Uzm. Dr. Mehmet Demirdöven

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1992
 • Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Uzmanlık Eğitimi / 1997
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2016 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2006 - 2008 Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 1998 - 2006 Haydarpaşa Numune Hastanesi
 • 1997 - 1998 Manisa Doğumevi
 • 1993 - 1997 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi (Uzmanlık) 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

 • Keleş E, Gebeşçe A, Turan F, Fidan F, Yazgan H, Baştürk B, Demirdöven M, Tonbul A, Kaya M. Utility of the Pediatric Sleep Questionnaire and Urocortin Level in Urine as Screening Tools in Pediatric Patients with Suspected Obstructive Sleep Apnea Syndrome.. Iran J Public Health. 2016 Jun;45(6):828-9
 • Gebeşçe A, Uslu H, Keleş E, Yildirim A, Gürler B, Yazgan H, Baştürk B, Demirdöven M, Tonbul Retinopathy of prematurity: incidence, risk factors, and evaluation of screening criteria. Turk J Med Sci. 2016 Feb 17;46(2):315-20. 
 • Keleş E, Gebeşçe A, Demirdöven M, Yazgan H, Baştürk B, Tonbul A. The Effects of Inhaled β-Adrenergic Agonists in Transient Tachypnea of the Newborn. Glob Pediatr Health. 2016 May 17;3:2333794X16645258. 
 • Demirdöven M, Keleş E, Gebeşçe A, Yazgan H, Kaya M, Tonbul A. Anaphylactic Shock Due to Cow's Milk Allergy in the Neonatal Period. Breastfeed Med. 2015 Jul-Aug;10(6):341.  
 • Demirdöven M, Yazgan H, Korkmaz M, Gebeşçe A, TonbulA. Smith-Lemli-Opitz Syndrome: A Case with Annular Pancreas. Case Reports in Pediatrics Volume 2014,  ID 623926. 
 • Yazgan H, Keleş E, Gebeşçe A, Demirdöven M, Yazgan Z: Blood groups and Rotavirus Gastroenteritis The Pediatr Infect Dis J. 2013 Jun;32(6):705-6
 • Gebeşçe A, Korkmaz M, Korkmaz F, Keleş E, Yazgan H, Demirdöven M, Turan FF.Iatrogenic Perforatıon Of The Stomach In The Preterm Infant.Case Study and Case Report.2013;3:90-94
 • Keleş E,Yazgan H,Gebeşce A,Demirdöven G,Bağlam E, Demirdöven M,Çaşkurlu H.Two-Year Neonatanal Outcome Following Early Mıd -Trimester Pprom Wıth A Prolonged Period Of Oligohydramnios.Case Study and Case Report 2013;3:79-84.
 • Yazgan H, Keleş E, Yazgan Z, Gebeşçe A, Demirdöven M: C-reaktive protein and procalcitonin during febril attacks in PFAPA syndrome. İnt J Pediatr otorhinolarnygol ; 76(2012): 1145-47
 • Yazgan H, Demirdöven M, Yazgan Z, Toraman A. H., Gürel A: A mother with Green Breastmilk Due to Multivitamin and Mineral İntake: A case Report, Breastfeed Med. 2012 Aug;7:310-2.
 • Yazgan H, Demirdoven M, Korkmaz AA, Mahmutyazicioglu K, Toraman AR. A Mild Chest Trauma in an Infant who Developed Severe Pulmonary Hemorrhage. Eurasian J Med. 2011 Aug;43(2):119-21.
 • Akçay A, Yavuz T, Semiz S, Bundak R, Demirdöven M. Pseudohypoaldosteronism type 1 and respiratory distress syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002 Nov-Dec;15(9):1557-61.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yazgan H, Yazgan Z,Keleş E, Gebeşçe A,Demirdöven M.Our Results For Five Years Of Rotavirüs Vaccination.Gaziantep Med J.2013;19:86-7.
 • Kalkan M,Yazgan H, Demirdöven M,Keleş E,Gebeşce A,Şahin C.Urological Assessment Results of Cases of an Undescended Testis Pre-diagnosed by Pediatricians.Turkish Jornal of Urology 2012;38(2):88-90.
 • Korkmaz M,Yazgan H,Budan K,Korkmaz F,Keleş E,Gebeşçe A,Demirdöven M,Etlik Ö.Çocukluk çağı İnvajinasyon Olgularında  Pnömatik Redüksiyon Sonuçları.Gaziantep Tıp Dergisi 2012;18(2):56-60.
 • Yazgan H,Keleş E,Gebeşçe A,Demirdöven M,Uzun L.Yenidoğan İşitme Taramasında Dört Yıllık Sonuçlarımız.Van Tıp Dergisi 2012;19:112-115
 • Yazgan H,Keleş E,Gebeşçe A,Demirdöven M,Baştürk B,Etlik Ö.Our Four-Years Results of Developmental Hip Dysplasia Screening Program in Newborns..Turkiye Klinikleri Jornal Pediatric 2012;21(1):7-10.
 • Yazgan H, Yıldırım A, Keleş E, Gebeşçe A, Demirdöven M, Baştürk B, Genç S. Doğumsal göz hastalıklarının erken tanısında kırmızı yansıma testinin (Brückner) etkinliğinin değerlendirilmesi.Türkiye Pediatri Arşivi Dergisi.2012;47:165-6.
 • Yazgan H, Yazgan Z, Demirdöven M, Toraman AH, Çakmak M, Gürel A: Pandemik influenza ön tanısı ile hastaneye yatırılan çocuk hastaların klinik sonuçları. Gaziantep Tıp Dergisi. 2011; 17(1):8-10 
 • Özcan A, Çakmak M, Toraman AH, Çolak A, Yazgan H, Demirdöven M, Yokuş O, Gürel A: Evaluation of leucocyte and its subgroups in iron deficiency anemia. International Journal of Medicine and Medical Sciences. 2011;Vol. 3(5):135-8.
 • Memişoğlu A, Söylemez MA, Cesur S, Demirdöven M, Ovalı F: Restriktif Dermopatili Bir Prematüre Vaka Takdimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009;40(3):149-53.
 • Demirdöven M, Atay E, Özgen Sarı I, Göktekin E, Ovalı F. Oxygen saturations in preterm and term babies immediately after birth (a pilot study). Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(2): 73-75
 • Demirdöven M, Apa H, Kayserili E. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi polikliniğine başvuran barsak parazitli olguların değerlendirilmesi. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 2006; 3: 131-35. 
 • Apa H, Çapar Z, Beyazgül G, Elmas N , Karaca İ, Demirdöven M.  Karaciğerde kitle ile başvuran alveolar kist hidatik saptanan bir olgu. Klinik Bilimler- Doktor; 2001:7-3:370-3
 • Uran N, Demirdöven M. Gerilmiş kord Sendromu(Tethered Cord Syndrome), Klinik Bilimler -Doktor; 1997: 3-2: 238-42
 • Allergic Diseases in Children
 • Varicella
 • Measles
 • Cranberry
 • Mumps
 • Vaccination
 • Newborn examination
 • High fever in children
 • Anemia in children
 • Constipation
 • Acute bronchitis
 • Çocuklarda Alerjik Hastalıklar
 • Su çiceği  
 • Kızamık
 • Kızıl
 • Kabakulak
 • Aşılama
 • Yenidoğan muayenesi
 • Çocuklarda yüksek ateş
 • Çocuklarda kansızlık
 • Kabızlık
 • Akut bronşit
Mehmet Demirdöven
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1992
 • Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Uzmanlık Eğitimi / 1997
Yabancı Dil: İngilizce
 • 2016 - Halen Çakmak Erdem Hastahanesi
 • 2006 - 2008 Zeynep Kamil Eğitim Araştırma Hastanesi
 • 1998 - 2006 Haydarpaşa Numune Hastanesi
 • 1997 - 1998 Manisa Doğumevi
 • 1993 - 1997 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi (Uzmanlık) 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

 • Keleş E, Gebeşçe A, Turan F, Fidan F, Yazgan H, Baştürk B, Demirdöven M, Tonbul A, Kaya M. Utility of the Pediatric Sleep Questionnaire and Urocortin Level in Urine as Screening Tools in Pediatric Patients with Suspected Obstructive Sleep Apnea Syndrome.. Iran J Public Health. 2016 Jun;45(6):828-9
 • Gebeşçe A, Uslu H, Keleş E, Yildirim A, Gürler B, Yazgan H, Baştürk B, Demirdöven M, Tonbul Retinopathy of prematurity: incidence, risk factors, and evaluation of screening criteria. Turk J Med Sci. 2016 Feb 17;46(2):315-20. 
 • Keleş E, Gebeşçe A, Demirdöven M, Yazgan H, Baştürk B, Tonbul A. The Effects of Inhaled β-Adrenergic Agonists in Transient Tachypnea of the Newborn. Glob Pediatr Health. 2016 May 17;3:2333794X16645258. 
 • Demirdöven M, Keleş E, Gebeşçe A, Yazgan H, Kaya M, Tonbul A. Anaphylactic Shock Due to Cow's Milk Allergy in the Neonatal Period. Breastfeed Med. 2015 Jul-Aug;10(6):341.  
 • Demirdöven M, Yazgan H, Korkmaz M, Gebeşçe A, TonbulA. Smith-Lemli-Opitz Syndrome: A Case with Annular Pancreas. Case Reports in Pediatrics Volume 2014,  ID 623926. 
 • Yazgan H, Keleş E, Gebeşçe A, Demirdöven M, Yazgan Z: Blood groups and Rotavirus Gastroenteritis The Pediatr Infect Dis J. 2013 Jun;32(6):705-6
 • Gebeşçe A, Korkmaz M, Korkmaz F, Keleş E, Yazgan H, Demirdöven M, Turan FF.Iatrogenic Perforatıon Of The Stomach In The Preterm Infant.Case Study and Case Report.2013;3:90-94
 • Keleş E,Yazgan H,Gebeşce A,Demirdöven G,Bağlam E, Demirdöven M,Çaşkurlu H.Two-Year Neonatanal Outcome Following Early Mıd -Trimester Pprom Wıth A Prolonged Period Of Oligohydramnios.Case Study and Case Report 2013;3:79-84.
 • Yazgan H, Keleş E, Yazgan Z, Gebeşçe A, Demirdöven M: C-reaktive protein and procalcitonin during febril attacks in PFAPA syndrome. İnt J Pediatr otorhinolarnygol ; 76(2012): 1145-47
 • Yazgan H, Demirdöven M, Yazgan Z, Toraman A. H., Gürel A: A mother with Green Breastmilk Due to Multivitamin and Mineral İntake: A case Report, Breastfeed Med. 2012 Aug;7:310-2.
 • Yazgan H, Demirdoven M, Korkmaz AA, Mahmutyazicioglu K, Toraman AR. A Mild Chest Trauma in an Infant who Developed Severe Pulmonary Hemorrhage. Eurasian J Med. 2011 Aug;43(2):119-21.
 • Akçay A, Yavuz T, Semiz S, Bundak R, Demirdöven M. Pseudohypoaldosteronism type 1 and respiratory distress syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2002 Nov-Dec;15(9):1557-61.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yazgan H, Yazgan Z,Keleş E, Gebeşçe A,Demirdöven M.Our Results For Five Years Of Rotavirüs Vaccination.Gaziantep Med J.2013;19:86-7.
 • Kalkan M,Yazgan H, Demirdöven M,Keleş E,Gebeşce A,Şahin C.Urological Assessment Results of Cases of an Undescended Testis Pre-diagnosed by Pediatricians.Turkish Jornal of Urology 2012;38(2):88-90.
 • Korkmaz M,Yazgan H,Budan K,Korkmaz F,Keleş E,Gebeşçe A,Demirdöven M,Etlik Ö.Çocukluk çağı İnvajinasyon Olgularında  Pnömatik Redüksiyon Sonuçları.Gaziantep Tıp Dergisi 2012;18(2):56-60.
 • Yazgan H,Keleş E,Gebeşçe A,Demirdöven M,Uzun L.Yenidoğan İşitme Taramasında Dört Yıllık Sonuçlarımız.Van Tıp Dergisi 2012;19:112-115
 • Yazgan H,Keleş E,Gebeşçe A,Demirdöven M,Baştürk B,Etlik Ö.Our Four-Years Results of Developmental Hip Dysplasia Screening Program in Newborns..Turkiye Klinikleri Jornal Pediatric 2012;21(1):7-10.
 • Yazgan H, Yıldırım A, Keleş E, Gebeşçe A, Demirdöven M, Baştürk B, Genç S. Doğumsal göz hastalıklarının erken tanısında kırmızı yansıma testinin (Brückner) etkinliğinin değerlendirilmesi.Türkiye Pediatri Arşivi Dergisi.2012;47:165-6.
 • Yazgan H, Yazgan Z, Demirdöven M, Toraman AH, Çakmak M, Gürel A: Pandemik influenza ön tanısı ile hastaneye yatırılan çocuk hastaların klinik sonuçları. Gaziantep Tıp Dergisi. 2011; 17(1):8-10 
 • Özcan A, Çakmak M, Toraman AH, Çolak A, Yazgan H, Demirdöven M, Yokuş O, Gürel A: Evaluation of leucocyte and its subgroups in iron deficiency anemia. International Journal of Medicine and Medical Sciences. 2011;Vol. 3(5):135-8.
 • Memişoğlu A, Söylemez MA, Cesur S, Demirdöven M, Ovalı F: Restriktif Dermopatili Bir Prematüre Vaka Takdimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2009;40(3):149-53.
 • Demirdöven M, Atay E, Özgen Sarı I, Göktekin E, Ovalı F. Oxygen saturations in preterm and term babies immediately after birth (a pilot study). Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2008; 39(2): 73-75
 • Demirdöven M, Apa H, Kayserili E. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi polikliniğine başvuran barsak parazitli olguların değerlendirilmesi. İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi, 2006; 3: 131-35. 
 • Apa H, Çapar Z, Beyazgül G, Elmas N , Karaca İ, Demirdöven M.  Karaciğerde kitle ile başvuran alveolar kist hidatik saptanan bir olgu. Klinik Bilimler- Doktor; 2001:7-3:370-3
 • Uran N, Demirdöven M. Gerilmiş kord Sendromu(Tethered Cord Syndrome), Klinik Bilimler -Doktor; 1997: 3-2: 238-42
 • Allergic Diseases in Children
 • Varicella
 • Measles
 • Cranberry
 • Mumps
 • Vaccination
 • Newborn examination
 • High fever in children
 • Anemia in children
 • Constipation
 • Acute bronchitis
 • Çocuklarda Alerjik Hastalıklar
 • Su çiceği  
 • Kızamık
 • Kızıl
 • Kabakulak
 • Aşılama
 • Yenidoğan muayenesi
 • Çocuklarda yüksek ateş
 • Çocuklarda kansızlık
 • Kabızlık
 • Akut bronşit