Ketojenik Diyetle Epilepsiyi Tedavi Edin

Ketojenik Diyetle Epilepsiyi Tedavi Edin06.06.2017

Epilepsinin tedavi yollarından bir tanesi de Ketojenik Diyet.

Son günlerde önemi iyice artan bu yöntemle Epilepsi hastalarının ataklarının durdurulması veya bir kısmının ataklarının azaltılması sağlanıyor.

Epilepsi; beyinde anormal elektiriksel aktiviteden kaynaklanan, tekrarlayan nöbetlerin görülmesi olarak tanımlanır. Toplumda 100 kişiden birinde görülen, sık rastlanan bir durumdur. En az iki yıl süre ile antiepileptik ilaç tedavisi gerekmektedir. Çocukluk çağında görülen epilepsilerin yaklaşık %30’u ilaç tedavisine dirençli seyir göstermektedir. Bu hastalarda çeşitli ilaç kombinasyonları denenmesine rağmen tedaviye cevap alınamamaktadır.  Bu hastalara uygulanabilen diğer tedavi seçenekleri arasında cerrahi tedavi, vagal sinir stimülasyonu (halk arasında beyin pili) ve ketojenik diyet yer almaktadır.

Ketojenik diyet; beyinde kullanılan glukozun yerini ketonlerın alması esasına dayanır. İnsan beyni normalde enerji kaynağı olarak glukozu kullanır. Ancak 24 - 36 saat açlık sonunda vücuttaki glukoz depoları boşalır ve vücut protein yıkımının önüne geçmek için yağları kullanmaya başlar. Bunun sonunda keton oluşur.

Ketojenik diyet yüksek oranda yağ, vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar protein ve az miktarda karbonhidrat içerir. Normalde beynimiz çok az oranda ketonu enerji için kullanır. Ancak ketojenik diyet ile beyin bir adaptasyon yaşar ve glukoz yerine keton kullanmaya başlar. Keton kullanımı ile beraber  nöronlarda oluşan anormal ve aşırı deşarjları azalır veya yok olur yani büyük bir ölçüde nöbetler kontrol altına alınır.

Bu diyet tedavisinin işe yarayıp yaramadığını öğrenmek için en az 3 ay bu diyet uygulanmalıdır. Nöbetler kontrol altına alınıyorsa tedavi süreci 2- 3 yıl sürdürülmelidir. Kullanılan anti epileptik ilaçların yan etkileri ve dirençli epileptik nöbetlerin çocuğun gelişimindeki olumsuz etkileri nedeniyle ketojenik diyet daha çok tercih edilir hale gelmiştir.

Dyt. Göksu Kepçeli Bolel / Beslenme ve Diyet Uzmanı

Çakmak Erdem Hastahanesi