Evlilik ve Çift Terapisi

Evlilik ve Çift Terapisi25.06.2019

Evlilik ve Çift Terapisi Nedir?

Birbiri ile çatışmada olan iki insanın, etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir psikoterapi biçimidir.

Evlilik ve çift terapisi, ilişkilerde neyin iyi gitmediğinin anlaşıldığı, ne yapılırsa iyi gidebileceğinin ortak çabasının gösterildiği, bundan sonra da yolun birlikte mi ayrı mı gidileceği konusunda alınacak olan kararların netleştiği bir süreçtir.

Evlilik ve çift terapistleri, çeşitli taktikler kullanarak eşlerin sağlıklı iletişim kurabilmelerini ve duyarlı oldukları konuları tartışabilmelerini sağlar. Kendilerini anlamalarına, yeni ilişki ve etkileşim biçimleri kazanmalarına ve sorunları konusunda bir içgörü sahibi olma yönünde onlara yardım ederler.


Evlilik ve Çift Terapisinin Temel Amacı Nedir?

 • Eşler arasındaki çatışmaları azaltmak ve çözmek.
 • Eşler arasında var olan ve sorun yaratan etkileşim sisteminin dengesini değiştirmeye çalışmak.
 • Etkili iletişimin kurulmasını ve kullanılmasını sağlamak
 • Problem çözebilme  yolları göstermek.
 • Nesiller arası ve geçmişte yaşanılan sorunların etkileşimini ortaya çıkarmak
 • En önemlisi, çiftlerin keşkesi en az olan en doğru kararı verebilmelerini sağlamak.


İlişkilerde Evlilik ve Çift Terapisi Gerektiren Ne Tür Problemler Yaşanır?

 • İletişim eksikliği ve Öfke kontrol sorunları
 • Güç ve İktidar savaşları
 • Problem çözmede kullanılan hatalı yollar
 • Mesleki durumlar ve ekonomik sorunlar
 • Akrabalık ilişkileri
 • Aldatma ve sadakatsizlik
 • Boşanma
 • Çocukların bakımı ve yetiştirilmesindeki farklı bakış açıları.
 • Cinsel hayattaki yetersizlikler ve uygunsuzluklar sayılabilir.
   

Evlilik ve Çift Terapisinden Kimler Faydalanabilir?

Evlilik ve Çift Terapisinden, ikili ilişkilerinde problemler yaşayan herkes faydalanabilir. Evlilik Çift Terapisine yalnızca evli çiftler değil, flört aşamasında olan çiftler de başvurabilirler. Bununla birlikte bireysel olarak da terapiye katılım sağlanabilmektedir.


Evlilik ve Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Evlilik ve çift terapisi, pratikliği ve beceriyi arttırmakla birlikte geçmişe yönelerek, yaşanılan problemlerin günümüzü nasıl etkilediğini inceler. Aynı zamanda duygu, düşünce ve davranışlarda farkındalık yaratarak değişime odaklanır.

Çiftlerin terapiye başvurma nedeni ne olursa olsun, ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde, birlikte ve ayrı görüşmeler yapılarak her iki taraftan da sorunu ve sorunun kaynağını kendi gördüğü açıdan tanımlaması istenir. Çiftlerin terapiden ne bekledikleri belirlenir. Çiftlerin birlikte katılım sağladığı seanslarda, birbirlerine yaklaşımları, iletişimleri ve yakınlıkları incelenir.

Terapilerde kişileri tanımak ve değerlendirmek için birtakım ölçekler kullanılmakla birlikte farkındalık ve değişimi sağlamak için seans sonlarında ev ödevleri kullanılır. Bu ödevler, beceri ve pratikliği arttırmakla birlikte, ilişkilerde farkındalık yaratır. Çiftlerin birbirlerini tanımalarına ve ilişkilerinin daha keyifli hale gelmesine fırsat tanır.

Evlilik ve çift terapisinde yapılan görüşmelerin süresi, problemin türü, yoğunluğu, şiddeti, gösterilen değişim ve gelişim hızına göre belirlenir.
 

Çiftlerden Biri Terapiye Gelmek İstemezse Ne Yapılabilir?

Evlilik ve çift terapilerinde, kadın ve erkeğin birlikte katıldıkları görüşmelerde alınan verim daha yüksektir. Çünkü çiftler sorunların yükünü birlikte taşır ve bu sorunları çözmek için birbirlerine destek olurlar. Bazen çiftlerden biri terapiye katılmama konusunda ısrarcı olabilir. Bu durumda yapılması gereken bunun nedenini anlamaya çalışmak ve doğru bir zamanda bu konuyu tekrar gündeme getirmektir. Buna rağmen kişi terapiye gelmeyi reddediyorsa bireysel terapi yoluna başvurulabilir.

Bireysel evlilik terapilerinde, kişinin tek başına ilişkisindeki problemleri düzeltmesi kolay değildir. Fakat en azından ilişkisindeki sorunları değerlendirerek bu sorunlardaki kendi payını görebilir. Aynı zamanda çatışma ve problem çözme konusunda kendisini geliştirebilir ve bu durum evliliğindeki sistemin düzelmesine katkı sağlayabilir.

Uzm. Psikolog Yağmur Taş Gül
Güneşli Erdem Hastahanesi