Tüm Doktorlarımız

Prof. Dr. Hasan Dursun

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doğum Tarihi:

01.01.1961

Görevli Olduğu Bölümler:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon »

Eğitim:

 • 1988-91 GATA FTR Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi
 • 1985 GATA Askeri Hastanesi Tıp Fakültesi

Deneyim:

 • 2018 - Devam Ediyor Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2018 - Devam Ediyor Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2016 - 2018 Kayseri NNY Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2016 - 2018 Kozyatağı Merkez Hastanesi
 • 2015 - 2016 Kayseri NNY Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2015 - 2016 Kayseri Acıbadem Hastanesi
 • 2012 - 2015 Eren Özel Hastanesi
 • 2008 - 2012 İBB Darülaceze PTR Merkezi
 • 2003 - 2008 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Bölüm Başkanı
 • 1997 - 2003 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Prof.
 • 1996 - 1997 GATA PTR Anabilim Dalı, Prof.
 • 1993 - 1996 GATA PTR Anabilim Dalı, Yrd. Prof.
 • 1991 - 1993 Bursa Askeri Hastanesi, PTR Uzmanı

Mesleki Üyelikler:

 • Türkiye Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkye Romatizma ve Savaş Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

 • Peripheral nerve block with phenol to treat spasticity in spinal cord injured patients. Paraplegia 30:808-11,1992.
 • Sacroiliac Joint Injections Performed With Sonographic Guidance. J Ultrasound Med 22:553–559, 2003
 • Clinical significance of congenital lumbosacral malformations in young male population with prolonged low back pain.spine. 2005 apr 15;30(8):e210-3.
 • Comparison of low intensity laser therapy and trigger point injection in the management of myofascial pain syndrome. The Pain Clinic. 2006; 18(1): 63-66.
 • Caudal epidural injection versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of low back pain accompanied with radicular pain. Joint Bone Spine 74 (2007) 467-471.
 • Diagnosis delay in patients with ankylosing spondylitis: possible reasons and proposals for new diagnostic criteria. Clin Rheumatol (2008) 27:457–462
 • The effectiveness of conservative treatments of carpal tunnel syndrome: splinting, ultrasound, and low-level laser therapies. Photomedicine and Laser Surgery. February 2009, Vol. 27, No. 1: 119-125 


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Görülen Acil Bir Problem:Otonomik Disrefleksi. Fizik Ted Rehab Derg XIV, 2-3:38-43,1990.
 • Romatoid Artritte Elektromiyografi ile Karpal Tünel Sendromu Tanısı. Romatizma 7(3):51-9, 1992
 • Çeştli Nedenlere Bağlı El Fonksiyon Kayıplarında Rehabilitasyon Etkinliği ve Alınan Sonuçlar. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 7(2):105-111,1992.
 • Omuz Eklem Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği (PNF) ile Pasif Germe Egzersizlerinin Tedavideki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Incelenmesi. Romatizma 9(4):237-43, 1994.
 • Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto Aksiyel Eklem Tutulumu. Romatol Tıb Rehab 6(2):74-78,1995.
 • Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Klinik ve Spirometrik Sonuçlar. Romatol Tıb Rehab 6(1):45-48,1995
 • Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı Tedavisi. Amitriptillin-Karbamazepin Kombinasyonu ve Elektroakupunktur Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması. Romatol Tıb Rehab 1996;7(3):176-180.
 • Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal ve Miyotomal Elektromiyografinin Tanısal değeri. Romatol Tıb Rehab7(2):99-03, 1996.
 • Alt Lomber Bölge Ağrılarının Tedavisinde Manipülasyon ve Fizik Tedavi Uygulamalarının Karşılaştırılması. Romatizma, 11(2)104-108, 1996.
 • Seronegatif Spondartritlerde Ayırıcı Tanı T.Kli. J Med Sci 6: 46-54, 1996,
 • Nöropatik Mesaneli Hastalarda Intravezikal Oksibütinin Uygulaması. Fizik Tedavi Rehabil Derg. XX, 4:158-163,1996
 • Sapho Sendromu. Romatoloji Gündemi, 3:25-29, 1998
 • Mastektomiye Bağlı Orta ve Geç Dönem Dizabilite Tedavisinde Kapsamlı Rehabilitasyon ve Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:138-43
 • Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonu Sendromunda Düşük Düzey Laser, Ultrason ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması. FTR Bil Der J PMR Sci 2008;1:8-14
 • Diplejik Serebral Palsili Hastalarda Botulinum Toksin Uygulaması Sonrasında Fizyoterapi ve Alt Ekstremite Ortezinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:41-5
 • “Bilateral eşzamanlı fasiyal sinir paralizisi: bir olgu sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2008;1:51-54.
 • Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi”, Romatol Tıp Rehab 2008;19(3):125-31
 • Travmatik Beyin Yaralanmalarında Nörodavranışsal Bozukluklar. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl;1-49,9 217-18.
 • Tedavi Edici Egzersizler. Tıbbi Rehabilitasyon Bölüm 19. Ed. H. Oğuz. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2006. 88-95 
 • Yaşlılarda Rehabilitasyon Uygulamaları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. M. Beyazova, Y. Gökçe-Kutsal. Bölüm 5.18. Güneş Kitabevi, 2000
 • Periferik sinir travmaları. Nörolojik rehabilitasyon. Ed: Turgut Göksoy, İstanbul, (2008). (Ulusal kitap bölümü)

Sağlık Köşesinden

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Kemik yoğunluğu (yani aynı hacimdeki kemiğin ağırlığı), 30-40'lı yaşlardan sonra her yıl %1 oranında azalır. Bu oran, menapoz sonras...

DEVAMINI OKU