Tüm Doktorlarımız

Prof. Dr. Hasan Dursun

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Doğum Tarihi:

01.01.1961

Görevli Olduğu Bölümler:

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon »

Eğitim:

1985 GATA As. Tıp Fakültesinden mezun 
1988-91 GATA FTR Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi

Deneyim:

1985 GATA As. Tıp Fakültesinden mezun 
1988-91 GATA FTR Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi
1991-1993 Bursa As. Hst.’sine FTR uzmanı 
1993-1996 GATA FTR Anabilim Dalında Yrd. Doç
1996- 1997 GATA FTR Anabilim Dalında Doç. 
1997-2003 GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. Doç.
2003-2008 GATA Haydarpaşa Eğt. Hst. Prof.Servis şefi
2008-2012 İBB Darülaceze FTR Merkez 
2012-2015 Özel Eren Hastanesi
2015-2016 Kayseri NNY Ü (öğretim üyesi) ve Kayseri Acıbadem Hastahanesi 
2016 – 2018 Kayseri NNY Ü (öğretim üyesi) ve Kozyatağı Central Hospital
2018 - Kayseri NNY Ü (öğretim üyesi) ve Çakmak Erdem Hastahanesi

Mesleki Üyelikler:

Türkiye Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Derneği
Türkye Romatizma ve Savaş Derneği

Seçilmiş Yayınlar:

Peripheral nerve block with phenol to treat spasticity in spinal cord injured patients. Paraplegia 30:808-11,1992.
Sacroiliac Joint Injections Performed With Sonographic Guidance. J Ultrasound Med 22:553–559, 2003
Clinical significance of congenital lumbosacral malformations in young male population with prolonged low back pain.spine. 2005 apr 15;30(8):e210-3.
Comparison of low intensity laser therapy and trigger point injection in the management of myofascial pain syndrome. The Pain Clinic. 2006; 18(1): 63-66.
Caudal epidural injection versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of low back pain accompanied with radicular pain. Joint Bone Spine 74 (2007) 467-471.
Diagnosis delay in patients with ankylosing spondylitis: possible reasons and proposals for new diagnostic criteria. Clin Rheumatol (2008) 27:457–462
The effectiveness of conservative treatments of carpal tunnel syndrome: splinting, ultrasound, and low-level laser therapies. Photomedicine and Laser Surgery. February 2009, Vol. 27, No. 1: 119-125 


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Görülen Acil Bir Problem:Otonomik Disrefleksi. Fizik Ted Rehab Derg XIV, 2-3:38-43,1990.
Romatoid Artritte Elektromiyografi ile Karpal Tünel Sendromu Tanısı. Romatizma 7(3):51-9, 1992
Çeştli Nedenlere Bağlı El Fonksiyon Kayıplarında Rehabilitasyon Etkinliği ve Alınan Sonuçlar. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 7(2):105-111,1992.
Omuz Eklem Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği (PNF) ile Pasif Germe Egzersizlerinin Tedavideki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Incelenmesi. Romatizma 9(4):237-43, 1994.
Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto Aksiyel Eklem Tutulumu. Romatol Tıb Rehab 6(2):74-78,1995.
Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Klinik ve Spirometrik Sonuçlar. Romatol Tıb Rehab 6(1):45-48,1995
Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı Tedavisi. Amitriptillin-Karbamazepin Kombinasyonu ve Elektroakupunktur Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması. Romatol Tıb Rehab 1996;7(3):176-180.
Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal ve Miyotomal Elektromiyografinin Tanısal değeri. Romatol Tıb Rehab7(2):99-03, 1996.
Alt Lomber Bölge Ağrılarının Tedavisinde Manipülasyon ve Fizik Tedavi Uygulamalarının Karşılaştırılması. Romatizma, 11(2)104-108, 1996.
Seronegatif Spondartritlerde Ayırıcı Tanı T.Kli. J Med Sci 6: 46-54, 1996,
Nöropatik Mesaneli Hastalarda Intravezikal Oksibütinin Uygulaması. Fizik Tedavi Rehabil Derg. XX, 4:158-163,1996
Sapho Sendromu. Romatoloji Gündemi, 3:25-29, 1998
Mastektomiye Bağlı Orta ve Geç Dönem Dizabilite Tedavisinde Kapsamlı Rehabilitasyon ve Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:138-43
Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonu Sendromunda Düşük Düzey Laser, Ultrason ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması. FTR Bil Der J PMR Sci 2008;1:8-14
Diplejik Serebral Palsili Hastalarda Botulinum Toksin Uygulaması Sonrasında Fizyoterapi ve Alt Ekstremite Ortezinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:41-5
 “Bilateral eşzamanlı fasiyal sinir paralizisi: bir olgu sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2008;1:51-54.
Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi”, Romatol Tıp Rehab 2008;19(3):125-31
Travmatik Beyin Yaralanmalarında Nörodavranışsal Bozukluklar. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl;1-49,9 217-18.

Tedavi Edici Egzersizler. Tıbbi Rehabilitasyon Bölüm 19. Ed. H. Oğuz. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2006. 88-95 
Yaşlılarda Rehabilitasyon Uygulamaları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. M. Beyazova, Y. Gökçe-Kutsal. Bölüm 5.18. Güneş Kitabevi, 2000
Periferik sinir travmaları. Nörolojik rehabilitasyon. Ed: Turgut Göksoy, İstanbul, (2008). (Ulusal kitap bölümü)

Sağlık Köşesinden

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Kemik yoğunluğu (yani aynı hacimdeki kemiğin ağırlığı), 30-40'lı yaşlardan sonra her yıl %1 oranında azalır. Bu oran, menapoz sonras...

DEVAMINI OKU