasia: A case report’’. Maternal – Fetal Tıp & Perinataloji – 2002. 17-20 Nisan 2002, Istanbul.. ( 2002). lusal Perinataloji Kongresi, 1-5 Ekim 2002, Antalya
2) Tunçay YA, Güzin K, Yılmaz G, Demirdöven G, Gökçen C, Güçlüer B. 
“Struma Overii, nadir görülen over tümörü Olgu sunumu”. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 1-5 Mayıs 2002, Antalya
3) Tunçay YA, Güzin K, Bilgiç E, Demirdöven G, Omurcan C, Yücel N, 
“Postmenopozal kadında over tümörü tanısı alan intestinal leiomyom: Olgu sunumu’’. 
3. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 13-16 Eylül 2001, İstanbul.

Sağlık Köşesinden

Erken Doğum Riskleri

Erken Doğum Riskleri Gebeliğin 37. haftasından önce, yani henüz rahim dışında yaşamak için yeterli olgunluğa ulaşmamış bir bebeğin istenmeyen şekilde dünyaya...

DEVAMINI OKU