Sağlıklı Dişlerin Psikoloji ve Özgüvene Etkisi

Sağlıklı Dişlerin Psikoloji ve Özgüvene Etkisi25.07.2018

İnsanlar arasındaki en kısa ve etkili iletişim biçimi gülümsemektir. Karşılıklı kurduğumuz ilişkilerde, sosyal ortamlarda, yaşam biçimimizde küçük bir gülümse bütün bir günümüzün olumlu ve güzel geçmesine neden olmaktadır. Gülümsemek bulaşıcıdır. Önce karşılıklı iletişim kurduğunuz kişilere, daha sonra tüm çevreye pozitif enerji yayar. Samimiyeti ve güven duygusunu pekiştirir. Kişiye fiziksel olarak güzel bir görünüm ve çekicilik sağlar. Gülümsemek endorfin salgılatarak stres düzeyini ve kaygıyı azaltır. Aynı zamanda gülümseme birçok psikolojik rahatsızlığın en etkili ilacı olarak da bilinmektedir.

Peki gülümseme bu kadar önemliyken ağız ve diş sağlığının psikoloji ve özgüven üzerinde ne tür etkileri vardır?

Dış görünüş, başkaları tarafından beğenilmek, çekici olmak, ayna karşısında güzel görünmek kişilerin psikolojisini ve özgüvenini etkilemektedir. Karşılıklı kurduğumuz ilişkilerde, iletişimde ve gülümsemede oldukça önemli bir yeri olan dişlerimizin sağlıksız olması kişinin kendine olan özgüvenini düşürmektedir. Ağız ve diş sağlığından kaynaklanan problemler yalnızca sağlığımızı tehtit etmekle kalmaz aynı zamanda insanların kendilerini huzursuz ve mutsuz hissetmelerine de sebep olur. Sosyal yaşamda yaşadıkları problemler yüzünden kendilerini rahat hissedemeyen bireyler gülümsemekten kaçınıp, sürekli ağızlarını kapatma ihtiyacı duyarlar. Gülerken ağzını kapatan, konuşurken rahat olamayan, utanan ve sıkılan  kişiler kendilerini de iyi ifade edemezler.

Gençlikten yaşlılığa herkes için en başta gelen ağız ve diş sağlığı özellikle dış görünüşün en çok dikkate alındığı ergenlik döneminde daha büyük bir sorun haline gelir. Sosyal ortamda kendini rahatsız ve güvensiz hisseden gençler zamanla kendilerini dış çevreden soyutlar.Ortaya çıkan  bu durum oluşabilecek bir takım psikolojik problemlere de zemin hazırlar. Bunların başında özgüven eksikliği, sosyal fobi, depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar gelmektedir.

Dış görünüş, özgüven ve psikoloji arasında çok güçlü bir bağlantı vardır. Sağlıklı dişler güzel bir görüntü oluştururken aynı zamanda toplum içinde rahat bir şekilde konuşabilmeyi, gülümsemeyi ve kendini iyi ifade edebilmeyi sağlar. Sosyal ortamlarda kendisiyle barışık olan, rahatça ve çekinmeden gülümseyebilen ve kendini iyi ifade eden bireylerin özgüvenleri daha yüksektir.

Kendimizi ne kadar seviyorsak, ne kadar güzel görüp iyi hissediyorsak kendimize olan güvenimizde o kadar artar. Dış görünüşünün kötü olduğunu düşünen kişi kendine olan güvenini kaybedebilir ve kendini dış dünyadan soyutlayabilir. Özgüven kazanmanın bir yolu da dış görünüşümüze ve öz bakımımıza dikkat etmekten geçer. Eğer hayata kocaman bir gülümseme bırakmak istiyorsak, ağız ve diş sağlığımızı önemsemeliyiz.

Unutulmamalıdır ki, güzel bir gülümseme sağlıklı dişlerle olur. Nasıl ki kurduğumuz cümleleri vücut dilimizle tamamlayarak iletişimimizi daha olumlu hale getiriyorsak, güzel ve sağlıklı dişlerin verdiği özgüven sayesinde sosyal ortamlara güzel bir gülümsemeyle imza atarak hayatımızı daha keyifli kılabiliriz.

Klinik Psk. Yağmur Taş / Psikoloji

Güneşli Erdem Hastahanesi