Yrd. Doç. Dr. Ökkeş Baz

Göz Hastalıkları

 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2007
 • Prof.Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi / 2012

 

Yabancı Dil: İngilizce
 • 2018 - Halen Esenyurt Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi 
 • Amerıcan Academy Of Ophthalmology (AAO)
 • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

B5. Necip KARA, Hasan Altinkaynak, Ökkeş Baz, Hüseyin Dündar, Kemal Yüksel, Ahmet Demirok. Sağlıklı Olgularda Korneal Biyomekanik Özellikler ve Optik Sinir Başı Parametreleri Arasındaki İlişki. Glo-Kat 2011;6:215-218

B6. Engin Bilge ÖZGÜRHAN, Hasan ALTINKAYNAK Ercüment BOZKURT Aydın YILDIRIM, Ali DEMIRCAN, Necip KARA, Ökkeş BAZ, Ahmet DEMIROK. Konjonktival Otogreftli Nüks Pterjium Eksizyon Cerrahisinde Sütür ve Fibrin Yapıştırıcı Metodlarının Karşılaştırılması. MN Ophthalmology

B7. Banu Şatana, Can Kocasaraç, Çiğdem Altan, Ökkeş Baz, Berna Başarır, Yaşar Küçüksümer, Ahmet Demirok Trabekülektomi sonrası erken dönem yüksek göz içi basıncında lazer sütür lizisin etkinliği TJO. 2013; 43(2): 91-93

B8. Banu Şatana, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Berna Başarır, Işıl Paşaoğlu, Ercüment Bozkurt, Ahmet Demirok Filtran Cerrahi Sonrası Gelişen Enkapsüle Bleblere Yaklaşım TJO 43; 3: 2013

B9. Necip Kara, Kemal Yüksel, Hasan Altınkaynak, Hüseyin Dündar, Ökkeş Baz, Turgay Satıcı, Tuğba Kurt, Ahmet Demirok. Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optic Kohorens Tomografi Görüntü Kalitesinin ve Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi. Ret-Vit 2011:19(3): 185-189

B10. Ökkeş Baz, İhsan Yılmaz, Cengiz Alagöz, Ali Demircan, İrfan Perente, Abdullah Özkaya, Muhittin Taşkapılı. Proliferatif Tip 2 İdiyopatik Jukstafoveal Telenjiektazi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumabın Etkinliği. TJO. 2017; 47(3): 144-148

B11. Ökkeş BAZ, İhsan YILMAZ, Cengiz ALAGÖZ, Ahmet TaylanYAZICI, Abdullah ÖZKAYA, Muhittin TAŞKAPILI. Kronik Santral Seröz Koryoretinopati Tedavisinde Eşik Altı Micropulse Sarı Lazerin (577 nm) Kısa Dönem Etkinliği. Journal of Retina-Vitreous 2017 , Vol 26 , Num 2

B12. Zeynep Alkin, Abdullah Ozkaya, Sibel Ahmet, Okkes Baz, Mesut Togac, Irfan Perente, Muhittin Taskapili. Photodynamic Therapy and Bevacizumab Combination for Polypoidal Choroidal Vasculopathy Refractory to Intravitreal Ranibizumab. Beyoglu Eye J 2016; 1: 10–14

B13. Cengiz Alagöz, Yusuf Yıldırım, Murat Kocamaz, Ökkeş Baz, Uğur Çiçek, Burcu Çelik, Halil İbrahim Demirkale, Ahmet Taylan Yazıcı, and Muhittin Taşkapılı. The Efficacy of Intravitreal Bevacizumab in Vitreous Hemorrhage of Diabetic Subjects. Turk J Ophthalmol. 2016 Oct; 46(5): 221–225.
 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

C1. A. Ozkaya, Z. Alkin, I. Perente, K. Yuksel, O. Baz, C. Alagoz,A.yazıcı . Comparison Of İntravitreal Bevacizumab Treatment Between Phakic And Pseudophakic Neovascular Age-Related Macular Degeneration Patients . TURKEY 14TH EURORETİNACONGRESS LONDON 11-14 SEPTEMBER 2014

C2. Cengiz Alagöz, Hasan Güneş, Okkeş Baz, Kemal Yüksel, Ihsan Yılmaz, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok Intravitreal Dexamethasone ımplant For Persistent Diabetik Macular Edema . 14th ESASO Retina Academy 13-15 November İstanbul

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. Göker Yasin Sakir,Yüksel Kemal,Yazıcı Ahmet Taylan,Özkaya Abdullah,Yıldırım Yusuf, Baz Ökkes, Demircan Ali,Günes Hasan,Özpınar Yavuz (2014). Makular hole cerrahisinde perifoveal psodokistkerin anatomik basarı üzerine etkisi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SÖZEL SUNUM

D2.Alkın Zeynep,Özkaya Abdullah,Karaküçük Yalçın,Yılmaz Ihsan,Yüksel Kemal,Baz Ökkes,Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2014). Proliferatif makular telenjiektazi tip 2 olgularının anti-VEGF ajanlar ile tedavi ve takibi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.

D3. Baz Ökkes,Özveren Mehmet,Alagöz Cengiz,Yüksel Kemal,Yılmaz Ihsan,Kurt Tugba,Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2014). Retina ven dal tıkanıklıgına baglı persistan makula ödemi olan olgularda Ozurdex implantasyonu erken dönem sonuçları. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D4. Günes Hasan,Göker Yasin Sakir,Cosar Mediha Gülen,Yüksel Kemal,Yıldırım Yusuf,Baz Ökkes, Özpınar Yavuz,Demircan Ali,Turan Miray Faiz,Yazıcı Ahmet Taylan (2014). Eksudatif tip yasa baglı makula dejenerasyonunda intravitreal ranbizumab sonuçları.. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SÖZEL SUNUM

D5. Göker Yasin Sakir,Yüksel Kemal,Baz Ökkes,Özkaya Abdullah,Yıldırım Yusuf,Demir Gökhan, Özpınar Yavuz,Günes Hasan (2014). Optik piti olan bir hastada seröz makula dekolmanı ve cerrahi tedavisi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D6. Baz Ökkes,Alagöz Cengiz,Özkaya Abdullah,Yüksel Kemal,Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2014). Idiyopatik retinal vaskülit, anevrizma ve nöral retinit(IRVAN). TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D7. Yüksel Kemal, Göker Yasin Sakir, Özkaya Abdullah,Baz Ökkes, Yıldırım Yusuf, Demircan Ali, Cosar Mediha Gülen,Günes Hasan,Yazıcı Ahmet Taylan (2014). Makula deligi cerrahisinde iç limitan embran soyulması büyüklügünün anatomik basarı üzerine etkisi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SÖZEL SUNUM

D8. Şifa Özbengi, İhsan Yılmaz, Abdullah Özkaya, Cengiz Alagöz, Ökkeş Baz, Ahmet Demirok. Sağlıklı çocuklarda üç otomatik refraktometrenin karşılaştırılması: Plusoptix fotorefraktometre, Retinomax el otorefraktometresi ve Canon masaya bağlı otorefraktometre. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D9. Cengiz Alagöz, Murat Kocamaz, Yusuf Yıldırım, Uğur Çiçek, Ökkeş Baz, İhsan Yılmaz, Ahmet Taylan Yazıcı Proliferatif Diabetik Retinopatiye Bağlı Gelişen Vitre İçi Hemorajili Gözlerde Bevacizumab Uygulamasının Etkinliği. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D10. İhsan Yılmaz, Abdullah Özkaya, Ökkeş Baz, Cengiz Alagöz, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok Çocuklarda Spectralis OKT ile yapılan Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı Ölçümleri. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D11. Gökhan Demir, Cengiz Alagöz, Kemal Yüksel, Ökkeş Baz, Yusuf Yıldırım, Ahmet Taylan Yazıcı. Proliferatif diyabetik retinopatiye sekonder traksiyonel retina dekolmanı olgularının 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçları. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D12. Nimet Burcu Çelik, Uğur Çelik, Ökkeş Baz, Cengiz Alagöz, Neşe Alagöz, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok Kliniğimizde ERM Cerrahisi Yapılan Hastalarda Retina Sinir Lifi Kalınlığı Değerlendirmesi TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D13. Turan Miray, Alkın Zeynep, Yüksel Kemal Alagöz Cengiz, Karatas Gönül, Baz Ökkes, Yazıcı Ahmet Taylan, Demirok Ahmet (2013). Kronik seröz koryoretinopatide yarım fluens fotodinamik tedavi sonrası erken dönem görsel ve anatomik degisiklikler. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D14. Alagöz Cengiz, Özpınar Yavuz, Baz Ökkes, YÜKSEL KEMAL, Yıldırım Yusuf, Alagöz Nese, Yazıcı Ahmet Taylan, Demirok Ahmet (2013). Vitreomakular traksiyon nedeniyle opere edilen hastalardaki erken dönem sonuçlarımız. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.

D15. Göker Yasin Sakir, Özkaya Abdullah, YÜKSEL KEMAL, Cosar Mediha Gülen, Alagöz Cengiz, Baz Ökkes, Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2013). Makula deligi hastalarında cerrahi basarıyı etkileyen faktörler. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D16. Mediha Gülen Coşar, Yasin Şakir Göker, Cengiz Alagöz, Ökkeş Baz, Kemal Yüksel, Abdullah Özkaya, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok. Keratokonus Hastaları Ve Sağlıklı Kişilerdeki Korneal Biyomekanik Özellikler TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D17. Ökkeş Baz, Alper Ağca, Enğin Bilge Özgürhan, Hüseyin Dundar, Hasan Altınkaynak, Ahmet Demirok (2012).Anizometropik Ambliyopisi olan Erişkinlerde Lasik Cerrahisi Sonuçları TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D18. Engin Bilge Özgürhan, Alper Ağca, Ercüment Bozkurt, Ökkeş Baz, Özen A.Osmanbaşoğlu, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz (2012). Femtosaniye Lazerle Küçük Kesiden Lentikül Ekstraksiyonu (SMİLE) Yapılan Hastalarada Gözyaşı Filmi Osmolaritesi Ve Kornea Duyarlılıgının Femtolasikle Karşılaştırılması TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D19. Can Kocasaraç, Banu Şatana, Çiğdem Altan, Ökkeş Baz, Ercüment Bozkurt, Ömer Faruk Yılmaz (2011). Trabekülektomi Sonrası Lazer Sütür Lizis TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D20. Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Banu Şatana, Necip Kara, Adnan Çınal, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz (2011). Nanoftalmusta Kornea Biyomekaniği Ve Ön Segment Biyometrisi TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D21. Ökkeş Baz, Banu Şatana, Çiğdem Altan, Kemal Yüksel, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz (2011) Trabekülektomi Sonrası Gelişen Enkapsüle Bleblerde Tedavi . TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D22. Necip Kara, Hasan Altınkaynak, Ökkeş Baz, Yasin Bilen, Ercüment Bozkurt, Ahmet Demirok (2011). Kornea Topografisi Normal Olan Ve Keratokonuslu Akrabası Bulunan Olgularda Korneal Biyomekanik Özelliklerin Degerlendirilmesi. TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D23. Hüseyin Dundar, Leyla Hazar, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Vedat Kaya, Ahmet Demirok(2011). Primer Pterjiyumda Farklı Cerrahi Teknik Sonuçlarımız TOD45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D24. Çiğdem Altan, Banu Şatana, Ökkeş Baz, Serpil Akar, A.Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz(2011) Trabekülektomi Sonrası Enkapsüle Bleb Gelişimi Ile Ilişkilifaktörler TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D25. Ökkeş Baz, Hülya Güngel, Özen Osmanbaşoğlu, Ebru Demet Aygıt, Tuba Kurt (2010). Diabetik Vitre Içi Hemorajide Bevacizumab Ile Kombine 23 G Pars Plana Vitrektomi Sonuçları. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi SÖZEL SUNUM

D26. Özen Ayrancı, Hülya Güngel, Ebru Demet Aygıt, Tanıl Gürsel, Ökkeş Baz(2010). Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Olan 16 Hastanın Retrospektif Analizi TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D27. Ebru Demet Aygıt, Hakan Eren, Tanıl Gürsel, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Hülya Güngel Trabekülektomi Operasyonu Sonrası Bleb Yetersizliği Olan Olgularda 5-Fluorourasil Sonuçlarımız TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D28. Evre Pekel, Hülya Güngel, Çiğdem Altan, Hasan Altınkaynak, Gül Varan, Ökkeş Baz. Psödofakik Retina Dekolmanlarında Tedavi Sonuçlarımız TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D29. Umut Herdem, Kemal Yüksel, Ökkeş Baz, Halil Ibrahim Demirkale, Mehmet Çakır, Ömer Faruk Yılmaz Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömotik Retinopeksi Uygulaması TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D30. Evre Pekel, Hülya Güngel, Çiğdem Altan, Ökkeş Baz, Tanıl Gürsel Psödofakik Retina Dekolmanlı Olguların Ve Primer Yırtıklı Retina Dekolmanlı Olguların Vitreortinal Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi SÖZEL SUNUM

D31. Mümin Hakan Eren, Hülya Güngel, Tanıl Gürsel, Çiğdem Altan, Ebru Demet Aygıt, Ökkeş Baz Silikonu Alınmış Vitrektomize Gözlerde Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi SÖZEL SUNUM

 • Tıbbi Retina
 • Vitreoretinal Cerrahi
 • Katarakt cerrahisi
 • FFA (Göz anjiyosu)
 • Biyomikroskopi
 • Noncontact tonometre hava üflemeli göz tansiyonu ölçümü
 • Bilgisayarlı foropter (Bilgisayarlı gözlük muayenesi)
 • Aplanasyon tonometre (Göz tansiyon ölçümü)
 • Direk ve indirek oftalmoskopi (Göz dibi incelenmesi)
 • Keratometri (Kornea çapları ölçümü)
 • Pakimetri (Kornea kalınlık ölçümü)
 • Biyometri (Göz içi mercek ölçümü)
 • Argon Lazer
 • OCT (Optik kohorens tomografisi)
 • FAKO (Dikişsiz katarakt ameliyatı)
 • Şaşılık cerrahisi
 • Göz kapağı cerrahisi
 • Dakriosistorinerlami (gözyaşı kanalı tedavisi)
 • Akıllı mercek tedavisi
 • Excimer lazer
 • Göz tembelliği
 • Renk körlüğü
 • Gözün refraksiyon (kırılma) kusurları
 • Göz tansiyonu (Glokom)
 • Şaşılık
 • Gözyaşı kanalı hastalıkları
 • Diyabete bağlı göz hastalıkları
 • Retina hastalıkları
 • Hipertansiyona bağlı göz hastalıkları
 • Göz tembelliği
 • Yaşa bağlı maküla hastalıkları
 • Renk körlüğü
 • Keratokonus takip ve tedavisi
 • Göz altı torbası sarkması
 • Göz kapağı şekil bozuklukları
 • Kornea zedelenmesi
Ökkeş Baz
 • Eğitim
 • Deneyim
 • Mesleki Üyelikler
 • Seçilmiş Yayınlar
 • Yaptığı İşlemler
 • Tedavi Edilen Hastalıklar
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2007
 • Prof.Dr. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi / 2012

 

Yabancı Dil: İngilizce
 • 2018 - Halen Esenyurt Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi 
 • Amerıcan Academy Of Ophthalmology (AAO)
 • Türk Oftalmoloji Derneği (TOD)

B5. Necip KARA, Hasan Altinkaynak, Ökkeş Baz, Hüseyin Dündar, Kemal Yüksel, Ahmet Demirok. Sağlıklı Olgularda Korneal Biyomekanik Özellikler ve Optik Sinir Başı Parametreleri Arasındaki İlişki. Glo-Kat 2011;6:215-218

B6. Engin Bilge ÖZGÜRHAN, Hasan ALTINKAYNAK Ercüment BOZKURT Aydın YILDIRIM, Ali DEMIRCAN, Necip KARA, Ökkeş BAZ, Ahmet DEMIROK. Konjonktival Otogreftli Nüks Pterjium Eksizyon Cerrahisinde Sütür ve Fibrin Yapıştırıcı Metodlarının Karşılaştırılması. MN Ophthalmology

B7. Banu Şatana, Can Kocasaraç, Çiğdem Altan, Ökkeş Baz, Berna Başarır, Yaşar Küçüksümer, Ahmet Demirok Trabekülektomi sonrası erken dönem yüksek göz içi basıncında lazer sütür lizisin etkinliği TJO. 2013; 43(2): 91-93

B8. Banu Şatana, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Berna Başarır, Işıl Paşaoğlu, Ercüment Bozkurt, Ahmet Demirok Filtran Cerrahi Sonrası Gelişen Enkapsüle Bleblere Yaklaşım TJO 43; 3: 2013

B9. Necip Kara, Kemal Yüksel, Hasan Altınkaynak, Hüseyin Dündar, Ökkeş Baz, Turgay Satıcı, Tuğba Kurt, Ahmet Demirok. Arka Kapsül Kesafeti Bulunan Olgularda Stratus Optic Kohorens Tomografi Görüntü Kalitesinin ve Makula Kalınlığının Değerlendirilmesi. Ret-Vit 2011:19(3): 185-189

B10. Ökkeş Baz, İhsan Yılmaz, Cengiz Alagöz, Ali Demircan, İrfan Perente, Abdullah Özkaya, Muhittin Taşkapılı. Proliferatif Tip 2 İdiyopatik Jukstafoveal Telenjiektazi Tedavisinde İntravitreal Bevacizumabın Etkinliği. TJO. 2017; 47(3): 144-148

B11. Ökkeş BAZ, İhsan YILMAZ, Cengiz ALAGÖZ, Ahmet TaylanYAZICI, Abdullah ÖZKAYA, Muhittin TAŞKAPILI. Kronik Santral Seröz Koryoretinopati Tedavisinde Eşik Altı Micropulse Sarı Lazerin (577 nm) Kısa Dönem Etkinliği. Journal of Retina-Vitreous 2017 , Vol 26 , Num 2

B12. Zeynep Alkin, Abdullah Ozkaya, Sibel Ahmet, Okkes Baz, Mesut Togac, Irfan Perente, Muhittin Taskapili. Photodynamic Therapy and Bevacizumab Combination for Polypoidal Choroidal Vasculopathy Refractory to Intravitreal Ranibizumab. Beyoglu Eye J 2016; 1: 10–14

B13. Cengiz Alagöz, Yusuf Yıldırım, Murat Kocamaz, Ökkeş Baz, Uğur Çiçek, Burcu Çelik, Halil İbrahim Demirkale, Ahmet Taylan Yazıcı, and Muhittin Taşkapılı. The Efficacy of Intravitreal Bevacizumab in Vitreous Hemorrhage of Diabetic Subjects. Turk J Ophthalmol. 2016 Oct; 46(5): 221–225.
 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

C1. A. Ozkaya, Z. Alkin, I. Perente, K. Yuksel, O. Baz, C. Alagoz,A.yazıcı . Comparison Of İntravitreal Bevacizumab Treatment Between Phakic And Pseudophakic Neovascular Age-Related Macular Degeneration Patients . TURKEY 14TH EURORETİNACONGRESS LONDON 11-14 SEPTEMBER 2014

C2. Cengiz Alagöz, Hasan Güneş, Okkeş Baz, Kemal Yüksel, Ihsan Yılmaz, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok Intravitreal Dexamethasone ımplant For Persistent Diabetik Macular Edema . 14th ESASO Retina Academy 13-15 November İstanbul

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

D1. Göker Yasin Sakir,Yüksel Kemal,Yazıcı Ahmet Taylan,Özkaya Abdullah,Yıldırım Yusuf, Baz Ökkes, Demircan Ali,Günes Hasan,Özpınar Yavuz (2014). Makular hole cerrahisinde perifoveal psodokistkerin anatomik basarı üzerine etkisi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SÖZEL SUNUM

D2.Alkın Zeynep,Özkaya Abdullah,Karaküçük Yalçın,Yılmaz Ihsan,Yüksel Kemal,Baz Ökkes,Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2014). Proliferatif makular telenjiektazi tip 2 olgularının anti-VEGF ajanlar ile tedavi ve takibi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.

D3. Baz Ökkes,Özveren Mehmet,Alagöz Cengiz,Yüksel Kemal,Yılmaz Ihsan,Kurt Tugba,Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2014). Retina ven dal tıkanıklıgına baglı persistan makula ödemi olan olgularda Ozurdex implantasyonu erken dönem sonuçları. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D4. Günes Hasan,Göker Yasin Sakir,Cosar Mediha Gülen,Yüksel Kemal,Yıldırım Yusuf,Baz Ökkes, Özpınar Yavuz,Demircan Ali,Turan Miray Faiz,Yazıcı Ahmet Taylan (2014). Eksudatif tip yasa baglı makula dejenerasyonunda intravitreal ranbizumab sonuçları.. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SÖZEL SUNUM

D5. Göker Yasin Sakir,Yüksel Kemal,Baz Ökkes,Özkaya Abdullah,Yıldırım Yusuf,Demir Gökhan, Özpınar Yavuz,Günes Hasan (2014). Optik piti olan bir hastada seröz makula dekolmanı ve cerrahi tedavisi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D6. Baz Ökkes,Alagöz Cengiz,Özkaya Abdullah,Yüksel Kemal,Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2014). Idiyopatik retinal vaskülit, anevrizma ve nöral retinit(IRVAN). TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D7. Yüksel Kemal, Göker Yasin Sakir, Özkaya Abdullah,Baz Ökkes, Yıldırım Yusuf, Demircan Ali, Cosar Mediha Gülen,Günes Hasan,Yazıcı Ahmet Taylan (2014). Makula deligi cerrahisinde iç limitan embran soyulması büyüklügünün anatomik basarı üzerine etkisi. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, SÖZEL SUNUM

D8. Şifa Özbengi, İhsan Yılmaz, Abdullah Özkaya, Cengiz Alagöz, Ökkeş Baz, Ahmet Demirok. Sağlıklı çocuklarda üç otomatik refraktometrenin karşılaştırılması: Plusoptix fotorefraktometre, Retinomax el otorefraktometresi ve Canon masaya bağlı otorefraktometre. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D9. Cengiz Alagöz, Murat Kocamaz, Yusuf Yıldırım, Uğur Çiçek, Ökkeş Baz, İhsan Yılmaz, Ahmet Taylan Yazıcı Proliferatif Diabetik Retinopatiye Bağlı Gelişen Vitre İçi Hemorajili Gözlerde Bevacizumab Uygulamasının Etkinliği. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D10. İhsan Yılmaz, Abdullah Özkaya, Ökkeş Baz, Cengiz Alagöz, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok Çocuklarda Spectralis OKT ile yapılan Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı Ölçümleri. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D11. Gökhan Demir, Cengiz Alagöz, Kemal Yüksel, Ökkeş Baz, Yusuf Yıldırım, Ahmet Taylan Yazıcı. Proliferatif diyabetik retinopatiye sekonder traksiyonel retina dekolmanı olgularının 23 gauge pars plana vitrektomi sonuçları. TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D12. Nimet Burcu Çelik, Uğur Çelik, Ökkeş Baz, Cengiz Alagöz, Neşe Alagöz, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok Kliniğimizde ERM Cerrahisi Yapılan Hastalarda Retina Sinir Lifi Kalınlığı Değerlendirmesi TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D13. Turan Miray, Alkın Zeynep, Yüksel Kemal Alagöz Cengiz, Karatas Gönül, Baz Ökkes, Yazıcı Ahmet Taylan, Demirok Ahmet (2013). Kronik seröz koryoretinopatide yarım fluens fotodinamik tedavi sonrası erken dönem görsel ve anatomik degisiklikler. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,

D14. Alagöz Cengiz, Özpınar Yavuz, Baz Ökkes, YÜKSEL KEMAL, Yıldırım Yusuf, Alagöz Nese, Yazıcı Ahmet Taylan, Demirok Ahmet (2013). Vitreomakular traksiyon nedeniyle opere edilen hastalardaki erken dönem sonuçlarımız. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.

D15. Göker Yasin Sakir, Özkaya Abdullah, YÜKSEL KEMAL, Cosar Mediha Gülen, Alagöz Cengiz, Baz Ökkes, Yazıcı Ahmet Taylan,Demirok Ahmet (2013). Makula deligi hastalarında cerrahi basarıyı etkileyen faktörler. TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D16. Mediha Gülen Coşar, Yasin Şakir Göker, Cengiz Alagöz, Ökkeş Baz, Kemal Yüksel, Abdullah Özkaya, Ahmet Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok. Keratokonus Hastaları Ve Sağlıklı Kişilerdeki Korneal Biyomekanik Özellikler TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D17. Ökkeş Baz, Alper Ağca, Enğin Bilge Özgürhan, Hüseyin Dundar, Hasan Altınkaynak, Ahmet Demirok (2012).Anizometropik Ambliyopisi olan Erişkinlerde Lasik Cerrahisi Sonuçları TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D18. Engin Bilge Özgürhan, Alper Ağca, Ercüment Bozkurt, Ökkeş Baz, Özen A.Osmanbaşoğlu, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz (2012). Femtosaniye Lazerle Küçük Kesiden Lentikül Ekstraksiyonu (SMİLE) Yapılan Hastalarada Gözyaşı Filmi Osmolaritesi Ve Kornea Duyarlılıgının Femtolasikle Karşılaştırılması TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D19. Can Kocasaraç, Banu Şatana, Çiğdem Altan, Ökkeş Baz, Ercüment Bozkurt, Ömer Faruk Yılmaz (2011). Trabekülektomi Sonrası Lazer Sütür Lizis TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D20. Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Banu Şatana, Necip Kara, Adnan Çınal, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz (2011). Nanoftalmusta Kornea Biyomekaniği Ve Ön Segment Biyometrisi TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D21. Ökkeş Baz, Banu Şatana, Çiğdem Altan, Kemal Yüksel, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz (2011) Trabekülektomi Sonrası Gelişen Enkapsüle Bleblerde Tedavi . TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D22. Necip Kara, Hasan Altınkaynak, Ökkeş Baz, Yasin Bilen, Ercüment Bozkurt, Ahmet Demirok (2011). Kornea Topografisi Normal Olan Ve Keratokonuslu Akrabası Bulunan Olgularda Korneal Biyomekanik Özelliklerin Degerlendirilmesi. TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D23. Hüseyin Dundar, Leyla Hazar, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Vedat Kaya, Ahmet Demirok(2011). Primer Pterjiyumda Farklı Cerrahi Teknik Sonuçlarımız TOD45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D24. Çiğdem Altan, Banu Şatana, Ökkeş Baz, Serpil Akar, A.Taylan Yazıcı, Ahmet Demirok, Ömer Faruk Yılmaz(2011) Trabekülektomi Sonrası Enkapsüle Bleb Gelişimi Ile Ilişkilifaktörler TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D25. Ökkeş Baz, Hülya Güngel, Özen Osmanbaşoğlu, Ebru Demet Aygıt, Tuba Kurt (2010). Diabetik Vitre Içi Hemorajide Bevacizumab Ile Kombine 23 G Pars Plana Vitrektomi Sonuçları. TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi SÖZEL SUNUM

D26. Özen Ayrancı, Hülya Güngel, Ebru Demet Aygıt, Tanıl Gürsel, Ökkeş Baz(2010). Santral Retinal Ven Tıkanıklığı Olan 16 Hastanın Retrospektif Analizi TOD 44.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D27. Ebru Demet Aygıt, Hakan Eren, Tanıl Gürsel, Ökkeş Baz, Çiğdem Altan, Hülya Güngel Trabekülektomi Operasyonu Sonrası Bleb Yetersizliği Olan Olgularda 5-Fluorourasil Sonuçlarımız TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D28. Evre Pekel, Hülya Güngel, Çiğdem Altan, Hasan Altınkaynak, Gül Varan, Ökkeş Baz. Psödofakik Retina Dekolmanlarında Tedavi Sonuçlarımız TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D29. Umut Herdem, Kemal Yüksel, Ökkeş Baz, Halil Ibrahim Demirkale, Mehmet Çakır, Ömer Faruk Yılmaz Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Pnömotik Retinopeksi Uygulaması TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi

D30. Evre Pekel, Hülya Güngel, Çiğdem Altan, Ökkeş Baz, Tanıl Gürsel Psödofakik Retina Dekolmanlı Olguların Ve Primer Yırtıklı Retina Dekolmanlı Olguların Vitreortinal Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi SÖZEL SUNUM

D31. Mümin Hakan Eren, Hülya Güngel, Tanıl Gürsel, Çiğdem Altan, Ebru Demet Aygıt, Ökkeş Baz Silikonu Alınmış Vitrektomize Gözlerde Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonuçlarımız TOD 43.Ulusal Oftalmoloji Kongresi SÖZEL SUNUM

 • Tıbbi Retina
 • Vitreoretinal Cerrahi
 • Katarakt cerrahisi
 • FFA (Göz anjiyosu)
 • Biyomikroskopi
 • Noncontact tonometre hava üflemeli göz tansiyonu ölçümü
 • Bilgisayarlı foropter (Bilgisayarlı gözlük muayenesi)
 • Aplanasyon tonometre (Göz tansiyon ölçümü)
 • Direk ve indirek oftalmoskopi (Göz dibi incelenmesi)
 • Keratometri (Kornea çapları ölçümü)
 • Pakimetri (Kornea kalınlık ölçümü)
 • Biyometri (Göz içi mercek ölçümü)
 • Argon Lazer
 • OCT (Optik kohorens tomografisi)
 • FAKO (Dikişsiz katarakt ameliyatı)
 • Şaşılık cerrahisi
 • Göz kapağı cerrahisi
 • Dakriosistorinerlami (gözyaşı kanalı tedavisi)
 • Akıllı mercek tedavisi
 • Excimer lazer
 • Göz tembelliği
 • Renk körlüğü
 • Gözün refraksiyon (kırılma) kusurları
 • Göz tansiyonu (Glokom)
 • Şaşılık
 • Gözyaşı kanalı hastalıkları
 • Diyabete bağlı göz hastalıkları
 • Retina hastalıkları
 • Hipertansiyona bağlı göz hastalıkları
 • Göz tembelliği
 • Yaşa bağlı maküla hastalıkları
 • Renk körlüğü
 • Keratokonus takip ve tedavisi
 • Göz altı torbası sarkması
 • Göz kapağı şekil bozuklukları
 • Kornea zedelenmesi