Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Arasındaki Fark Nedir?

Tip 1 ve Tip 2 Diyabet Arasındaki Fark Nedir?14.11.2020

Şeker hastalığı, ya da diyabet (Diabetes Mellitus), pankreasın vücut için yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin vücut tarafından etkili bir şekilde kullanılamaması sonucunda ortaya çıkan yüksek kan şekeri nedeniyle gelişen hastalık tür ve gruplarına genel olarak verilen isimdir. Diyabetin 2 çeşidi vardır. Bunlar: Tip 1 ve Tip 2 diyabet. Teknik olarak her ikisi de diyabet, yani şeker hastalığı çatısı altında toplansa da, Tip 1 ve Tip 2 diyabet aslında çok farklı hastalıklardır ve farklı tedavilere ihtiyaç duyarlar. Tip 1 diyabet, genelde 30 yaş altı ve tamamen insülin eksikliği ile karakterizedir. Tip 1 diyabet, diğerine göre daha nadir olarak görülür. Tip 2 diyabet ise toplumun çoğunda daha sık görülmekte olup, genellikle 30 yaşından sonra ve genetik temelli olarak ortaya çıkar.

Tip 1 diyabetin yaşam tarzıyla hiçbir ilgisi yoktur. Otoimmun, yani bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasıyla ilgili bir hastalıktır. Tip 1 diyabetin de kalıtımsal olma eğilimi vardır. Genellikle viral enfeksiyon gibi bir neden, vücudun pankreasın beta hücrelerini düşman olarak tanımasını başlatır ve bu saldırı nedeniyle pankreas bir süre sonra insülin üretemez hale gelir. Öte yandan Tip 2 diyabet ise büyük ölçüde yaşam tarzı ile alakalıdır ancak ailede Tip 2 diyabeti olan biri varsa sizin de yakalanma olasılığınız normalden yüksektir. Özellikle de fazla kilolularda ve elma tipi obeziteye sahip kişilerde bu oran daha da yükselir.

Şeker Hastası Olduğumuzu Nasıl Anlarız?

Tip 1 diyabetin belirtileri sıklıkla çok hızla ilerlektedir. Belirtilerin hızlı ilerlemesine rağmen tanı konmadan önce farkında olmayan hastalar da olabilir. Bununla birlikte, Tip 2 diyabetin belirtileri genelde çok hafiftir ve yanlış anlaşılması çok kolaydır. Bunların sadece stresten ve hayatın doğal sıkıntılarından kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Belirtiler aynı olmasına ve kan şekerinin yükselmesine bağlı olmasına karşın, Tip 1 diyabette çok daha dramatiktir. Çok su içme, sık idrara çıkma, kilo kaybı, halsizlik, ağız kuruluğu, bulanık görme ve inatçı enfeksiyonlar gibi şikayetler hastalığın yaygın belirtilerindendir. Şeker hastalığının tanısı için açlık kan şekerinin 126 mg/Dl'nin üzerinde olması ya da 2. saat tokluk kan şekerinin 200 mg/Dl’nin üzerinde olması, HgA1c (2-3 aylık şeker ortalaması) düzeyinin % 6,5 üzerinde olması diyabet tanısı koymak için yeterlidir.