Yenidoğan Yoğun Bakım

Yenidoğan yoğun bakım

Hastahanemiz kurulduğu günden beri her bölümde olduğu gibi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde de çağdaş düzeyde bir hizmet vermek amacıyla hem deneyimli sağlık kadrosunu hem de teknik donanımını genişletmektedir. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde gebeliğin 25. haftasından sonra doğan yüksek riskli bebeklere yoğun bakım desteği sağlanmaktadır. Ünitemiz gerekli tüm donanımlara sahiptir ve geniş bir konsültan hekim kadrosu ile 1'inci, 2'nci ve 3'üncü seviye bakım hizmeti verilmektedir. (Ventilatör ile solunum desteği, total parenteral nütrisyon desteği, kan değişimi, fototerapi, perkütan katater uygulamaları, toraks tüpü takılması, hasta başı ultrasonografi, hasta başı beyin elektrosu (EEG), hasta başı kalp elektrosu (EKO), retinopati muayenesi yapılmaktadır.)

Bebek dostu hastane ünvanına sahip hastahanemizde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire ve doktorlar NRP sertifikasına sahiptir. Bebekler taburcu edildikten sonra riskli bebek izlemi poliklinik şartlarında devam etmektedir.