Her Üç Kadından Biri Maalesef Bu Sorunu Yaşıyor!

Her Üç Kadından Biri Maalesef Bu Sorunu Yaşıyor!02.12.2016

Günümüzde birçok insanın, özellikle de belli bir yaşa gelmiş kadınların en büyük problemlerinden biri idrar kaçırmadır.

Her üç kadından biri bu sıkıntıyı yaşamakadır. Özellikle 40 yaş üzerinde olan kadınlarda rastlanılan bu durumun yarattığı utanç duygusu, problemin saklanılmasına sebep olmaktadır. İleri boyutlarda idrar kaçırma evrelerine gelen hastalar, toplumdan kendilerini soyutlamakta ve evden çıkamaz duruma gelmektedir.

İdrar kaçırma, vücuttaki idrar tutma mekanizmalarının işlevinin bozulması ya da kaybolması sonucunda idrarın istemsiz olarak kaçırılmasıdır. Çoğunlukla kadınlarda olmasına karşın her iki cinste de farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Özellikle kadınlarda sanıldığından çok daha sık görüldüğü bilinmektedir. Fakat günümüzde kadınların büyük çoğunluğu bu sorunu dile getirememektedirler. Ortalama her üç kadından birinde meydana gelen bu rahatsızlık, çağımızın en sık görülen sağlık sorunlarından biridir.

İdrar kaçırma ile ilgili tabuların yıkılmaya başlamasıyla birlikte çözüm bulma arayışları hızlanmış, son 10 yılda gerek tıbbi, gerek cerrahi, etkili ve basit yöntemlerle hastalık tedavi edilebilir hale gelmiştir.

İlaç Tedavisi ve Basit Egzersizlerle Düzeltilebiliyor

Etkin tedavinin varlığının öğrenilmesiyle halkın da tedavi olunabilirliğe olan inancı artmıştır. Bugün idrar kaçırmanın tipleri ve oluş sebepleri net olarak belirlenmiştir. Aşırı aktif mesane ve stres tipi idrar kaçırma en sık izlenen kaçırma şekilleridir. Hastalık ilaç tedavisi ve basit egzersizlerle düzeltilebilmektedir. Bu tedaviyle düzelmeyen bir grup hastada ise çok başarılı, kalıcı ve basit cerrahi girişimlerle iyileşme sağlanabilmektedir.
 
SLING (askı) ameliyatları denilen bu yöntemle hasta en fazla bir gün hastanede yatırılarak bu sıkıntıdan kurtulabilmektedir. Başarı şansı % 95 'lerin üzerindedir. Ayrıca bu cerrahiler sırasında idrar kaçırmaya sıklıkla eşlik eden idrar torbası (mesane), rahim sarkması gibi sorunlar da çözümlenebilmektedirler.

Prof. Dr. Necmettin Atsü / Üroloji

Çakmak Erdem Hastahanesi