Uzm. Dr. Erhan Yeniaras

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
 • Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon / 2004
 • 2022 - Halen Güneşli Erdem Hastahanesi
 • 2011 - 2021 Özel Yenibosna Safa Hastanesi
 • 2009 - 2011 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.1.1  Akbulut S, Arikanuoglu Z, Senol A, Sogutcu N, Basbug M, Yeniaras E,Yagmur Y. Is methotrexate an acceptable treatment in the management of idhiopathic granulomatous mastitis? Arch Gynecol Obstet 2011; 284:1189-1195

1.1.2   Kapmaz M, Erdem M, Yeniaras E, Oncul O, Aktas Z. First Detection of NDM-1 with CTX-M-9, TEM, SHV and rmtC in Escherichia coli ST471 carrying Incl2,A/C and Y plasmids from clinical isolates in Turkey. Journal of Global Antimicrobial Resistance 7 (2016): 152-153
1.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1.2.1  Yeniaras E, Teomete G, Karabag G, Topuz C, Toprak N, Özyuvaci E. Percutan Dilational Trackeotomy; Our Experience. 16 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2007. Abstract Acceptance (146)
1.2.2  Yeniaras E, Toprak N, Karabag G, Demircioglu O, Demir I, Ozyuvaci E. Postoperative Sagittal Sinus Thrombosis After Spinal Anaesthesia.  16 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2007. Abstract Acceptance (147)
1.2.3  Vatansever S, Yeniaras E, Bilgi D, Akcay E, Ozyuvaci E. Excessive Fluid Overload With Severe Hyponatremia in Hysteroscopic Myomectomy: A case Report “FEMALE TURP SYNDROME”. 17 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2009. Abstract Acceptance (69)
1.2.4  Vatansever S, Bilgi D, Yeniaras E,Isiksalan S, Ozyuvaci E. Trakeal Stenosis Case Management. 17 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2009. Abstract Acceptance (115)
1.2.5   Tosun Alp A, Yeniaras E.Doğumsal Kalp Hastalıklarında Erken Tanı. 1stInternational Future of Medicine Congress, Sakarya, Turkey 2019.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.3.1  Yeniaras E, Toprak N, Köseoğlu G, Teomete G, Uslu N, Özyuvacı E. Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı  Olarak Gelişen Portal Ven Trombozu Olgusu. İstanbul Tıp Dergisi 2007; 3: 35-38
1.3.2  Yeniaras E, Teomete G, Karabağ G, Topuz C, Toprak N, Özyuvacı E. Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Deneyimlerimiz. İstanbul Tıp Dergisi 2007; 4: 7-12
1.3.3  Yeniaras E, Ekici M, Akyol M, Toprak N, Özyuvacı E. Vertebra İlizarov Operasyonu Yapılan Kifoskolyoz olgusu ve Anestezi Yönetimi. İstanbul Tıp Dergisi 2008; 1; 41-43
1.3.4  Yeniaras E, Uslu N, Akçay E, Özyuvacı E. Regional Anesthesia in a Patient with Extreme Gigantism. İstanbul Tıp Dergisi 2008; 1: 94-95
1.3.5  Yeniaras E, Acar P, Toprak N, Özyuvacı E. Marfan Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yaklaşımı: Olgu Sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2010; 2, 80-81
1.3.6  Yeniaras E, Acar P, Toprak N, Özyuvacı E. Milier Tüberküloz Sonrasında Görülen Nocardia Beyin Apsesi: Olgu Sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2010: 11(3): 142-144

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1.4.1  Özgür T, Toprak N, Uslu N, Demircioğlu O, Yeniaras E,Kutlu F. Remifentanil Eşliğinde Tiyopental, Propofol ve Etomidat indüksiyonunda Mivakuryum ile Sağlanan Entübasyon Koşullarının Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2005 s:44
1.4.2  Acar P, Yeniaras E, Arslantaş M.K, Teomete G, Özyuvacı E, Kutlu F. Milier Tüberkülozlu Hastada Serebral Nocardia Absesi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:38
1.4.3  Acar P, Yeniaras E, Teomete G, Arslantaş M.K, Demircioğlu O, Kutlu F. Stroke sonrası gelişen “ONDINE'İN LANETİ”. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:39
1.4.4  Yeniaras E, Toprak N, Köseoğlu G, Uslu N, Teomete G, Kutlu F. Yaygın Venöz Sistem Tromboz Olgusu. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:62
1.4.5  Yeniaras E, Akçay E, Uslu E, Özyuvacı E. Aşırı Uzun Bir Gigantism Olgusu ve Rejyonel Anestezi Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2007 s:111
1.4.6  Demircioglu O, Yeniaras E,Toprak N, Demir İ, Diler E, Özyuvacı E. KOAH'lı Olgularda Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonu Sırasındaki Transkutanöz, Arteryel ve End-Tidal CO(SB2) Değerlerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2005 s:112
1.4.7  Ekici M, Yeniaras E,Vatansever Ş, Özyuvacı E. Nedeni Bilinmeyen Dev Rektus Kılıf Hematomu. 14. ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Ankara 2008 bildiri Kayıt no: 43
1.4.8  Başaran H, Akyol O, Yeniaras E, Akçıl E, Vatansever S, Özyuvacı E. Peripartum Kardiyomiyopatisi ve Renal Ven Trombozu olan bir Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:197
1.4.9  Yeniaras E, Demircioglu O, Topuz C, Karabağ G, Toprak N, Özyuvacı E. Hipertansif Olgularda Trakeal Entübasyon ile İlişkili Hipertansiyonun Engellenmesinde Lidokain, Fentanil ve Esmolol'ün Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:212-213
1.4.10  Küçük B, Yeniaras E, Uslu N, Köse S, Özyuvacı E. Plonjan Guatr ve Vokal Kordda Kitlesi Olan Bir Olgunun Video-Laringoskop Eşliğinde Entübasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008, s:225
1.4.11  Yeniaras E, Gürcan İ, Acar P, Toprak N, Topuz C, Özyuvacı E. Geriatrik Travma Olgularının Anestezi Yönetiminin Retrospektif İncelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:237
1.4.12  Vatansever Ş, Yeniaras E, Göktaş G, Akçıl E, Özyuvacı E. HELLP Sendromu Sonrasında Gözlenen PRES Sendromu; Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:265-266
1.4.13  Özyuvacı E, Yeniaras E, Demircioğlu O, Toprak N, Vatansever Ş. Laparoskopik Kolesistektomilerde Desflurane-Remifentanil Kombinasyonu ile Propofol-remifentanil Kombinasyonunun Post-operatif Ağrı, Bulantı-Kusma, Derlenme ve Hasta Başı Maliyetlerinin BİS Monterizasyonu eşliğinde Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010Poster kabul; P-268
1.4.14  Kaşkeskin K, Saylan S, Hatipoğlu Z, Yeniaras E,Ekin A, Tekdöş Y. RDX (HEXOGEN,CYCLONİTE) İnhaler ve Dermal Maruziyet Sonucu Fatal Seyreden İntoksikasyon Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster kabul; P-464
1.4.15  Kaşkeskin K, Yeniaras E, Hatipoğlu Z, Tekdöş Y, Ekin A, Kaya S. Status Epilepticusla Seyreden Hipoparatroidi İlişkili FAHR Sendromu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul; P-490
1.4.16  Yeniaras E, Kaşkeskin K, Hatipoğlu Z, Erdoğanşeker H, Kaya S. Çinko Fosfür Zehirlenmesine Bağlı Derin Hipoglisemi ve Derin Metabolik Asidoz Gelişen Bir Olguda Yoğun Bakım Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul; P-492
1.4.17  Yeniaras E, Hatipoğlu Z, Kaşkeskin K, Ekin A, Kaya S. Tek Akciğerli Travma Sonrası Akut Respiratuar Distress Sendromu Gelişen Olgunun Mekanik Ventilasyon Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul;  P-548
1.4.18  Kapmaz M, Yeniaras E. Kolistimetat Sodyuma Bağlı Kaşıntı: 2 Olgu Sunumu. III. Ulusal Sağlı Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul 2014 s: 215
1.4.19  Kapmaz M, Yeniaras E, Gürsoy A.Ö, Kayı P, Pelit S.Erişkin YBÜ'ye Pnömokoksik Pnömoni Neden ile Yatırılan Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Mikrobiyolojik Özellikleri. KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2015, Sayfa 193

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1998
 • Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon / 2004
 • 2022 - Halen Güneşli Erdem Hastahanesi
 • 2011 - 2021 Özel Yenibosna Safa Hastanesi
 • 2009 - 2011 Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.1.1  Akbulut S, Arikanuoglu Z, Senol A, Sogutcu N, Basbug M, Yeniaras E,Yagmur Y. Is methotrexate an acceptable treatment in the management of idhiopathic granulomatous mastitis? Arch Gynecol Obstet 2011; 284:1189-1195

1.1.2   Kapmaz M, Erdem M, Yeniaras E, Oncul O, Aktas Z. First Detection of NDM-1 with CTX-M-9, TEM, SHV and rmtC in Escherichia coli ST471 carrying Incl2,A/C and Y plasmids from clinical isolates in Turkey. Journal of Global Antimicrobial Resistance 7 (2016): 152-153
1.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1.2.1  Yeniaras E, Teomete G, Karabag G, Topuz C, Toprak N, Özyuvaci E. Percutan Dilational Trackeotomy; Our Experience. 16 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2007. Abstract Acceptance (146)
1.2.2  Yeniaras E, Toprak N, Karabag G, Demircioglu O, Demir I, Ozyuvaci E. Postoperative Sagittal Sinus Thrombosis After Spinal Anaesthesia.  16 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2007. Abstract Acceptance (147)
1.2.3  Vatansever S, Yeniaras E, Bilgi D, Akcay E, Ozyuvaci E. Excessive Fluid Overload With Severe Hyponatremia in Hysteroscopic Myomectomy: A case Report “FEMALE TURP SYNDROME”. 17 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2009. Abstract Acceptance (69)
1.2.4  Vatansever S, Bilgi D, Yeniaras E,Isiksalan S, Ozyuvaci E. Trakeal Stenosis Case Management. 17 th International Intensive Care Symposium, Istanbul, Turkey 2009. Abstract Acceptance (115)
1.2.5   Tosun Alp A, Yeniaras E.Doğumsal Kalp Hastalıklarında Erken Tanı. 1stInternational Future of Medicine Congress, Sakarya, Turkey 2019.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1.3.1  Yeniaras E, Toprak N, Köseoğlu G, Teomete G, Uslu N, Özyuvacı E. Faktör V Leiden Mutasyonuna Bağlı  Olarak Gelişen Portal Ven Trombozu Olgusu. İstanbul Tıp Dergisi 2007; 3: 35-38
1.3.2  Yeniaras E, Teomete G, Karabağ G, Topuz C, Toprak N, Özyuvacı E. Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Deneyimlerimiz. İstanbul Tıp Dergisi 2007; 4: 7-12
1.3.3  Yeniaras E, Ekici M, Akyol M, Toprak N, Özyuvacı E. Vertebra İlizarov Operasyonu Yapılan Kifoskolyoz olgusu ve Anestezi Yönetimi. İstanbul Tıp Dergisi 2008; 1; 41-43
1.3.4  Yeniaras E, Uslu N, Akçay E, Özyuvacı E. Regional Anesthesia in a Patient with Extreme Gigantism. İstanbul Tıp Dergisi 2008; 1: 94-95
1.3.5  Yeniaras E, Acar P, Toprak N, Özyuvacı E. Marfan Sendromlu Bir Hastada Anestezi Yaklaşımı: Olgu Sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2010; 2, 80-81
1.3.6  Yeniaras E, Acar P, Toprak N, Özyuvacı E. Milier Tüberküloz Sonrasında Görülen Nocardia Beyin Apsesi: Olgu Sunumu. İstanbul Tıp Dergisi 2010: 11(3): 142-144

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
1.4.1  Özgür T, Toprak N, Uslu N, Demircioğlu O, Yeniaras E,Kutlu F. Remifentanil Eşliğinde Tiyopental, Propofol ve Etomidat indüksiyonunda Mivakuryum ile Sağlanan Entübasyon Koşullarının Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2005 s:44
1.4.2  Acar P, Yeniaras E, Arslantaş M.K, Teomete G, Özyuvacı E, Kutlu F. Milier Tüberkülozlu Hastada Serebral Nocardia Absesi. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:38
1.4.3  Acar P, Yeniaras E, Teomete G, Arslantaş M.K, Demircioğlu O, Kutlu F. Stroke sonrası gelişen “ONDINE'İN LANETİ”. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:39
1.4.4  Yeniaras E, Toprak N, Köseoğlu G, Uslu N, Teomete G, Kutlu F. Yaygın Venöz Sistem Tromboz Olgusu. 13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya 2006 s:62
1.4.5  Yeniaras E, Akçay E, Uslu E, Özyuvacı E. Aşırı Uzun Bir Gigantism Olgusu ve Rejyonel Anestezi Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2007 s:111
1.4.6  Demircioglu O, Yeniaras E,Toprak N, Demir İ, Diler E, Özyuvacı E. KOAH'lı Olgularda Laparoskopik Kolesistektomi Operasyonu Sırasındaki Transkutanöz, Arteryel ve End-Tidal CO(SB2) Değerlerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2005 s:112
1.4.7  Ekici M, Yeniaras E,Vatansever Ş, Özyuvacı E. Nedeni Bilinmeyen Dev Rektus Kılıf Hematomu. 14. ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Ankara 2008 bildiri Kayıt no: 43
1.4.8  Başaran H, Akyol O, Yeniaras E, Akçıl E, Vatansever S, Özyuvacı E. Peripartum Kardiyomiyopatisi ve Renal Ven Trombozu olan bir Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:197
1.4.9  Yeniaras E, Demircioglu O, Topuz C, Karabağ G, Toprak N, Özyuvacı E. Hipertansif Olgularda Trakeal Entübasyon ile İlişkili Hipertansiyonun Engellenmesinde Lidokain, Fentanil ve Esmolol'ün Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:212-213
1.4.10  Küçük B, Yeniaras E, Uslu N, Köse S, Özyuvacı E. Plonjan Guatr ve Vokal Kordda Kitlesi Olan Bir Olgunun Video-Laringoskop Eşliğinde Entübasyonu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008, s:225
1.4.11  Yeniaras E, Gürcan İ, Acar P, Toprak N, Topuz C, Özyuvacı E. Geriatrik Travma Olgularının Anestezi Yönetiminin Retrospektif İncelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:237
1.4.12  Vatansever Ş, Yeniaras E, Göktaş G, Akçıl E, Özyuvacı E. HELLP Sendromu Sonrasında Gözlenen PRES Sendromu; Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2008 s:265-266
1.4.13  Özyuvacı E, Yeniaras E, Demircioğlu O, Toprak N, Vatansever Ş. Laparoskopik Kolesistektomilerde Desflurane-Remifentanil Kombinasyonu ile Propofol-remifentanil Kombinasyonunun Post-operatif Ağrı, Bulantı-Kusma, Derlenme ve Hasta Başı Maliyetlerinin BİS Monterizasyonu eşliğinde Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010Poster kabul; P-268
1.4.14  Kaşkeskin K, Saylan S, Hatipoğlu Z, Yeniaras E,Ekin A, Tekdöş Y. RDX (HEXOGEN,CYCLONİTE) İnhaler ve Dermal Maruziyet Sonucu Fatal Seyreden İntoksikasyon Olgusu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster kabul; P-464
1.4.15  Kaşkeskin K, Yeniaras E, Hatipoğlu Z, Tekdöş Y, Ekin A, Kaya S. Status Epilepticusla Seyreden Hipoparatroidi İlişkili FAHR Sendromu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul; P-490
1.4.16  Yeniaras E, Kaşkeskin K, Hatipoğlu Z, Erdoğanşeker H, Kaya S. Çinko Fosfür Zehirlenmesine Bağlı Derin Hipoglisemi ve Derin Metabolik Asidoz Gelişen Bir Olguda Yoğun Bakım Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul; P-492
1.4.17  Yeniaras E, Hatipoğlu Z, Kaşkeskin K, Ekin A, Kaya S. Tek Akciğerli Travma Sonrası Akut Respiratuar Distress Sendromu Gelişen Olgunun Mekanik Ventilasyon Yönetimi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya 2010 Poster Kabul;  P-548
1.4.18  Kapmaz M, Yeniaras E. Kolistimetat Sodyuma Bağlı Kaşıntı: 2 Olgu Sunumu. III. Ulusal Sağlı Bakımıyla İlişkili Enfeksiyonlar Simpozyumu, İstanbul 2014 s: 215
1.4.19  Kapmaz M, Yeniaras E, Gürsoy A.Ö, Kayı P, Pelit S.Erişkin YBÜ'ye Pnömokoksik Pnömoni Neden ile Yatırılan Hastaların Klinik, Laboratuvar ve Mikrobiyolojik Özellikleri. KLİMİK 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya 2015, Sayfa 193