Dil ve Konuşma Bozuklukları Çocukların Okul Başarısını Nasıl Etkiler?

Dil ve Konuşma Bozuklukları Çocukların Okul Başarısını Nasıl Etkiler?17.09.2016

Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar genellikle ifade etmede ve anlamada güçlük çekerler, okumayı ve yazmayı zor öğrenirler, arkadaşlarıyla iletişim kurmaktan ve okula gitmekten kaçınırlar.

Çocukların Okul Başarasını Etkileyen Konuşma Problemleri Nelerdir?

1. Artikülasyon Bozukluğu

Çocuğunuz kelimeleri yanlış telaffuz ederek konuşuyorsa telaffuz ettiği gibi yanlış yazar. Örneğin bir kelimeyi “r” sesini deforme ederek söylüyorsa o kelimeyi söylediği gibi de yazar. Robot yerine lobot diyorsa, lobot yazar ve sonra tekrar lobot okur. Artikülasyon sorunu ne kadar erken tespit edilirse o kadar hızlı ve kolay aşılabilir.

Artikülasyon Değerlendirme Testi Nedir?

Artikülasyon değerlendirme testi 2 - 12 yaş grubu çocukların Türkçe'deki sesleri kazanımlarını ve kullanımlarını sistemli olarak değerlendirmek için hazırlanmış ve standardize edilmiştir. ADT bir resim isimlendirme testidir. Resimler özellikle küçük çocukların kolaylıkla algılayabilecekleri ve isimlendirebilecekleri biçimde seçilmiş ve renkli olarak resimlendirilmiştir. 47 resimde isimlendirilen 47 sözcük Türkçe'deki tüm ünsüz sesleri (fonemleri) 3 ayrı pozisyonda (sözcük başı, sözcük sonu ve 3 fonem içi pozisyon) test etmektedir.

2. Gecikmiş Dil ve Konuşma

Çocuğun konuşması beklenenden çok geri ya da konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. Konuşma gecikmesi olan çocuklar öğretmenlerinin verdiği komutları anlayamaz, sorulara cevap veremez, okuduğunu tam olarak anlayamaz, arkadaşlarıyla iletişim kuramaz. Gecikmiş konuşma çocuğun akademik başarısını olumsuz etkiler ve içe kapanmasına neden olabilir.

3. Kekemelik

Kekemelik konuşma akıcılığını etkileyen bir bozukluktur, sözcüğün başında bir takılma, patlama veya ünlü seslerin uzatılmasıdır. Kekemelik çocuğun okul başarısında, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde oldukça olumsuz etkiler bırakabilir. Çocuk yıllar içerisinde içe dönük, kendini yetersis hisseden bir birey haline gelebilir. Kekemelik sadece okul başarısını değil, mesleki başarı ve yaşam kalitesini de olumsuz etkiler.

Eğitmenler Nasıl Destek Sağlayabilir?

Dil ve konuşma uzmanlarımızın ve eğitmenlerimizin amacı erken tanı ve gelişim izleme yöntemlerinin önemini vurgulamak ve kişileri bu konuda eğitebilmek. Çocuğun gelişimini destekleyerek en yüksek kapasiteye ulaşmasına yol açmak ve böylece çocuk ve ailenin yaşam kalitesini arttırmak. Amacımız gülümsemeyi bilen, öğrenmeyi seven, rakibinin sadece kendisi olduğunu bilen, karşısındakinin anlattığını anlamaya çalışan ve kendisini ifade edebilen bireyler hazırlamaktır.

Dessie Tanman / Dil ve Konuşma Terapisi

Erdem Tıp Merkezi