Prof. Dr. Hasan Dursun

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • GATA Askeri Hastanesi Tıp Fakültesi / 1985
 • GATA FTR Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi / 1991
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
 • 2018 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2018 - Halen Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2016 - 2018 Kayseri NNY Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2016 - 2018 Kozyatağı Merkez Hastanesi
 • 2015 - 2016 Kayseri NNY Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2015 - 2016 Kayseri Acıbadem Hastanesi
 • 2012 - 2015 Eren Özel Hastanesi
 • 2008 - 2012 İBB Darülaceze PTR Merkezi
 • 2003 - 2008 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Bölüm Başkanı
 • 1997 - 2003 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Prof.
 • 1996 - 1997 GATA PTR Anabilim Dalı, Prof.
 • 1993 - 1996 GATA PTR Anabilim Dalı, Yrd. Prof.
 • 1991 - 1993 Bursa Askeri Hastanesi, PTR Uzmanı
 • Türkiye Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkye Romatizma ve Savaş Derneği
 • Peripheral nerve block with phenol to treat spasticity in spinal cord injured patients. Paraplegia 30:808-11,1992.
 • Sacroiliac Joint Injections Performed With Sonographic Guidance. J Ultrasound Med 22:553–559, 2003
 • Clinical significance of congenital lumbosacral malformations in young male population with prolonged low back pain.spine. 2005 apr 15;30(8):e210-3.
 • Comparison of low intensity laser therapy and trigger point injection in the management of myofascial pain syndrome. The Pain Clinic. 2006; 18(1): 63-66.
 • Caudal epidural injection versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of low back pain accompanied with radicular pain. Joint Bone Spine 74 (2007) 467-471.
 • Diagnosis delay in patients with ankylosing spondylitis: possible reasons and proposals for new diagnostic criteria. Clin Rheumatol (2008) 27:457–462
 • The effectiveness of conservative treatments of carpal tunnel syndrome: splinting, ultrasound, and low-level laser therapies. Photomedicine and Laser Surgery. February 2009, Vol. 27, No. 1: 119-125 


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Görülen Acil Bir Problem:Otonomik Disrefleksi. Fizik Ted Rehab Derg XIV, 2-3:38-43,1990.
 • Romatoid Artritte Elektromiyografi ile Karpal Tünel Sendromu Tanısı. Romatizma 7(3):51-9, 1992
 • Çeştli Nedenlere Bağlı El Fonksiyon Kayıplarında Rehabilitasyon Etkinliği ve Alınan Sonuçlar. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 7(2):105-111,1992.
 • Omuz Eklem Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği (PNF) ile Pasif Germe Egzersizlerinin Tedavideki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Incelenmesi. Romatizma 9(4):237-43, 1994.
 • Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto Aksiyel Eklem Tutulumu. Romatol Tıb Rehab 6(2):74-78,1995.
 • Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Klinik ve Spirometrik Sonuçlar. Romatol Tıb Rehab 6(1):45-48,1995
 • Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı Tedavisi. Amitriptillin-Karbamazepin Kombinasyonu ve Elektroakupunktur Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması. Romatol Tıb Rehab 1996;7(3):176-180.
 • Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal ve Miyotomal Elektromiyografinin Tanısal değeri. Romatol Tıb Rehab7(2):99-03, 1996.
 • Alt Lomber Bölge Ağrılarının Tedavisinde Manipülasyon ve Fizik Tedavi Uygulamalarının Karşılaştırılması. Romatizma, 11(2)104-108, 1996.
 • Seronegatif Spondartritlerde Ayırıcı Tanı T.Kli. J Med Sci 6: 46-54, 1996,
 • Nöropatik Mesaneli Hastalarda Intravezikal Oksibütinin Uygulaması. Fizik Tedavi Rehabil Derg. XX, 4:158-163,1996
 • Sapho Sendromu. Romatoloji Gündemi, 3:25-29, 1998
 • Mastektomiye Bağlı Orta ve Geç Dönem Dizabilite Tedavisinde Kapsamlı Rehabilitasyon ve Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:138-43
 • Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonu Sendromunda Düşük Düzey Laser, Ultrason ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması. FTR Bil Der J PMR Sci 2008;1:8-14
 • Diplejik Serebral Palsili Hastalarda Botulinum Toksin Uygulaması Sonrasında Fizyoterapi ve Alt Ekstremite Ortezinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:41-5
 • “Bilateral eşzamanlı fasiyal sinir paralizisi: bir olgu sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2008;1:51-54.
 • Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi”, Romatol Tıp Rehab 2008;19(3):125-31
 • Travmatik Beyin Yaralanmalarında Nörodavranışsal Bozukluklar. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl;1-49,9 217-18.
 • Tedavi Edici Egzersizler. Tıbbi Rehabilitasyon Bölüm 19. Ed. H. Oğuz. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2006. 88-95 
 • Yaşlılarda Rehabilitasyon Uygulamaları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. M. Beyazova, Y. Gökçe-Kutsal. Bölüm 5.18. Güneş Kitabevi, 2000
 • Periferik sinir travmaları. Nörolojik rehabilitasyon. Ed: Turgut Göksoy, İstanbul, (2008). (Ulusal kitap bölümü)
 • Boyun, sırt, bel eklem hastalıkları
 • Omuz, dirsek, el bileği, el ve parmak eklem hastalıkları
 • Çene eklem hastalıkları
 • Sakroiliak eklem hastalıkları
 • Kalça, diz, ayak bileği, ayak ve parmak hastalıkları
 • Kemik hastalıkları
 • Kas, tendon, digamet ve fasya yırtılması ve yaralanmaları
 • Ampüte rehabilitasyonu
 • Beyin felçleri
 • Omurilik felçleri
 • Sinir veya sinir kökü lezyonları
 • Kas hastalıkları (ALS, SMA vd.)
 • İltihabi Romatizmal Hastalıklar (Romatoid artrit, Ankilozan spondilit vd.)            
 • Dejeneratif Romatizmal Hastalıklar (Bel, boyun, diz kireçlenmesi vd.)  
 • Yumuşak Doku Romatizmaları (Fibromiyalji, miyozit - miyalji, tenisçi dirseği vd.)             
 • Nevraljiler         
 • Algonörodistrofi            
 • Tuzak nöropatileri (karpal tünel sendromu, servikal kosta sendromu vd.)
 • Ağrı tedavileri
 • Santral sinir sistemi hastalıkları (MS, Parkinson vd.)
 • Periferik sinir sistemi hastalıkları
 • Lenfödem
Hasan Dursun
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • GATA Askeri Hastanesi Tıp Fakültesi / 1985
 • GATA FTR Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi / 1991
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca
 • 2018 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2018 - Halen Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2016 - 2018 Kayseri NNY Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2016 - 2018 Kozyatağı Merkez Hastanesi
 • 2015 - 2016 Kayseri NNY Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • 2015 - 2016 Kayseri Acıbadem Hastanesi
 • 2012 - 2015 Eren Özel Hastanesi
 • 2008 - 2012 İBB Darülaceze PTR Merkezi
 • 2003 - 2008 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Bölüm Başkanı
 • 1997 - 2003 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Prof.
 • 1996 - 1997 GATA PTR Anabilim Dalı, Prof.
 • 1993 - 1996 GATA PTR Anabilim Dalı, Yrd. Prof.
 • 1991 - 1993 Bursa Askeri Hastanesi, PTR Uzmanı
 • Türkiye Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkye Romatizma ve Savaş Derneği
 • Peripheral nerve block with phenol to treat spasticity in spinal cord injured patients. Paraplegia 30:808-11,1992.
 • Sacroiliac Joint Injections Performed With Sonographic Guidance. J Ultrasound Med 22:553–559, 2003
 • Clinical significance of congenital lumbosacral malformations in young male population with prolonged low back pain.spine. 2005 apr 15;30(8):e210-3.
 • Comparison of low intensity laser therapy and trigger point injection in the management of myofascial pain syndrome. The Pain Clinic. 2006; 18(1): 63-66.
 • Caudal epidural injection versus non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of low back pain accompanied with radicular pain. Joint Bone Spine 74 (2007) 467-471.
 • Diagnosis delay in patients with ankylosing spondylitis: possible reasons and proposals for new diagnostic criteria. Clin Rheumatol (2008) 27:457–462
 • The effectiveness of conservative treatments of carpal tunnel syndrome: splinting, ultrasound, and low-level laser therapies. Photomedicine and Laser Surgery. February 2009, Vol. 27, No. 1: 119-125 


Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Görülen Acil Bir Problem:Otonomik Disrefleksi. Fizik Ted Rehab Derg XIV, 2-3:38-43,1990.
 • Romatoid Artritte Elektromiyografi ile Karpal Tünel Sendromu Tanısı. Romatizma 7(3):51-9, 1992
 • Çeştli Nedenlere Bağlı El Fonksiyon Kayıplarında Rehabilitasyon Etkinliği ve Alınan Sonuçlar. Fizyoterapi-Rehabilitasyon 7(2):105-111,1992.
 • Omuz Eklem Hareket Kısıtlılığı Olan Hastalarda Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Tekniği (PNF) ile Pasif Germe Egzersizlerinin Tedavideki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Incelenmesi. Romatizma 9(4):237-43, 1994.
 • Romatoid Artritli Hastalarda Atlanto Aksiyel Eklem Tutulumu. Romatol Tıb Rehab 6(2):74-78,1995.
 • Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Pulmoner Rehabilitasyon. Klinik ve Spirometrik Sonuçlar. Romatol Tıb Rehab 6(1):45-48,1995
 • Spinal Kord Yaralı Hastalarda Kronik Ağrı Tedavisi. Amitriptillin-Karbamazepin Kombinasyonu ve Elektroakupunktur Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması. Romatol Tıb Rehab 1996;7(3):176-180.
 • Lomber Disk Hernilerinde Paraspinal ve Miyotomal Elektromiyografinin Tanısal değeri. Romatol Tıb Rehab7(2):99-03, 1996.
 • Alt Lomber Bölge Ağrılarının Tedavisinde Manipülasyon ve Fizik Tedavi Uygulamalarının Karşılaştırılması. Romatizma, 11(2)104-108, 1996.
 • Seronegatif Spondartritlerde Ayırıcı Tanı T.Kli. J Med Sci 6: 46-54, 1996,
 • Nöropatik Mesaneli Hastalarda Intravezikal Oksibütinin Uygulaması. Fizik Tedavi Rehabil Derg. XX, 4:158-163,1996
 • Sapho Sendromu. Romatoloji Gündemi, 3:25-29, 1998
 • Mastektomiye Bağlı Orta ve Geç Dönem Dizabilite Tedavisinde Kapsamlı Rehabilitasyon ve Ev Egzersiz Programlarının Etkinliği. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2007;53:138-43
 • Temporomandibüler Eklem Disfonksiyonu Sendromunda Düşük Düzey Laser, Ultrason ve Egzersiz Tedavilerinin Karşılaştırılması. FTR Bil Der J PMR Sci 2008;1:8-14
 • Diplejik Serebral Palsili Hastalarda Botulinum Toksin Uygulaması Sonrasında Fizyoterapi ve Alt Ekstremite Ortezinin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2008;54:41-5
 • “Bilateral eşzamanlı fasiyal sinir paralizisi: bir olgu sunumu”, Romatol Tıp Rehab, 2008;1:51-54.
 • Subakut ve kronik inmede modifiye zorunlu kullanma tedavisinin üst ekstremite fonksiyonlarına etkisi”, Romatol Tıp Rehab 2008;19(3):125-31
 • Travmatik Beyin Yaralanmalarında Nörodavranışsal Bozukluklar. Turk J Phys Med Rehab 2013:59 Suppl;1-49,9 217-18.
 • Tedavi Edici Egzersizler. Tıbbi Rehabilitasyon Bölüm 19. Ed. H. Oğuz. 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi. 2006. 88-95 
 • Yaşlılarda Rehabilitasyon Uygulamaları. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Ed. M. Beyazova, Y. Gökçe-Kutsal. Bölüm 5.18. Güneş Kitabevi, 2000
 • Periferik sinir travmaları. Nörolojik rehabilitasyon. Ed: Turgut Göksoy, İstanbul, (2008). (Ulusal kitap bölümü)
 • Boyun, sırt, bel eklem hastalıkları
 • Omuz, dirsek, el bileği, el ve parmak eklem hastalıkları
 • Çene eklem hastalıkları
 • Sakroiliak eklem hastalıkları
 • Kalça, diz, ayak bileği, ayak ve parmak hastalıkları
 • Kemik hastalıkları
 • Kas, tendon, digamet ve fasya yırtılması ve yaralanmaları
 • Ampüte rehabilitasyonu
 • Beyin felçleri
 • Omurilik felçleri
 • Sinir veya sinir kökü lezyonları
 • Kas hastalıkları (ALS, SMA vd.)
 • İltihabi Romatizmal Hastalıklar (Romatoid artrit, Ankilozan spondilit vd.)            
 • Dejeneratif Romatizmal Hastalıklar (Bel, boyun, diz kireçlenmesi vd.)  
 • Yumuşak Doku Romatizmaları (Fibromiyalji, miyozit - miyalji, tenisçi dirseği vd.)             
 • Nevraljiler         
 • Algonörodistrofi            
 • Tuzak nöropatileri (karpal tünel sendromu, servikal kosta sendromu vd.)
 • Ağrı tedavileri
 • Santral sinir sistemi hastalıkları (MS, Parkinson vd.)
 • Periferik sinir sistemi hastalıkları
 • Lenfödem