Uzm. Dr. Sulaiman Bako

Göğüs Hastalıkları ve Alerji Hastalıkları

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • TÖMER Diploması (Level C1 European Language Portfolio) / 2007
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2013
 • Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı / 2018
Yabancı Dil: İngilizce, Türkçe, Nupe, Hausa, Arapça
 • 2020- Halen Güneşli Erdem Hastahanesi
 • 2018- 2020 Özel Levent Hastanesi
 • 2014 -2018 Araştırma Görevlisi, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2007 – 2013 Tıp Fakültesi, (ŞEREF ÖĞRENCİSİ) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (ingilizce)
 • 2006 – 2007 Ankara Üniversitesi, TÖMER Yabancı Dil Okulu, Ankara.
 • 2006 – 2006 Ahmadu Bello University, School of Basic and Remedial Studies Funtua Katsina State, Nigeria  
 • 1999– 2005 Government Science College Kutigi, Nigeria
 • 1994 – 1999 Central  Primary School KUTIGI, Nigeria
 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ( TÜSAD)
 • Uyku Derneği
 • European RespiratorY Society (ERS)
 • 14th National Junior Engineers, Technicians and Scientists (JETS) competition, ONDO STATE, NĠGERĠA
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2,3 ve 4.Tibbi Ġnsan Bilimleri Kongresi , poster sunumu, ANKARA
 • Halk sağlığı stajında “ evaluating the level of burn out and jobs satisfaction among resident doctors in hacettepe university hospitals”
 • 18. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresi, poster sunumu, ANTALYA
 • 28. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi,  poster sunumu, ANTALYA
 • (ŞUBAT) 16.Türk Toraks Derneği Kış Okulu, ANTALYA
 • 8. Uyku Bozuklukları Kursu, BODRUM
 • Sigara Bırakma Kursu,  ÇEŞME 
 • Tez "Biyolojik ajanlarin akciğer ve akciğer dışı enfeksiyonlar açısından kıyaslanması”
 • KOAH
 • Astım
 • Pnömoni
 • Plevral sıvı
 • Kronik öksürük
 • Hemoptizi (kan tükürme)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanseri
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Verem (tüberküloz)
 • Pulmoner emboli
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • Covid-19
Sulaiman Bako
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • TÖMER Diploması (Level C1 European Language Portfolio) / 2007
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2013
 • Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı / 2018
Yabancı Dil: İngilizce, Türkçe, Nupe, Hausa, Arapça
 • 2020- Halen Güneşli Erdem Hastahanesi
 • 2018- 2020 Özel Levent Hastanesi
 • 2014 -2018 Araştırma Görevlisi, Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 2007 – 2013 Tıp Fakültesi, (ŞEREF ÖĞRENCİSİ) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (ingilizce)
 • 2006 – 2007 Ankara Üniversitesi, TÖMER Yabancı Dil Okulu, Ankara.
 • 2006 – 2006 Ahmadu Bello University, School of Basic and Remedial Studies Funtua Katsina State, Nigeria  
 • 1999– 2005 Government Science College Kutigi, Nigeria
 • 1994 – 1999 Central  Primary School KUTIGI, Nigeria
 • Türk Tabipler Birliği (TTB)
 • Türk Toraks Derneği (TTD)
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ( TÜSAD)
 • Uyku Derneği
 • European RespiratorY Society (ERS)
 • 14th National Junior Engineers, Technicians and Scientists (JETS) competition, ONDO STATE, NĠGERĠA
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2,3 ve 4.Tibbi Ġnsan Bilimleri Kongresi , poster sunumu, ANKARA
 • Halk sağlığı stajında “ evaluating the level of burn out and jobs satisfaction among resident doctors in hacettepe university hospitals”
 • 18. Yıllık Türk Toraks Derneği Kongresi, poster sunumu, ANTALYA
 • 28. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi,  poster sunumu, ANTALYA
 • (ŞUBAT) 16.Türk Toraks Derneği Kış Okulu, ANTALYA
 • 8. Uyku Bozuklukları Kursu, BODRUM
 • Sigara Bırakma Kursu,  ÇEŞME 
 • Tez "Biyolojik ajanlarin akciğer ve akciğer dışı enfeksiyonlar açısından kıyaslanması”
 • KOAH
 • Astım
 • Pnömoni
 • Plevral sıvı
 • Kronik öksürük
 • Hemoptizi (kan tükürme)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Akciğer kanseri
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Verem (tüberküloz)
 • Pulmoner emboli
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • Covid-19