Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Miyokard perfüzyon sintigrafisi, 30 yılı aşkın süredir uygulanmakta olan, hasta için ciddi bir risk içermeyen, sonuçlarının güvenilirliği defalarca kanıtlanmış bir sintigrafi yöntemidir.
Basitçe, kalp kasına giden kan miktarı değerlendirilerek kişide koroner arter hastalığı bulunup bulunmadığının veya bilinen koroner arter hastalığının şiddetinin belirlenmesine yarayan bir nükleer tıp ve görüntüleme yöntemidir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi'nin Uygulama Şekli:

Bu tetkik için düşük miktarda radyasyon içeren bir radyoaktif madde efor – egzersiz testinin sonunda, efor yapamayan hastalarda ise stres testi sonunda damar yoluyla verilir. Radyoaktif madde kalp kasına ulaşır. Ardından Gama Kamera denilen özel bir görüntüleme cihazında görüntüler alınır. Koroner arterlerin beslediği kalp kası görüntülenerek koroner arterlerdeki darlık ya da tıkanıklıklar hakkında bilgi edinilir.

Egzersiz Stres Testi

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi çalışması genellikle istirahat ve stres sonrası olmak üzere iki çalışma şeklinde gerçekleştirilir. Stres testi Egzersiz Stres Testi veya Farmakolojik Stres Testi olarak uygulanır. Ortopedik problemler nedeniyle veya efor kapasitesi düşük olup egzersiz yapamayan hastalarda Farmakolojik Stres Testi uygulanır. Stres testi ile kalp kasının kanlanma ihtiyacı artar. Kalp damarlarında önemli tıkanıklık varsa bu damarların beslediği kalp kasına daha az kan gitmiş olur. Bu esnada verilen radyoaktif madde o bölgelere daha az gider ve sonrasında yapılan MPS ile bu bölgeler görüntülenir.

Stres testinden 1-2 saat sonra dinlenmiş durumda radyoaktif madde verilerek test tekrarlanır (Rest görüntüleme). Stres ve Rest görüntüleri karşılaştırılır. Stres görüntülerinin şüphesiz normal olması durumda dinlenme fazı (Rest) görüntüsü alınmayabilir.


Miyokard perfüzyon sintigrafisi doktorunuza sizin durumunuz hakkında şu bilgileri sağlayabilir:

  1. Koroner Arter Hastalığı olup olmadığını, varsa şiddetini.
  2.  Bilinen Koroner Arter Hastalığının şiddetinin belirlenmesi.
  3. Stent olan, balon yapılmış olan hastaların takibi
  4. Kalp damar ameliyatı geçirmiş (Bypass yapılmış) hastaların takibi
  5. Kalp krizi (enfarktüs) geçirmiş hastalarda canlılık tespiti.


En çok tercih edilen nükleer tıp teknikleri ve yöntemleri ile tanı ve tedavileri hakkında detaylı bilgi almak için 0850 222 04 94 numaralı telefonlardan bizimle iletişime geçebilirsiniz.